Artikel top billede

Her får du: Kaffe as a Service

Interview: En del af vores omgivelser, noget for enhver smag og stedet, hvor man mødes - kaffemaskinen er billedet på årtiets teknologiske udvikling. Læs stort interview med Preben Mejer.

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.

Det kan godt være, at kaffemaskinen hos Innovation Lab i det nordlige Århus ikke har helt så mange valgmuligheder som de nyeste modeller på markedet.

Men hvis det at drikke cafè latte er en vigtig del af ens personlige profil, så er der bestemt også mulighed for at leve den ud her.

Og så har de gode Lab Agents endda beholdt den traditionelle kaffemaskine, hvor kaffen stille og roligt konverteres til tjære, men hvor brugerinterfacet til gengæld er lige til at gå til - grib kolben og skænk.

Den moderne kaffemaskine

Preben Mejer, Lab Agent og manden, der gennem mange år har haft styr på tidens teknologitrends, har et overraskende bud på, hvilken teknologi, der har betydet mest i det årti, der er ved at rinde ud.

"De moderne kaffemaskiner afspejler på mange måder udviklingen de seneste ti år. Nogen burde lave en tilbundsgående analyse af kaffemaskinens betydning for erhvervslivet," smiler han og fortsætter:

"Vi har bevæget os fra de gamle kaffemaskiner med daggammelt indkogt kaffe til de moderne maskiner med uendelig mange valgmuligheder. Og det rammer lige ned i den individualisering, trang til selvskabelse og nicheorienterede produktudvikling, som har præget årtiet."

Preben Mejer forventer, at teknologien giver os mulighed for at få tilfredsstillet vores individuelle behov for information og kommunikation, og vel at mærke hvor og hvornår vi ønsker det.

"Og med udbredelsen af internettet som den helt afgørende og banebrydende teknologiske udvikling i nyere tid er de gamle strukturer, hvor meget få reelt kontrollerede informationsstrømmen, blevet brudt helt op."

Vi lever i en tid, hvor vi selv kan vælge, hvor vi vil få vores information og underholdning fra.

"Og så kan vi ikke mindst på en helt anden måde end tidligere blande os direkte i debatten og i det hele taget eksponere og brande os selv i det offentlige rum på en måde, som ikke var muligt før internettet og world wide web," siger Preben Mejer.

En mindre bøvs

I forhold til internettet og world wide web er udbredelsen af den personlige computer kun et mindre bøvs i det store perspektiv ifølge Preben Mejer.

Webbet demokratiserede data og gav os reelt adgang til hvad som helst.

Vi kan lade os underholde af de mest nicheagtige ting.

Vi kan se hver vores web-tv-program, og alle kan nemt give deres besyv med. På den måde er alt blevet meget mere fragmenteret i dag, hvor det næsten kun er de vigtigste fodboldlandskampe og stort anlagte tv-shows, der kan samle nationen.

Den ubegrænsede adgang til information og muligheden for at kommunikere hvor som helst og hvornår som helst er som udgangspunkt et gode, vi nødigt vil undvære, men der er også ulemper.

Nogle ting bliver kedeligere

"Nogle ting bliver simpelthen kedeligere af, at vi konstant er informeret om dem. Vi ved nærmest time for time, hvordan vejret bliver på vores feriested, og vi ved til hver en tid, hvem der har vundet det ene og det andet. Det er da også praktisk, at vi kan kommunikere med omverdenen lige meget, hvor vi er, men det er altså vigtigt, at man også husker at trække stikket ud. Vi er blevet kommunikationsjunkies og er alvorligt i fare for at miste evnen til at slappe af," mener Preben Mejer.

Det var internettet, der udløste denne udvikling, og det var internettet, der samtidig satte gang i en udvikling, der gjorde, at it blev en dagligdags ting, som skulle komme ud af væggen på samme måde som strøm og vand.

"Som Nicholas Carr beskriver det i sin bog "The Big Switch - Rewiring the World, from Edison to Google", så har vi bevæget os fra de små lokale kraftværker repræsenteret ved de traditionelle client/server-miljøer over i web 2.0 og cloud computing, hvilket igen har betydet, at 25 års standardmodel for brug af it totalt har ændret sig. Det med at købe og betale for en applikation, der skal ligge på din personlige computer, er på vej ud. Alting vil ende som en service på nettet," siger Preben Mejer.

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.

Dette apparat har præget vores dagligdag mest

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.

Ud over internettet, hvilken teknologisk udvikling har så præget vores dagligdag mest i de seneste 10 år?

"Der vil jeg helt klart pege på mobiltelefonen. Mobilen begyndte jo sit liv som en ikke-internetrelateret ting baseret på gamle telefonistandarder," siger Preben Mejer.

"Nu sker der jo det, at mobilen er blevet internettet, og hele balladen smelter sammen. Det har totalt ændret vores måde at fungere og arbejde på. Lige bortset fra, at vi forhåbentlig ikke tager ud for at rane og myrde, så er vi ligesom vores forfædre vikingerne igen blevet en slags nomader, der er på farten og ikke længere er bundet til en bestemt fysisk lokalitet for at udøve vores erhverv," siger han.

Preben Mejer peger på, at han selv er måske to timer om ugen på kontoret, mens han er på farten resten af tiden.

"Det er selvfølgelig knap så mange syersker og kantinedamer, der arbejder på den måde, men totalt set er antallet af folk, der er bundet til en fysisk arbejdsplads stærkt på vej ned," siger Preben Mejer.

En del af fællesskabet

Men vil vi ikke gerne være en del af det fællesskab, der for eksempel skabes på en arbejdsplads omkring kaffeautomaten?

"Jo, og derfor er kaffeautomaten også vigtig, når man nu ikke kommer så tit på arbejdspladsen. Virksomheden skal tilbyde medarbejderne kvalitet, når de er der, og der hører det med, at kaffen er i orden. Og som samlingssted er kaffeautomaten vigtig, fordi der foregår utrolig meget vigtig uformel videndeling omkring den. Når vi om tre år laver den tilsvarende artikel, er jeg ret sikker på, at vi har en videovæg ved kaffemaskinen her på kontoret og på vores kontor i København, så vi uden videre kan sludre med vores kolleger på tværs af landsdelene," mener Preben Mejer.

Mobiliteten i vores arbejdsliv er i det forgangne tiår også for alvor slået igennem inden for virksomhedens fire vægge.

Wi-Fi på arbejdspladserne har betydet, at vi med den bærbare under armen har kunnet arbejde meget mere fleksibelt og effektivt.

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.

Sådan ophæves de fysiske grænser

Undersøgelser har faktisk vist, at indførelsen af trådløst netværk kan give helt op til en times vundet arbejdstid per medarbejder.

"Sat lidt på spidsen var det mest markante, vi fik ud af indførelsen af lokalnet i sin tid, at printeren i snit rykkede 10-15 meter længere væk fra den enkelte bruger, men ellers var der ikke den store forskel. Med det trådløse netværk har vi til gengæld ophævet alle fysiske grænser. Der er øjeblikkelig adgang til alle relevante informationer under møderne, og man kan arbejde i sofaen, i kantinen og på toilettet, hvis det er det, man vil," siger Preben Mejer.

Ledelsesmæssig udfordring
Men den stærkt øgede mobilitet har samtidig betydet en voldsom udfordring for ledelserne i de danske virksomheder.

"Man kunne jo starte med at spørge, hvordan man udøver såkaldt synlig ledelse, hvis medarbejderne stort set aldrig er til stede, og man kun sjældent har øjenkontakt med den enkelte medarbejder? Og hvordan skaber man den nødvendige team spirit, hvis man i stadig højere grad arbejder i en virtuel virksomhed?" siger Preben Mejer.

Samtidig har teknologien mange steder resulteret i en fladere struktur, hvor der er i dag typisk er flere medarbejdere, der refererer til den samme leder end tidligere, mener han.

"Og det betyder så også, at en leder skal arbejde med en medarbejdergruppe, der har en bredere vifte af uddannelser og erfaringer, hvilket gør udfordringen endnu større. På grund af den udvikling har ledere af den gamle skole over de seneste 10 år fået det stadig sværere," siger Preben Mejer.

[b]Hvad? Må jeg ikke selv bestemme?
De såkaldt digitalt indfødte fra de yngre generationer er helt med på de nye måder at arbejde på.

De forventer, at de selv kan forme deres opgaver og bliver typisk overrasket, hvis de direkte får at vide, hvad de skal lave og hvordan.

Så lige nu vandrer mindst to meget forskellige grupper mennesker rundt på arbejdspladserne og skal have det til at fungere, men Preben Mejer forudser, at om 10-15 år forsvinder det problem helt af sig selv, da arbejdspladserne vil være overtaget af de digitalt indfødte.

Ud over at være en uomgængelig udvikling, giver de nye måder at arbejde på også mening på bundlinjen.

Hvis medarbejderne kan arbejde hvor som helst og de værktøjer, de har brug for, ligger på nettet, så er det meget mindre ressourcekrævende at drive en virksomhed - specielt inden for vidensfagene.

Men for at få det fulde udbytte af det, kræver det, at alle efterhånden bliver modne til at arbejde på de nye måder.

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.

Nu kommer den næste generation

Ifølge Preben Mejer står vi midt i et vadested.

Vi har fået nye måder at arbejde på, men vi hænger stadigvæk i den post-industrielle fase, mens vi er på vej over i en ny fase, som er fuldstændig virtuel.

Vi arbejder stadigvæk på en relativ gammeldags facon med mail og telefon, som begge er transaktionsorienterede teknologier.

Men den form for kommunikation, som de teknologier understøtter, er ved at blive afløst af teknologier, som betyder, at det enkelte menneske i højere grad er modtager og afsender af en lind strøm af information og kommunikation, uanset hvor det vælger at bevæge sig hen.

Teknologien skal skabe fællesskab

Og i det univers har vi ironisk nok brug for teknologien til at hjælpe med til at skabe oplevelsen af et fællesskab, selvom vi ikke er sammen fysisk.

"Man kan sige, at teknologien har givet os muligheden for at ændre adfærd, men den er ikke fulgt med over i næste fase - endnu. Vi har ændret adfærd, men arbejder stadig med fortidens it-værktøjer. Det er godt, men ikke helt godt nok. I næste generation af værktøjer skal vi derfor have dækket behovet for samarbejde og fællesskab. Så fremtidens værktøjer ligger inden for social networking services, samarbejds-software og højkvalitets telepresence," mener Preben Mejer.

Samarbejds-software står over for en spændende udvikling, hvor løsningerne kan være med til at skabe et fælles, virtuelt erfaringsrum ligesom sociale netværkstjenester a la Facebook vil skabe de sociale rammer for mennesker, der kun sjældent mødes fysisk.

Telepresence kommer til at rykke

Og telepresence står ifølge Preben Mejer foran det helt store gennembrud.

"Vi kender alle sammen videokonferencer, hvor både billed- og lydkvalitet er temmelig dårlig. Man skal anstrenge sig for at føre en egentlig samtale, og med flere på linjen går det slet ikke. Med de nyeste telepresence-løsninger, som også er godt på vej ned i pris, er det faktisk som at være der selv, og potentialet er enormt. Man regner med, at omkring 30 procent af forretningsrejserne i fremtiden vil blive afløst af telepresence," siger Preben Mejer.

Inden for mobile enheder har der i de senere år været en voldsom udvikling, der har udvisket de traditionelle definitioner.

"Der er ingen tvivl om, at device-begrebet flyder, men jeg tror, vi i fremtiden kommer til at se tre hovedkategorier. Vi vil have en personlig computer, der i en eller anden grad er transportabel, men ellers har workstation-agtige kvaliteter. Så vil vi have en netbook, der er en slank fætter på omkring et kilo, og så vil vi have en smartphone, som vil være den type enhed, der vil blive solgt mest af i de kommende år. Der er forsat nogle praktiske begrænsninger forbundet med skærmstørrelsen, men her er det nok også et spørgsmål om tilvænning. Se bare på avisformatet, hvor vi efterhånden har vænnet os til tabloid- frem for broadsheetformatet," mener Preben Mejer.

Context-awareness og semantisk web

Vi vil i fremtiden også se nye måder at arbejde med information på, hvor man ved hjælp af såkaldt augmented reality lægger et ekstra informa­tionslag oven på virkeligheden.

Der er i dag allerede flere applikationer på markedet, der gør det muligt at kigge på de fysiske omgivelser gennem kameraet på mobiltelefonen og så få et lag af informationer lagt ind over, for eksempel oplysninger om kendte bygninger, informationer om boliger, der er til salg, nærmeste metrostation, anmeldelser af restauranter, osv.

Denne form for context-aware information bygger på en viden om, hvor personen befinder sig, hvilket tidspunkt på dagen, det er, og i en eller anden grad, hvem personen er.

Og det vil ifølge Preben Mejer være en udvikling, der vil bliver forstærket.

Den profil, man for eksempel har på Facebook, vil blive transportabel og vil få indflydelse på, hvilke informationer og reklamer, der bliver målrettet til den enkelte - vel at mærke, hvis man har tilladt, at det sker.

Så ikke alene har vi forladt det lokale kontormiljø til fordel for nettet, vi er nu i færd med at tage vores sociale netværkstjenester med ud i de fysiske omgivelser.

Det semantiske web

Inden for de kommende 10 år forudser Preben Mejer også, at udviklingen af semantisk web for alvor vil tage fart.

Semantisk web er drømmen om, at computeren kan forstå betydningen af ordene på skærmen og ikke blot begrænser sig til at præsentere brugerne for en række tegn, som de så skal have besværet med at fortolke.

Drømmen blev formuleret af internettets fader Tim Berners-Lee allerede i 1999, og der har fra flere sider været stor skepsis over for muligheden for at virkeliggøre drømmen, men Preben Mejer tror på, at det bliver muligt.

"Virkeliggørelsen af semantisk web vil være en kæmperevolution af internettet. Vi begynder at se de første pilotinstallationer nu, og i løbet af de næste to-tre år vil der sandsynligvis komme flere interessante anvendelser. Men der vil nok gå mindst syv-otte år, før det for alvor slår igennem," mener han.

Alting vil blive til en service

Tendensen med software as a service vil ifølge Preben Mejer også tage yderligere fart i de kommende år.

"Jeg tror på, at alting efterhånden bliver en service. Og jeg tror også, at cloud computing vil blive en del af selv større virksomheders it-strategi. Der er allerede masser af delelementer, som fint kan lægges ud i skyen."

De psykologiske barrierer i forhold til at lægge data et fjernt sted vil også flytte sig, men der vil selvfølgelig stadig være nogle ømfindtlige områder som cpr-numre og patientjournaldata. Jeg vil personligt gerne have mig frabedt at have min journal liggende på en server i Ukraine," siger Preben Mejer.

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.

Ja, it kan faktisk godt redde verden

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.

Og så er det hele spørgsmålet om grøn it og miljøet.

Her ser vi ifølge Preben Mejer en markant udvikling for tiden:

"I dag forurener it lige så meget som flyindustrien, hvilket ikke mindst skyldes eksplosionen i brugen af it over de seneste 10 år," siger Preben Meyer.

En anden grund er, at it traditionelt har været en amerikansk domineret industri, hvor der ikke har været den store fokus på miljø.

"Men der er flere faktorer, der i dag gør, at der arbejdes intenst på at nedbringe energiforbruget ved at drive it. De store hostingfirmaer brugte tidligere enorme summer på strøm til deres serverparker, så de har haft en interesse i at presse producenterne til at levere strømbesparende enheder. Og de øgede krav til mobilitet har betydet, at producenterne er blevet presset til at udvikle batterier til mobile enheder, der efterhånden kan køre i 10 - 12 timer uden opladning," siger Preben Mejer.

Vi skal kunne styre energiforbruget

Ud over at nedbringe energiforbruget ved selve it-driften, så vil it også få en stadig større betydning for generelt at reducere energiforbruget.

"Det er stort set kun it og så sol og vind, der kan redde verden. Ved hjælp af it vil vi kunne styre vores energiforbrug meget mere effektivt, end vi gør i dag. Der er et studie, der viser, at it har potentiale til at reducere energiforbruget med 20 procent i 2020," siger Preben Mejer.

Årtiets hype

Ikke alle nye teknologier holder, hvad de lover, og i et tilbageblik på de forgangne 10 år kan Preben Mejer få øje på nogle eklatante eksempler.

"WAP blev introduceret for omkring 10 år siden, men det blev aldrig rigtig en succes, hvilket dem, der promoverede WAP, ikke helt kunne forstå. Det er svært at forstå, når man tænker på, at brugeren blev præsenteret for otte linjers tekst på en sort-hvid skærm på størrelse med et frimærke, og man skulle taste en nicifret IP-kode for at komme i gang," siger han.

Han peger på, at teknikken ikke var moden på det tidspunkt, men det store gennembrud for mobile data kom på et senere tidspunkt, da alle forudsætningerne var på plads med større skærme, højere hastigheder og større brugervenlighed.

"Noget andet er så, at det ofte stadigvæk er WAP, der ligger nedenunder, men det er usynligt," siger han,

Blu-ray

Preben Mejer peger også på HD DVD, der i februar 2008 endegyldigt blev opgivet af Toshiba, der var en af de drivende kræfter bag forsøget på at promovere HD DVD'en som afløseren for dvd'en.

Dermed erkendte man nederlaget til det konkurrerende format Blu-ray, som trak sig sejrrigt ud af kampen, da indholdsleverandørerne som eksempelvis Warner Bros. valgte at satse på formatet.

"Det var en kamp mellem computerbranchens HD DVD og forbrugerelektronikkens Blue-ray. Og det eneste, man opnåede, var at skabe en masse forvirring i markedet og så i øvrigt lære os alle sammen at downloade indhold fra nettet! Og som det altid sker, blev kampen afgjort på indholdet og ikke på de tekniske format," siger Preben Mejer.

Iridium-projektet, der gik ned

Og som et tredje eksempel på en teknologi, der var mere hype end holdbar, peger Preben Mejer på det stort anlagte milliardprojekt Iridium, der satsede på et globalt kommunikationssystem baseret på over 20satellitter.

"Problemet med Iridium var, at man fuldstændig havde overset, at der var noget, der hed GSM, som tillod brugerne at kommunikere fra selv den fjerneste landsby i Kina med en ganske almindelig mobiltelefon. Og så nytter det jo ikke noget at introducere en teknologi, der tvinger folk til at benytte telefoner på størrelse med 1970'ernes håndholdte telefoner. Iridium var et eksempel på en satsning, der gik i én retning, mens resten af verden gik i en helt anden," mener Preben Mejer.

Hvis man tager de helt store briller på og panorerer 10 år tilbage og 10 år frem, så er Preben Mejer dog stadig helt fast i mælet med hensyn til den mest afgørende udvikling på teknologifronten.

"Internettet og herunder world wide web har været den helt store revolution både i sig selv og som katalysator for den udvikling og de tendenser, vi kan observere i dag. Individualiseringen, trangen til selvrealisering, globaliseringen, ophævelse af tid og sted som begrænsninger for vores udfoldelser er alle tendenser i den moderne verden, som benytter sig af og spiller sammen med de muligheder, som internettet åbnede for," mener han.

Læs også: Disse teknologier skal man ifølge Preben Mejer holde øje med.
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Despec Denmark A/S
Distributør af forbrugsstoffer, printere, it-tilbehør, mobility-tilbehør, ergonomiske produkter, kontor-maskiner og -tilbehør.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Styrk effektivitet og bundlinje i ét hug

Fleksibilitet, valgfrihed og bæredygtighed er nogle af de områder, som vægtes særligt højt, især blandt de yngre generationer, når de skal vælge eller blive på en arbejdsplads. På eventet kan du få konkrete løsningsforslag til, hvordan du med en fleksibel IT-strategi og det frie IT-valg, kan give medarbejderne medbestemmelse omkring valg af digitalt arbejdsudstyr og samtidig være mere miljøbevidste i deres valg.

06. juni 2023 | Læs mere


Kom godt i gang og få det fulde udbytte med Dynamics 365 FO

Overvejelser, forberedelser og implementering. CGI's eksperter stiller skarp på Microsoft Dynamics 365 FO og merværdien ved samspillet med Azure og Power Platform.

06. juni 2023 | Læs mere


Cybersecurity Excellence Day 2023

Sikkerhed er et vidt begreb, og antallet af produkter og services nærmest eksploderer i takt med, at trusselsbilledet bliver stadig mere mudret og faretruende. På årets Cybersecurity Excellence Day kommer vi hele vejen rundt, så du får et solidt grundlag for at skelne mellem de aktuelt mest værdifulde teknologier fra buzzwords og ny vin på gamle flasker.

07. juni 2023 | Læs mere