Artikel top billede

Erhvervsstyrelsen har i årevis optaget telefonsamtaler ulovligt

I tre år er alle telefonsomtaler til Erhvervsstyrelsens kundecenter blevet optaget uden, at styrelsen har fået det nødvendige samtykke fra borgerne, der har ringet op. Det er i strid med GDPR, og derfor får styrelsen nu alvorlig kritik af Datatilsynet.

Siden 1. juni 2018 har Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt optaget alle telefonssamtaler i styrelsens kundecenter.

Det er sket uden, at personerne der har talt med kundercenteret har givet deres samtykke, og det er i strid med GDPR.

Sådan lyder vurderingen fra Datatilsynet. Derfor har tilsynet valgt at udtale alvorlig kritik af Erhvervsstyrelsen.

Optagelserne blev ifølge Erhvervsstyrelsen optaget for blandt andet at sikre, at man have dokumentation ved indgivelse af politianmeldelse med henblik på at beskytte medarbejderne i styrelsens kundecenter mod trusler.

“Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at optagelse af telefonsamtaler kan ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra d, da optagelserne anses for nødvendige for at beskytte medarbejdernes vitale interesser i forhold til eksempelvis trusler,” oplyser Erhvervsstyrelsen til Datatilsynet.

Tilsynet vurderer dog, at det er i sjælne tilfælde, at medarbejderne i Erhvervsstyrelsens kundecenter er udsat for trusler, der skal meldes til politiet, og derfor kunne det altså ikke retfærdiggøre den praksis.

“Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at det – bl.a. henset til Erhvervsstyrelsens myndighedsopgaver – måtte antages at have undtagelsens karakter, at borgere og virksomheder ringede ind og truede styrelsens medarbejdere i en sådan grad, at styrelsen ville foretage politianmeldelse,” skriver tilsynet i sin afgørelse.

Brug til uddannelse

I afgørelsen forklarer Erhvervsstyrelsen desuden, at optagelserne fra kundecenteret skulle bruges til at oplære nye medarbejdere.

Men selvom det kan være nødvendigt, så vurderer Datatilsynet ikke, at det retfærddiggør ikke at informere de personer der i løbet af årene har ringet til styrelsen for råd og vejledning.

“Datatilsynet finder endvidere, at optagelse af telefonsamtaler til brug for kvalitets- og uddannelsesmæssige formål ikke kan rummes inden for databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra e, men må baseres på samtykke fra de registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.,” skriver tilsynet i sin afgørelse.

Du finder hele afgørelsen på Datatilsynets hjemmeside.