Artikel top billede

(Foto: EU Kommissionen / Xavier Lejeune)

Spotify, David Heinemeier og en række selskaber sender bøn til Margrethe Vestager om at gå til kamp mod Apple

Flere digitale tjenester har sendt et åbent brev til EU-kommissær Margrethe Vestager for at opildnde til handling mod Apple.

De digitale platforme Spotify, Basecamp, Deezer, Proton og flere har sendt et brev til EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager med en bøn til hende om at stoppe Apples konkurrenceforvridende praksis.

"Vi skriver til dig for at opfordre til hurtig og beslutsom handling fra Europa-Kommissionen mod konkurrencebegrænsende og illoyal praksis fra visse globale digitale gatekeepere, og Apple i særdeleshed," lyder det i brevet.

Det drejer sig om Apples betalingssystem ved brug af Apple-enheder, som selskaberne mener fordrejer konkurrencen, da andre betalingssystemer ikke kan benyttes i App Store, og da selskaberne mener, at Apple tager for høje provisioner.

"Mens Apple fortsætter med at høste uretfærdige belønninger, er skaden for udviklere og, endnu vigtigere, for forbrugerne umådelig," fremgår det i brevet, som fortsætter:

"Tiden er inde til hurtig handling fra EU for at stoppe Apples misbrug. EU har mulighed for at gå forrest, men det skal handle hurtigt, da hver dag, der går, er et tab for innovation og for de europæiske forbrugeres velfærd."

I brevet bliver det også påpeget, at EU’s klagepunktsmeddelelse mod Apple på dette område er næsten to år gammel, men at der ikke er sket mærkbar forandring.

Derudover peger organisationerne på den nyligt vedtaget europæisk lov om digitale platforme.

"Kommissionen bør også hurtigt håndhæve Digital Markets Act (DMA), prioritere Apples udpegelse som gatekeeper og sikre, at den overholder alle forpligtelser i forbindelse med app-butikker og mobile økosystemer."

Brevet afsluttes med en melding om, at organisationerne står til rådighed for kommissæren med deres markedserfaringer.

Brevet er underskrevet af Basecamps medejer David Heinemeier Hansson, CEO for Deezer, Jeronimo Folgueira, CEO for Proton, Jeronimo Folgueira, CEO for Schibsted, Kristin Skogen Lund og stifter og CEO for Spotify, Daniel Ek.

Derudover kommer organisationerne European Publishers Council, France Digitale og News Media Europe.