Artikel top billede

Københavns Kommune har udstedt pas og kørekort med system uden it-sikkerhedsgodkendelse

Københavns Kommune har udstedt pas og kørekort til borgerne med et it-system, som ikke kunne opnå it-sikkerheds-godkendelse.

Københavns Kommune tog i sommer en ny platform i brug til udstedelse af pas og kørekort til københavnerne uden at systemets it-sikkerhed var blevet godkendt.

Den såkaldte borgerservice-platform i Kultur- og Fritidsforvaltningen blev ifølge Berlingske taget i brug 27. juli 2022.

I en ny revisionsrapport - som du finder her - fremgår det imidlertid, at systemet slet ikke havde nogen ibrugtagningstilladelse.

Dette skyldes blandt andet, at der var en række problemer med systemet samtidig med, at der ‘ikke forelå en fyldestgørende handleplan for at håndtere de tekniske og sikkerhedsmæssige udeståender.’

Først 2. september havde kommunen fået overblik over de 29 tekniske problemer, der skulle løses ved systemet.

I revisionen af systemet løftes pegefingeren overfor kommunen, som alligevel valgte at tage systemet i brug.

"Det er forbundet med stor risiko for kommunen at idriftsætte et IT-system uden en sikkerhedsvurdering og en ibrugtagningstilladelse. Det henstilles, at forvaltningerne følger anskaffelsesprocessen, og Koncern IT følger eskalationsprocessen, hvis en tilsvarende sag opstår,” hedder det.

Til Berlingske meddeler kommunen i et skriftligt svar, at kommunen valgte at tage systemet i brug, fordi der er tale om et standardsystem, som i forvejen anvendes i en lang række kommuner.

“Det er et vigtigt hensyn for kommunen at kunne fortsætte driften på et så væsentligt område som at udstede pas og kørekort, selvom den interne tilladelse til at bruge systemet fra Københavns Kommune ikke var givet på det pågældende tidspunkt,” skriver kommunen til avisen.