Artikel top billede

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Justitsminister Nick Hækkerup på vej i den varme stol: Hvorfor har Danmark ikke ændret logningsreglerne?

EU-domstolen erklærede for flere måneder siden, at ubegrænset indhentning og opbevaring af internet- og lokationsdata er ulovligt, men den danske praksis er fortsat. Nu kaldes ministeren i samråd om, hvorfor de danske regler ikke er blevet ændret.

Danske teleselskaber har nu i flere måneder været pålagt at logge danskernes teledata, selvom det ifølge EU-Domstolen er ulovligt.

Nu kalder SF's folketingspolitiker Karina Lorentzen Dehnhardt justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om den danske logningsbekendtgørelse på torsdag 14. januar.

Hun har bedt ministeren svare på, "hvorfor man ikke straks ophører den ulovlige masselogning af danskernes teledata, når EU-Domstolens afgørelse af 6. oktober 2020 præciserer, at reglerne er i strid med EU-retten og ikke kan opretholdes midlertidigt."

Derudover skal ministeren også redegøre for teleselskabernes retsstilling i den nuværende situation, hvor de bryder EU-retten, men fortsat er pålagt af den danske stat at fortsætte med masselogning.

Endelig skal Nick Hækkerup svare på, om regeringen med sit bebudede lovforslag i februar agter at ændre reglerne, så de flugter med EU's lovgivning og regler om retten til privatliv.

Læs også: Kritisabel opbevaring af persondata fører til kæmpe hovedrengøring i staten: Sådan vil landets ministre øge kontrollen med outsourcing-aftaler

Logningsregler fortsat uændret

Justitsministeren kaldes i samråd efter, at EU-domstolen i oktober fastlagde, at det er ulovligt med nationale regler, der pålægger teleselskaberne ubegrænset indhentning og opbevaring af internet- og lokationsdata.

Ifølge dommen kan denne type logning kun tillades i en begrænset periode i situationer, hvor der er akut trussel mod den nationale sikkerhed.

Læs mere her: Danske teleselskaber skal fortsætte logning, selvom EU-domstol har erklæret det ulovligt

Men selvom der nu er gået lidt over fire måneder siden dommen, er de danske regler på området fortsat uændret.

I stedet lød det fra Justitsministeriet i slutningen af oktober, at man var i gang med at nærstudere dommen og vurdere dens konsekvenser for de danske logningsregler, men at de nuværende logningsregler fortsat gælder.

"Derfor skal telebranchen fortsat logge og udlevere oplysninger i overensstemmelse med gældende regler, indtil ny lovgivning måtte være vedtaget og trådt i kraft," lød det fra Nick Hækkerup i et brev til Jakob Willer, der er direktør i telebranchens interesseorganisation, Teleindustrien.

Her pointerede justitsministeren også, at "det
naturligvis har høj prioritet," og at regeringen vil fremsætte et lovforslag om revision af loven i løbet af februar 2021.

Mens Danmark fortsat ikke har ændret praksis om logning af sine borgere ændrede Sverige allerede i 2019 de svenske logningsregler, som blandt andet indebar en begrænset og differentieret forpligtigelse til logning af oplysninger afhængig af typen af data.

I forbindelse med EU-dommen krævede Jakob Willer og Teleindustrien en revision af de danske regler på området

"Nu må justitsministeren komme i arbejdstøjet og få revideret de danske regler. Nu kan vi simpelt hen ikke udsætte den revision længere. Det er et must, når regeringen fremlægger sit lovprogram," sagde han til Berlingske.

Læs også: EU-domstol sætter stopper for medlemslandes høst af mobildata