Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Kærlighed til standarder trives bedst i hvedebrødsdagene: Få et langt og lykkeligt liv med kernesunde ERP-projekter

Klumme: Nu er det en strategisk nødvendighed at holde ERP-kernen ren og standardiseret. Derfor må vi for alvor bryde med den utroskab over for de standarder, som alle ellers hylder ved starten af projektet.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

”Kære virksomhed. Vil du elske og ære standarderne og følge dem i medgang og modgang, ind til døden skiller jer ad?”

Hvis ERP-projektet var et ægteskab mellem organisation og it-system, så bliver dette spørgsmål faktisk altid besvaret med et ”ja”. Både kunde og leverandør giver hinanden hånd derpå, når kontrakten bliver indgået, kagen bliver skåret, og sponsoren smiler fra kransekagens top ved tanken om den forestående digitale forandring.

Had/kærlighedsforhold

Men så melder problemerne sig.

I årtier – helt tilbage fra opfindelsen af standardløsninger som SAP og Navision – har virksomheder haft et had/kærlighedsforhold til standardiserede forretningsprocesser.

Vi hylder dem principielt, men vi argumenterer konkret for behovet for tilpasning, workaround og egenudvikling.

Nu må vi for alvor bryde med denne dobbelthed.

Tidligere var argumentet for standarder, at projektet blev mere effektivt, men nu hæmmer vi jo innovation, forsinker krisestyring og berøver virksomheden forretningsmuligheder, hvis vi binder ERP-kernen ind i omveje, vildveje og suboptimerede specialtilpasninger.

Hvordan?

Det helt store spørgsmål er: Hvordan gør man det?

Fra leverandørside må vi starte med at slippe berøringsangsten over for dette problem, for vi er i samme båd som kunden, og vi leverer ikke optimal kvalitet, hvis vi blot konstaterer, at det er kundens ansvar, og så ellers tager imod den ene ordre på tilpasning efter den anden.

Hvis jeg skal trække på de bedste erfaringer med virksomheder, der lykkes på dette område (for de findes også), så er der en række gode råd at dele ud af.

Overordnet set er vi nødt til at punktere forhåbningen om, at selve den tekniske implementering skaber forandringen.

En ledelse kan ikke købe organisationsudviklingen ude i markedet, vende ryggen til og så vende tilbage til go-live og forvente at få 90 pct standard.

Invester i organisatorisk forandring

Vejen går over at investere i den organisatoriske forandring.

Det er lettere at bøje systemet på den korte bane, men regningen kommer på den lange bane. Derfor skal frustrationer og modstand adresseres i takt med, at magt og viden forskubbes.

Denne organisatoriske forberedelse skal sikre, at alle forstår de ændrede arbejdsgange, de nye roller og det nye ansvar. Medarbejdere skal have træning for at flytte til mere værdiskabende opgaver.

Måden, man får ”ægteskabsløftet” til standarderne til at leve i selve projektet, er også helt afgørende. Jeg ser tydelige procesejere, et faseopdelt scope, et klart road map med succeskriterier og et end-to-end-fokus som afgørende byggesten i processen.

Fit to standard

I praksis spiller problemstillingen sig navnligt ud i de fit-to-standard-workshops, der bør indgå i ERP-projektet. Som leverandør er det en mulighed at løfte noget af dette mere detaljerede arbejde med frem i processen, mens sponsor og ledelse er med og klar.

For det er her, smerten opstår, når et design-manifest om at køre standard har helt konkrete konsekvenser for mennesker i organisationens hverdag.

Derfor skal der også hurtigt kunne eskaleres til styregruppen, når der opstår gaps.

Og vi skal som konsulenter også turde stå fast, selv om vi mister rollen som ”nice guy”.

Både i governance og den kommercielle model kan man lægge grunden. Kontrakten skal næppe være en fastprismodel, for på den måde får kunden ikke incitament til at holde specialudvikling nede.

Kontrakten kan også rumme krav om, at enhver egenudvikling kræver en separat business case, så argumenterne er synlige og meget evidente.

Ja, det er jo virkelighedens kompleksitet i organisationer, som det her handler om.

Forandringen kommer ikke, bare fordi vi ønsker det. Det kræver hårdt arbejde og masser af rettidig omhu og gensidig respekt.

Ja, det minder jo forrygende meget om ægteskabet, hvor forelskelsen over tid skal afløses af mere nøgternt samarbejde for at holde i længden.

Det ender bare ikke lykkeligt, hvis vi sværger evig troskab til standarderne med den ene hånd, og med den anden hånd lader utroskaben over for standarderne florere af mere eller mindre relevante årsager!

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.