Artikel top billede

(Foto: istockphoto.com)

Rodet og uskønt forløb forud for SKI's nye it-konsulent-aftale for milliarder - men den er et meget stærkt værktøj: Sådan kommer SKI 02.17 til at fungere

Klumme: 15 virksomheder kan nu gnide sig i hænderne over at kunne få del i den måske største offentlige it-konsulent-kage i Danmark på ikke mindre end 2,3 milliarder gode danske skattekroner. Hvad er op og ned på aftalen, som begyndte med et rodet og uskønt forløb? Det får du svaret på her.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Så er den meget længe ventede offentlige konsulentrammeaftaler SKI 02.17 endelig afgjort, og 15 virksomheder kan gnide sig i hænderne over at kunne få del i den måske største offentlige it-konsulent-kage i Danmark på ikke mindre end 2,3 milliarder gode danske skattekroner.

Processen for at komme hertil har været rodet og uskøn.

Helt tilbage for omkring halvandet år siden blev 22 leverandører prækvalificeret i, hvad vi kan kalde prækvalifikationsrunde 1.

Først flere uger inde i selve tilbudsprocessen blev udbuddet annulleret, og en række prækvalificerede tilbudsgivere måtte se mange ugers arbejde være spildt.

Var skylden for dette rod udelukkende SKI’s?

Man kan i hvert fald stilfærdigt observere, at en række af de helt store virksomheder - ingen nævnt, ingen glemt - der ikke blev prækvalificeret i første omgang, tilsyneladende raslede så meget med sablerne, at det ikke kan udelukkes at være medvirkende grund til, at SKI aflyste udbudsprocessen.

I prækvalifikationsrunde 2 var der så en udskiftning, som gjorde, at nye kom med, hvilket i sagens natur betød, at andre tidligere prækvalificerede ikke gjorde det.

Det kan man mene om, hvad man vil, men faktum er, at prækvalifikationsrunde 2 nu er skåret ned til 15 SKI-leverandører.

SKI 02.17 it-konsulenter forventes klar til brug allerede ultimo august.

Den nuværende SKI 02.17 kunne principielt have fortsat året ud, hvis man havde udnyttet forlængelsesoptionerne fuldt ud.

Men SKI besluttede i januar 2020 at fremrykke genudbuddene af rammeaftalerne. Beslutningen skyldes den juridiske usikkerhed om estimater af omsætningen på rammeaftaler.

Uden på nogen måde at være jurist har jeg forstået det sådan, at en EU-dom antyder, at en offentlig Ordregiver skal angive den maksimale værdi for den samlede rammeaftale, og at når man så har nået den værdi, så er rammeaftalen sådan set forbrugt.

Om den nye aftale så når helt op til 2,3 mia. er nok trods alt tvivlsomt. SKI har i hvert fald sørget for, at der bør være en del luft op til grænsen.

Men at der kommer til at blive omsat rigtigt mange penge på aftalen, er vist uomtvisteligt.

Hvad kan man så købe på aftalerne?

Det korte svar er: Stort set alt.

SKI 02.17 er det, som jeg tidligere har kaldt ”gummiskoene”, altså de mere udførende konsulenter, i modsætning til SKI 02.15 som er ”slipsedrengene”, altså de mere rådgivende konsulenter.

Der er ikke mindre end 14 ydelsesområder på aftalen, hvoraf syv er obligatoriske, hvilket på godt dansk betyder, at alle de 15 udvalgte SKI-leverandører har skullet tilbyde det.

Et obligatorisk ydelsesområde kunne være for eksempel Projekt- og programledelse eller Test.

Hvad er det så, der gør lige netop denne it-konsulentrammeaftale så stærk?

Det er ganske simpelt muligheden for direkte tildeling, der kan foretages relativt hurtigt.

Den offentlige kunde opgør sit behov, naturligvis på saglige og objektive kriterier, og tildeler herefter direkte til den SKI-leverandør, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet i forhold til det konkrete behov – naturligvis efter en styret proces, som SKI har prædefineret.

Det er et ekstremt stærkt redskab at have indenfor offentlig it-afsætning, for jeg tror, at stort set ALLE it-virksomheder har prøvet at rende ind i, at en given opgave/projekt efter et stykke tid skulle i udbud eller på anden måde konkurrenceudsættes. Og typisk netop hvor samarbejdet går bedst.

Hvilke typer virksomheder er med?

Hvilke typer virksomheder er så lukket ind i det forjættede land?

SKI udtaler selv: ”… Leverandørfeltet er en god blanding af både store og små leverandører”.

Når man scroller listen ned over de 15 tildelte leverandører, så ser man cirka 8-10 it-virksomheder som kan betragtes som ”store”, et par konsortier, der formentlig består af ”små” eller mellemstore virksomheder, samt en tre-fem virksomheder som med lidt god vilje kan karakteriseres som ”små”.

Det skal lige siges, at jeg tror, at SKI’s definition af ”små” virksomheder muligvis er lidt anderledes end flere af vi andres.

Kigger man så på typerne af udvalgte SKI-leverandører, ser man, at der er i hvert fald mindst tre virksomheder, som er it-konsulent-broker-virksomheder, eller det som man plejer at kalde ”CV-skubbere”.

Derudover er der en række af de ”rigtige” it-leverandører, samt måske en enkelt som man ikke umiddelbart tænker som en decideret it-leverandør.

SKI ser dermed ud til at have lykkedes med at få et fornuftig leverandørfelt med initelt det rette mix af virksomheder.

Dels til gavn for virksomhederne, men også til gavn for de offentlige kunder, der nogle gange har brug for masser af muskler og andre gange brug for specialiserede spidskompetencer.

Og hvad koster det så?

Endelig er der jo så det, som vi på jysk altid spørger om: ”hvad koster det”?

Ifølge SKI’s pressemeddelelse så viser et benchmark angiveligt, at det offentlige opnår et besparelsespotentiale på 11 procent i forhold til den nuværende SKI-aftale med it-konsulenter.

Med andre ord er priserne trykket 11 procent ned.

Er det nu så også rigtigt? Jo, rent statistisk er det sikkert rigtigt, men det, som er egentligt interessant, er, hvordan priserne er i forhold til den reelle offentlige efterspørgsel.

Det er sådan, at SKI evaluerede timepriser i udbuddet på baggrund af ”varekurve” af forskellige konsulentkategorier, og mit bud er, at det er disse varekurve, SKI har benchmarket.

Vi har derfor til gode at se, om det udsagn nu også holder stik i den praktiske virkelige verden i forhold til, hvad det offentlige egentlig efterspørger.

For alle ved, at en varekurv kan, og i udbudssammenhæng bør, optimeres. Og jeg er da for eksempel ligeglad med, om bøffer er 11 procentbilligere, hvis jeg er vegetar og kun efterspørger grøntsager.

Uanset hvad, så er det i hvert fald givet, at aftalen vil blive ganske meget brugt af det offentlige, så tillykke til de heldige og dygtige nye SKI-leverandører, der alt andet lige må gnide sig temmelig meget i hænderne og se dollartegn i horisonten.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.