Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Morgen-briefing: Københavns Kommune dropper TikTok / Staten lancerer kurser i cybersikkerhed / Stor telemedicinsk løsning klar til afprøvning

Københavns Kommune dropper TikTok. Staten lancerer kurser i cybersikkerhed. Stor telemedicinsk løsning klar til afprøvning. Mere end halvdelen af stemmerne blev afgivet online. Virksomheder beholder TikTok trods advarsler.

Velkommen til tirsdagens morgen-briefing fra Computerworld, der, mens sne og slud daler over store dele af Danmarks rige, er sammensat og forfattet af redaktionens morgen-friske sne-pilot, Dan Jensen.

Københavns Kommune dropper TikTok

Københavns Kommune forbyder alle sine medarbejdere at have TikTok installeret på deres arbejdscomputere og følger dermed i kølvandet på en række andre kommuner, Folketinget, EU og andre.

Kommunen lancerede et særskilt pilot-projekt med TikTok i januar med henblik på at nå ud til kommunens unge borgere. Den droppes også nu.

Kommunens pressechef Pernille Mølgaard Toft skriver på LinkedIn, at pilotprojektet har været en ‘hæderlig succes,’ men at hun ikke kan forsvare at holde liv i den, selv om det ‘legalt’ godt kan gøres.

“Med de seneste dages udmeldinger kan vi som offentlig myndighed ikke fortsætte vores pilot og derved blåstemple appen ved at have en aktiv profil, som vi opfordrer målgruppen til at følge. Det ville være legalt – men ikke legitimt. Jeg kan i hvert fald ikke forsvare det,” skriver hun.

Hun er dog samtidig bekymret over, hvordan man så skal få fat i de unge.

“Hvis politikere, myndigheder og andre offentlige instanser trækker sig fra TikTok – hvem fortsætter så dialogen derinde med vores unge? Det er naivt at tro, at de unge ikke bliver der, og det aspekt mangler i debatten, synes jeg,” lyder det fra pressechefen.

Staten lancerer kurser i cybersikkerhed

Statens Digitaliseringsakademi er klar med en række it-sikkerhedskurser rettet mod især ledere i staten.

Digitaliseringsakademiet blev grundlagt for et par år siden af Digitaliseringsstyrelsen med det formål at klæde statens ansatte bedre på med digitale skills og kompetencer.

Det nye kursus hedder ‘Teknisk it-sikkerhed i staten’. På programmet er blandt andet kryptering og it-sikkerheds-arkitektur, risikostyring og hackernes fremgangsmåde, it-beredskaber og håndtering af krisesituationer.

Du kan læse mere om kurset til statens ledere her.

Stor telemedicinsk løsning klar til afprøvning

Den nye landsdækkende telemedicinske løsning til behandling af danskere med lungesygdommen kol er klar til at gå i luften.

Løsningen kaldes for Telma, som nu gradvist skal udbredes til alle landets regioner og kommuner.

Med den får de kol-ramte borgere en tablet-computer og nogle målerådskaber hjem i stuen, hvorfra de selv kan følge sygdommen uden at skulle på sygehuset til de løbende kontroller.

Telma er udviklet af Trifork og er bygget oven på FUT-infrastrukturn. Det står for ‘den fælles nationale telemedicinske’ infrastruktur.

Det er planen, at også andre sygdomme skal indlemmes under Telma, når løsningen kører - herunder hjertesygdomme og lignende.

Mere end halvdelen af stemmerne blev afgivet online

Mere end hver anden stemme ved det netop overståede parlamentsvalg i Estland blev afgivet online.

Estland er meget langt fremme med digitaliseringen af valghandlinger, som har været anvendt siden 2005 til både parlaments- og kommunalvalg.

Valget til parlamentet - Riigikogu - i år er dog ny rekord for det lille land. I alt afgav 313.510 ud af de 456.856 estere, der stemte, deres stemme online.

Måske ikke overraskende er muligheden for at stemme online mest anvendt i de tættest befolkede områder omkring byerne Tallin, Tartu og Harju.

Også premierminister Kaja Kallas afgav sin stemme online.

I Danmark er det på grund af Grundlovens krav om, at stemmer skal afgives i enrum, ikke muligt at indføre afstemninger hjemme fra sofaen til Folketingsvalg.

Virksomheder beholder TikTok trods advarsler

Vi vender lige tilbage til TikTok. For Børsen skriver, at en række danske virksomheder beholder deres TikTok-profiler trods advarsler fra Center for Cybersikkerhed om risiko for kinesisk snagen.

Det gælder blandt andet Naturli’, hvor direktør Henrik Lund fortæller, at selskabet ønsker at bruge firmaets lille marketingbudget effektivt på sociale medier.

Selskaebt har 1,4 millioner likes og 280.000 følgere på TikTok.

Samme melding kommer fra andre virksomheder som Søstrene Grene, Novo Nordisk, Elle og Vi Unge, der alle også har valgt at bevare deres Tiktok-profil, skriver avisen.