Artikel top billede

(Foto: Dansk Metal)

Danske industriansatte får mulighed for at vælge mellem flere it-uddannelser i fremtiden

Ansatte i industrien kan fremover vælge mellem flere it-uddannelser fra den såkaldte positivliste. Det er resultatet af det nye overenskomstforlig.

Den toårige overenskomstaftale for industrien, der kom på plads i løbet af weekenden mellem CO-Industri og Dansk Industri, betyder, at der kommet to ny it-rettede uddannelser på den såkaldte 'positivliste'.

Positivlisten er den liste over forhåndsgodkendte kurser og uddannelser, der giver mulighed for tilskud for industriansatte.

Det fremgår fra protokollatet i forbindelse med det nye overenskomstforlig.

Det er Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF, der står for at yde disse tilskud til de selvvalgte efteruddannelser samt aftalte uddannelser for ansatte i industrien.

Formålet er at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft.

Der er tale om to ny it-rettede diplomuddannelser, der er kommet på den såkaldte positivlisten.
Det drejer sig om diplomuddannelsen i it-sikkerhed samt diplomuddannelsen i softwareudvikling.

De to uddannelser falder ind under uddannelser, der kan tildeles støtte som ’aftalt uddannelse’.

Den nye overenskomst betyder samtidig, at medarbejderne i industrien fremover får fuld løn under selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent.

Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et 'ja' til overenskomstforliget

Det er blot nogle af grundene til, at Dansk Metals hovedbestyrelse mandag anbefalede medlemmerne at stemme ja til overenskomstforliget.

It-ansatte og andre i industrien kan ifølge Dansk Metal se frem til markant mere i lønposen med den nye aftale, der gælder for de næste to år.

Samtidig forventes det, at lønmodtagerne inden for de kommende år indhenter det, de mistede ved den høje inflation.

”Det er historisk, at det er lykkedes at få forhandlet så meget hjem fra de centrale forhandlinger på en minimallønsoverenskomst,” lyder det i pressemeddelelsen.

Andre forbedringer, der bliver listet op, er:

Fritvalgskontoen stiger med to procent fra syv til ni procent i 2024.

Arbejdsgiverne skal fra i år betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre ind til pension. Det betyder, at medarbejderne fremover sparer det samme op i pension, men de beholder to procent mere i løn.

Mindstelønnen stiger med ni kroner i timen.

Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger, der fordeles på to uger til deling og to uger til den anden forældre.

Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med ekstra otte procent i overenskomstperioden.