Artikel top billede

Danmarks Nationalbank udbyder kæmpe ServiceNow-aftale til 110 millioner kroner

I en aftale til en værdi af 110 millioner kroner er Nationalbanken gået på jagt efter en ny leverandør til varetagelse af bankens it-service management, der for nuværende er baseret på ServiceNow.

Med 110 millioner kroner i udbudsposen er Danmarks Nationalbank gået i markedet efter en aftale på it-service management-området.

Servicerammeaftalen dækker fire år, hvor en kommende leverandør skal levere service management-ydelser.

Nationalbankens eksisterende løsning er baseret på ServiceNow, og gik i luften i juni 2018.

Nationalbanken er åben overfor andre løsning, men meddeler samtidig, at man tilstræber i videst muligt omfang at få leveret standard out-of-the-box-funktionalitet, som det ServiceNow i dag leverer.

Den eksisterende ServiceNow-løsning understøtter både brugere fra Nationalbanken samt personale fra eksterne serviceudbydere.

ServiceNow er en cloud-baseret såkaldt workflow-automatiseringsplatform, der blandt andet understøtter service-automatisering og udvikling af applikationer hertil.

Det forventes, at fire leverandører vil ansøge om at deltaget i udbuddet.

Du finder udbudsbekendtgørelsen her.