Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Sæt indretningsarkitekten i sving, hvis du vil dele data

Klumme: Deling af data er en forudsætning for innovation og udvikling sammen med eksterne samarbejdspartnere. Men udfordringerne er pt. voksende, og hvis det både skal være compliant, ikke afsløre for meget eller have for store operationelle aftryk, må man have en indretningsarkitekt med på holdet.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Vi oplever flere og flere udfordringer i forbindelse med deling af data. Dels fordi vores behov for at dele bliver større, dels som følge af, at lovgivningen bliver strammet.

Et skarpt fokus på hele tiden at holde lovgivningen ajour, så dataintegriteten ikke trues, er et must for sikring af tillid og sikkerhed.

En ikke så hensigtsmæssig afledt effekt er imidlertid, at det har medført operationelle udfordringer, der belaster virksomheders muligheder for at udvikle og innovere i samarbejde med eksterne partnere.

Med mindre man udnytter de muligheder, der ligger i cloud.

Nye udfordringer – Nye muligheder

Kært barn har mange navne, men i dette tilfælde – dels fordi det er den reference, jeg har, og selvfølgelig fordi det giver anledning til en god rubrik – vælger jeg at bruge betegnelsen clean room. Eller et rent rum.

Den konkrete service er imidlertid ikke pointen.

Pointen er, at dette er et eksempel på, hvordan cloud, der netop har givet os alle de nye muligheder for at samarbejde, også, efter der er blevet identificeret nogle udfordringer, leverer løsningen, så vi kan sikre, at eksterne har nem adgang til data, uden at det kompromitterer datasikkerheden.

Det er clouds muligheder for at arbejde med et setup, hvor man enkelt kan tilknytte et ’rum’ – hvor dataudveksling kan ske både sikkert, enkelt, med fuld kontrol og i overensstemmelse med alle de sikkerheds- og beskyttelsesbehov, som både lovgivningen og de interne compliance krav foreskriver.

Princippet for et rent rum er at etablere en samarbejdsplatform, der integrerer med virksomhedens storage.

Med invitation kan eksterne aktører få adgang til at deltage. Fra denne platform eller i dette rum kan alle parter lave forespørgsler efter dataset, som services herefter stiller til rådighed, der hvor de findes internt.

Inden data udveksles via servicen, køres de nødvendige kontroller med håndhævelse af de definerede begrænsninger, logging og kryptering, der sikrer, at datahåndteringen er fuldt compliant og specifik for hver enkelt af deltagerne via en sikker håndtering af brugerens identitet.

Det er kun de dele af datasæt, som bliver efterspurgt, der gøres tilgængelige. Og kun de dele, der er blevet clearet til ekstern deling.

For alle parter betyder dette, at samarbejdet kan forløbe med fuld tillid og transparens, uden at data forlader de individuelle organisationers infrastruktur, og alle parter dermed fortsat har fuld kontrol over egen dataintegritet.

Det gode samarbejde

Med et rent rum er det ikke nødvendigt at uploade dataset mere end et sted. De hentes og analyseres der, hvor de allerede er.

Det er heller ikke nødvendigt at bearbejde datasættene for udskillelse af de dele, der må deles og de, der skal holdes skjult for eksterne.

På denne måde kan et samarbejde, der ellers ville risikere at blive forsinket og besværet af flaskehalse og hele tiden have en lurende trussel om databrud hængende over sig, have fokus på det væsentlige, nemlig at innovere og udvikle i fællesskab med adgang til alle de værdifulde data.

Cloud er måske en af de væsentligste acceleratorer af øget samarbejde og datadeling mellem virksomheder, men som med alt andet nyt kommer det ikke uden en skyggeside.

Imidlertid har dette blot givet leverandørerne af cloud anledning til at innovere og stille nye services til rådighed for deres kunder. Så de kan blive ved med at benytte cloud til at transformere deres forretning og produkter.

Det er bare et spørgsmål om at gøre det.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.