Artikel top billede

(Foto: Qëndrim Fazliu)

Disse lovforslag vil digitaliseringsminister Marie Bjerre fremsætte i dette folketingsår

Digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) kommer til at stå for to af de i alt 79 lovforslag, regeringen vil fremsætte i dette folketingsår. Hun skal samtidig også stå for en af de 11 redegørelser, der skal finde sted.

Den nye SVM-regering planlægger at fremsætte 79 lovforslag i dette folketingsår.

To af disse vil Danmarks første digitaliseringsminister, Marie Bjerre (V), fremsætte.

Ud over de to lovforslag, vil den nye minister også stå for en af de 11 redegørelser, Folketinget har på programmet.

Det drejer sig om en redegørelse om Danmarks digitale vækst 2023.

Det fremgår af regeringens lovkatalog, som er blevet offentliggjort på Statsministeriets hjemmeside.

To lovforslag og en enkelt redegørelse

Det drejer sig specifikt om ’Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening’.

Lovforslaget har ifølge lovkataloget til formål at give borgere, som er fritaget for Digital Post, en bedre mulighed for at fravige krav om obligatorisk digital selvbetjening.

Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022.

Det andet lovforslag er ’Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (Indskrænkninger af lovens anvendelsesområde,” lyder det i kataloget.

Dette lovforslag har til formål at "tilrette anvendelsesområdet for lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer for at undgå overlap med den kommende Datastyringsforordning," lyder det.

Lovforslaget skal implementere dele af EU’s regler om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (åbne data-direktivet), som er en revision af EU’s direktiver om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.