Artikel top billede

Så må bankerne igen bruge Office 365: Ny aftale skåret til af Finanstilsynet, JN Data og Microsoft

Finanstilsynet sagde i november nej til JN Datas aftale med Microsoft om Office 365 og dermed store dele af banksektoren. Men nu er aftalen skåret til og godkendt.

Den danske banksektor har været afskåret fra at bruge Office 365 i den seneste måneds tid.

Finanstilsynet ville ikke godkende en pasus i JN Datas kontrakt med Microsoft, som handler om godkendelse af underleverandører.

Men nu er striden løst, så den danske banksektor atter kan benytte Office 365, skriver JN Data på sin hjemmeside.

“JN Data har fået bekræftet af Finanstilsynet, at virksomheden og dermed store dele af den finansielle sektor lever op til kravene i Outsourcingbekendtgørelsen”, skriver JN Data.

JN Data leverer it-drift til Jyske Bank, Nykredit, Silkeborg Data, Bankdata, BEC og SDC.

Selskabet betjener omkring en tredjedel af arbejdspladserne i den danske finansielle sektor. Omkring 200 pengeinstitutter kører på JN Datas infrastruktur.

Ifølge JN Data har selskabet været i tæt dialog med både Finanstilsynet og Microsoft for at få skåret kontrakten til, så den kunne godkendes.

Stridens kerne

Konkret handler striden som nævnt om en bestemt pasus i JN Datas kontrakt med Microsoft. Den fastslog tidligere, at Microsoft havde ret til at anvende nye underleverandører, hvis blot JN Data fik besked om det med seks måneders varsel.

Det kan du læse mere om her: Finanstilsynet siger nej til finanssektorens brug af Office 365: Særligt vilkår i Microsoft-kontrakt er i strid med reglerne

Hvis JN Data ikke ville acceptere de nye underleverandører, som Microsoft altså vælger til håndtering af data, ville JN Data ikke længere kunne bruge de pågældende services.

Lige netop det er ikke OK ifølge den såkaldte Outsourcingbekendtgørelse. Den siger, at ‘outsourcingvirksomheden udtrykkeligt (aktivt skal) godkende leverandørens eller underleverandørens eventuelle videreoutsourcing af de outsourcede opgaver, førend leverandøren er berettiget til at anvende underleverandøren."

Hvordan den nye formulering i JN Datas kontrakt med Microsoft om dette punkt nu konkret er ændret, fremgår ikke af JN Datas meddelelse på hjemmesiden.

Men JN Data fastslår, at meldingen fra Finanstilsynet betyder, at “en betydelig del af hele den finansielle sektor fortsat kan udnytte de mange muligheder, som Microsoft Office 365 Cloud byder på.”

“Det glæder mig, at vi i en god proces med Finanstilsynet og Microsoft har fundet en løsning, der betyder, at vi nu efterlever kravene i Outsourcingbekendtgørelsen, så vi fortsat kan bruge Microsoft Office 365 Cloud. Når jeg siger vi, henviser jeg selvfølgelig til det fællesskab med Jyske Bank, Nykredit og de tre bankcentraler Bankdata, BEC og SDC, som JN Data er en del af”, lyder det fra administrerende direktør i JN Data Søren Lindgaard.