Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Sådan leder du de digitale nomader i en verden i forandring

Klumme: Det digitale jobmarked vil i stigende grad blive erobret af digitale nomader, der ser hele verden som deres mulighed for at skabe præcis den karriere, som de ønsker sig. hvordan skal vi ledelsesmæssigt håndtere dette skift? Her er mine bud.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

For nylig skrev jeg om ændring af magtstrukturen på digitale arbejdsmarked i artiklen 'Fremtidens digitale jobmarked – hvem har magten?'.

Fysisk fremmøde er ikke længere er en forudsætning for, at digitale profiler kan skabe præcis den karriere, de ønsker sig.

Og rammeaftaler med globale konsulentfirmaer ikke længere er en forudsætning for at virksomheder kan nå deres digitale målsætninger.

Det digitale jobmarked vil i stigende grad blive erobret af digitale nomader, der ser hele verden som deres mulighed for at skabe præcis den karriere, som de ønsker sig. Og af de virksomheder, som ser hele verden som en mulighed for at vælge den rette profil til jobbet.

Men hvordan skal vi ledelsesmæssigt håndtere dette skift? Hvordan skal vi tiltrække og ikke mindst fastholde digitale nomader, der ser hele verden som en potentiel arbejdsplads?

Fra den tjenende leder…

Digital ledelse i landets virksomheder befinder siger her i januar 2021 et sted imellem traditionel ledelse på den ene side og agile selvorganiserede teams med en tjenende leder på den anden.

Traditionel ledelse medfører generelt en akkumulering af magt som udøves fra toppen, mens den tjenende leder i stedet uddelegerer sin magt, fokuserer på teamets behov og hjælper medlemmerne med at udvikle sig og præstere det bedste, de kan.

Nogle er kommet langt. Andre hænger stadig fast i de gamle ledelsestraditioner. De fleste steder er den tjenende leder fortsat mere teori end praksis.

I det virtuelle, globale setup, er den agile ledelsesfilosofi og de agile ledelsesprincipper fortsat (an)(er)kendte, men med den virtuelle dimension på tværs af globale tidszoner samt den digitale nomades stærke individuelle bevidsthed om, at kun fantasien sætter grænser for ansættelsesforhold, er der brug for andet og mere end blot at være en brik i en ART med selvorganiserende teams med en tjenende leder.

… til ledelse af relationer

Ledere af digitale digitale nomader skal have virtuel pondus og karisma, de skal kunne brænde igennem skærmen og lede på distancen.

De skal være stærke storytellers og kunne formidle virksomhedens overordnede målsætninger og strategi på en måde, der gør opgaven attraktiv for den digitale nomade på den anden siden af jorden.

De skal kunne udstikke rammerne dels for teamet, som den enkelte skal indgå i, dels formidle mål og prioriteter for den enkelte.

Og så skal de kunne lede relationen til den enkelte, så den løbende udvikles og gensidigt styrkes – men også lede styrkelsen af relationer på tværs af teamet gennem formulering af fælles intentioner samt facilitere lysten til at spille hinanden gode i løsningen af opgaven.

… og selvledelse!

Digitale nomader skal på sin side kunne håndtere selvledelse. De skal kunne fastholde fokus på en mere eller mindre fjern virksomheds formål og strategi. På opgaven.

De skal kunne planlægge, prioritere og gennemføre opgaver i overensstemmelse med udstukne rammer.

De skal være opsøgende, når de har brug for sparring eller hjælp.

Og de skal kunne motivere sig selv til bevare fokus og med opgaven for øje engagere sig i relationer. Selvledelse bliver uden tvivl et afgørende kriterium, når virksomheden skal screene globale digitale profiler.

Arbejdspladser vil fremadrettet bestå af et mix af gamle og nye ansættelses- og ledelsesformer. Og situationsbestemt ledelse er blevet mere relevant end nogensinde. Ikke bare for lederen.

Også for den enkelte.

Både leder og den digitale nomade skal nå frem til det punkt, hvor de kender hinanden og opgaverne så godt, at de uafhængigt af hinanden kan tage selvstændige initiativer og opnå motivation gennem de resultater, de sammen skaber.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.