Artikel top billede

(Foto: Dansk Industri)

DI: Datatilsynet får fortsat masser af penge til rådgivning, men vi savner resultater

Trods millionnedskæringer på Datatilsynets bevillinger bliver der ikke skåret i midlerne til at yde rådgivning om eksempelvis GDPR. Tilsynet har faktisk fået mange flere penge til den opgave de senere år, men Dansk Industri mener ikke, man kan se resultaterne af indsatsen.

Med den netop indgåede aftale om finanslov beskæres Datatilsynets samlede budgetter med millioner af kroner om året i de kommende år.

Det får Dansk Industri til at understrege, at Datatilsynet er en central myndig, som skal have de nødvendige ressourcer.

“Datatilsynet står helt centralt som myndighed i den digitale omstilling af virksomhederne og vores samfund, og vi skal selvfølgelig have et datatilsyn, der har ressourcerne til udføre deres opgaver, ikke mindst i forhold til at understøtte og rådgive virksomhederne om de til tider relativt komplekse GDPR-regler,” siger digitaliseringspolitisk chef i DI, Andreas Holbak Espersen.

Dansk Industri peger dog på, at tilsynet de senere år har fået væsentligt flere midler til at rådgive virksomheder, men at den satsning endnu ikke har haft nogen effekt.

“Tilsynet har en faldende bevilling, men over de senere år er Datatilsynets bevilling til den vigtige opgave med rådgivning og vejledning blevet løftet væsentligt, og det har vi fra erhvervslivets side støttet op om. Samtidig må vi også sige, at vi stadig mangler at se effekten af den styrkelse”, siger Andreas Holbak Espersen.

Han anbefaler derfor Datatilsynet at øge sit fokus og sin indsats på området.

“På årets finanslov hæfter vi os ved, at bevillingen målrettet rådgivning og vejledning fastholdes, og det væsentlige for os i den her sammenhæng er, at Datatilsynet i højere grad udnytter deres ressourcer til at løfte den forpligtelse, de har til at yde rådgivning”, siger Andreas Holbak Espersen.

Konkret får Datilsynet 0,4 millioner kroner mere til rådgivning og vejledning i forhold til 2022.