Artikel top billede

Advokatnævnet har overtrådt GDPR: Får kritik af Datatilsynet

Advokatnævnet får kritik af Datatilsynet for at have overtrådt reglerne i GDPR.

Advokaternes eget øverste nævn, Advokatnævnet, må stå på mål for en kras kritik fra Datatilsynet for ikke at have fulgt reglerne i GDPR.

Advokatnævnet har ifølge Datatilsynet nemlig ikke overholdt reglerne i databeskyttelsesforordningen artikel 14.

Her fastslåes det, at man som dataansvarlig ‘inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned under hensyn til de specifikke forhold, som personoplysningerne er behandlet under,” skal oplyse den registrerede part om en række indsamlede data.

Og det har Advokatnævnet forsømt i en klagesag over en advokat fra 2018.

Her modtog Advokatnævnet en klage over den pågældende advokat 14. juni 2018 fulgt af forskellig korrespondance mellem nævnet og klageren.

Men først 28. november 2018 - mere end fem måneder efter klagen var blevet indgivet - modtog den pågældende advokat besked om, at der var blevet klaget over ham.

Advokaten har meldt sagen til Datatilsynet, da han mener, at klagen har involveret behandling af personoplysninger.

Og det giver Datatilsynet ham ret i.

“Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 1 og 2, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger når personoplysninger indsamles hos andre end den registreredem,” konkluderer Datatilsynet i afgørelsen.

Disse oplysninger skal gives inden for ‘en rimelig frist’ og senest efter en måned efter, at de er blevet modtaget, fastslår tilsynet.

Advokatnævnet har overfor tilsynet anført, at de mere end fem måneder var nødvendige, fordi nævnet havde brug for at indsamle yderligere oplsyninger for at få klagesagen yderligere belyst, som det hedder.

“ Processen viste sig imidlertid at være mere tidskrævende end først antaget på grund af en række omstændigheder hos den person, der klagede over advokaten,” hedder det.

Den forklaring køber Datatilsynet imidlertid ikke. Tiilsynet udtaler nu kritik af Advokatnævnet-

Ifølge tilsynet overvejer Advokatnævnet nu på baggrund af den pågældende sag mulighederne for fremover at kunne undgå lignende sager.

Du finder hele afgørelsen her.