Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Industri-clouds kan bidrage til global bæredygtighed

Klumme: Branche-orienterede samlinger af cloud-services, værktøjer og applikationer er et godt svar på behovet for integration og innovation på samme tid. Både til fordel for den enkelte virksomhed og for kloden.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Pandemi, forsyningskæders aktuelle skrøbelighed og selvfølgelig klimaudfordringen bidrager til ny tænkning. Vi ser at verdensøkonomien virkelig er en netværksøkonomi.

Det skal vores måde at håndtere data og forretningsprocesser naturligvis afspejle.

Vi skal i digitaliseringen flytte vægten fra et fokus på intern effektivisering til procesmæssig effektivisering, så vi tænker data og digitalisering i samlede forretningsmæssige processer og forsyningskæder.

Det er nødvendigt for klimaet og for den enkelte virksomheds robusthed og modstandskraft.

Transparens om klimaaftryk

Den aktuelle cloud-migration, som mange virksomheder er midt i, har potentiale til at bidrage.

Jo flere processer vi kører i arkitektur-mæssige stringente cloud-miljøer, jo nemmere har vi ved at dele data og koble vores processer sammen.

Det er jo evident nødvendigt, at vi kan sende vores CO2-data op og ned i de forretningsmæssige netværk, som vi indgår i, for at skabe transparens om klimaaftrykket.

Potentialet hænger i min optik sammen med et fænomen som industry clouds, der spås en gylden fremtid.

Du kan ikke opdrive en eneste global leverandør af forretningsløsninger og cloud, som ikke – i det mindste som en marketing-strategi – har industri-clouds højt på dagsordenen.

Tanken er at skabe økosystemer med skræddersyet funktionalitet til virksomheder i en bestemt branche, hvor mange leverandører kan deltage, og hvor al funktionalitet følger guidelines og dermed faciliterer integration i de samlede kæder.

Fordelene ligger i skalerbarhed, sikkerhed og langsigtethed robusthed.

Suite eller best-of-breed?

En sådan samling af cloud services, værktøjer og applikationer er også et solidt svar på det evige dilemma mellem best-of-breed og samlede suiter. Altså om man skal gå efter den ypperste funktionalitet til ens processer eller satse på bredden og integrationen på tværs.

Industri-clouds kan i bedste fald give virksomheden det bedste fra to verdener.

Øko-systemet bør jo rumme både store og små aktører, som leverer løsninger og services fra den helt niche-orienterede funktionalitet i en delproces til en sammenhængende ERP-suite.

Når jeg for eksempel kigger i kataloget fra SAP Industry Cloud finder jeg løsninger som ”Research milestone tracker” til universitetsmiljøet eller for eksempel ”Friendly Debt Collection as a Service”, der sikrer en venlig og samarbejdende tilgang til at inddrive gæld.

Den slags løsninger er efter min opfattelse en anelse for snævre til at ligge i en tvær-industriel ERP-suite, men fordi de er bygget på det samme fundament som standardsuiten, har de nem adgang til master data, transaktionsdata og forretningsnetværket og vil dermed give værdi fra dag et.

Fri leg til Ole Opfinder

Det svarer lidt til at sende Ole Opfinder ud til fri leg på et terræn, som er hegnet ind.

Innovationen foregår på dataformater og i en arkitektur, som ikke kompromitterer integrationen til forretningsnetværket.

Det er præcis den vej, vi skal. Ikke mindst i forhold til bæredygtighed og nye cirkulære produktionsprocesser.

Vi er pisket til at samles om standarder for CO2-aftryk og samtidig have fuld tryk på innovationen.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.