Artikel top billede

(Foto: Nets)

Dom tvinger Nets til at offentliggøre hemmelige kontraktdetaljer

En ny dom fra Sø- og Handelsretten betyder, at Nets bliver tvunget til at offentliggøre en række kundeoplysninger, som selskabet har ønsket hemmeligholde.

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Nets skal offentliggøre navne på kunder samt en række hemmelige kontraktoplysninger i en sag Nets-datterselskabet Tellers misbrug af dominerende stilling.

Der er tale om oplysninger som ulovlige kontraktvilkår og navne på kunder, som Teller har anvendt kontraktvilkårene over for, som nu skal offentliggøres.

Oplysningerne findes i Konkurrencerådets afgørelse fra august 2018 om Tellers misbrug af dominerende stilling.

Teller var datterselskab i Nets-koncernen i perioden for misbruget.

I sagen er Teller, der i 2017 fusionerede med Nets anklaget for at misbruge sin dominerende markedsposition. Her har Nets haft et ønske om, at en række detaljer fra afgørelsen bliver holdt hemmelige.

”Retten finder, at Nets A/S ikke har konkretiseret deres synspunkter om oplysningernes karakter af forretningshemmeligheder og væsentlig skadevirkning på en sådan måde, at der kan anses for at være tilvejebragt grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets afgørelse om offentliggørelse,” lyder det i dommen fra Sø- og Handelsretten.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener vicedirektør Bitten Thorgaard, ifølge en pressemeddelse, at dommen understreger at der skal være gennemsigtighed i Konkurrencerådets afgørelser.

”Dommen bekræfter udgangspunktet om, at der skal være offentlighed om Konkurrencerådets afgørelser, så virksomheder kan varetage deres interesser, og så der er størst mulig offentlighed om lovens praksis,” oplyser vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard.

Disse oplysninger skal offentliggøres

Ifølge Sø- og Handelsretten offentliggøre følgende oplysninger:

- Identiteten på og antallet af virksomheder, som Tellers adfærd angik
- Tellers produktudbud
- Tellers priser og rabatter
- Uddrag og oplysninger fra Tellers kontrakter med kunder
- Nets/Tellers markedsposition
- Samlede købs og transaktionsbeløb for de virksomheder, som Tellers adfærd angik
- Tellers omkostninger
- Øvrige oplysninger, bl.a. om kundehenvendelse

Nets har anket

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at offentliggøre både Konkurrencerådets afgørelse fra august 2018 og Konkurrenceankenævnets kendelse af 18. september 2019 med de oplysninger, som retten nu har afgjort ikke er fortrolige, når ankefristen er udløbet.

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvornår ankefristen udløber.

Konkurrencerådets afgørelse om, hvorvidt Teller har misbrugt sin dominerende stilling, er også anket af Nets.

Sagen verserer i øjeblikket ved Sø- og Handelsretten, efter at Konkurrenceankenævnet i september 2019 stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse.