Artikel top billede

Her er regeringens nye bredbånds-plan: Sådan skal 300 millioner sikre dig bedre bredbånd

Danskerne skal have bedre bredbånds- og mobildækning, lyder det i regeringens nye udspil for vækst og udvikling i Danmark. Se de konkrete planer her.

Bedre bredbånd og bedre mobildækning.

Det er en del af ambitionen med regeringens netop offentliggjorte udspil, der skal sikre vækst og udvikling i hele Danmark. På mobil- og bredbåndsområdet lyder regeringens mål:

"Bedre bredbånds- og mobildækning, når kommunerne hurtigere kan tillade opsætning af mobilmaster, når der stilles krav om dækning til teleselskaberne, samt når der etableres en bredbåndspulje på 300 millioner kroner, og eksisterende infrastruktur udnyttes til bredbånd."

Vækst og udvikling i hele Danmark (PDF) indeholder 100 konkrete forslag, der skal understøtte, at landet ikke bliver delt op i områder med udvikling og områder med afvikling.

300 millioner til bredbånd

Her lyder et af de konkrete initiativer, at der oprettes en bredbåndspulje med ialt 300 millioner kroner:

"Etablering af en statslig bredbåndspulje, bedre mulighed for at udnytte eksisterende passiv infrastruktur til bredbånd og ambitiøse dækningskrav i kommende frekvensauktioner."

Læs også: Så er den her: Global bredbånds-rapport afslører den reelle situation i Danmark

Det fremgår, at der etableres en forsøgsordning med en bredbåndspulje, hvor der er reserveret fire gange 75 millioner kroner.

"Der udmøntes i første omgang to gange 75 millioner kroner i 2016 og 2017, hvorefter forsøget evalueres med henblik på at afgøre, om den resterende del af den statslige bredbåndspulje skal realiseres," står der i regeringsudspillet.

"Puljen vil være målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse i områder med meget dårlig bredbåndsdækning, hvor der er en reel efterspørgsel efter bedre dækning."

Få fradrag for dit nye bredbånd

Som Computerworld også skrev for nogle uger siden, er der i forbindelse med den grønne boligjobordning sat penge af til bredbåndstilskud, og dette fremhæves også i regeringens nye udspil: 

"Som led i aftalen om ny grøn BoligJobordning for 2016 og 2017 er det allerede aftalt, at BoligJobordningen fremadrettet kan anvendes til udrulning af bredbånd."

Læs også: Ny ordning: Træk din bredbåndsforbindelse fra i skat

"Det sker i form af et fradrag til privatpersoner på op til 12.000 kroner årligt ved etablering eller opgradering af bredbåndsforbindelsen."

Samtidig skal det ifølge regeringsplanen gøres billigere at udrulle bredbånd ved, at bredbåndsudbydere kan få adgang til eksisterende tomrør med videre med overskudskapacitet. 

Krav ved mobilauktioner

Regeringens vækstudspil indeholder også planer for mobil-området.

Der står blandt andet, at regeringen vil "fastsætte ambitiøse dækningskrav i de kommende frekvensauktioner for at forbedre dækningen med mobil tale og mobilt bredbånd i de dårligst stillede områder, så borgere og virksomheder også i tyndt befolkede områder oplever et markant løft i dækningen."

"Endvidere vil regeringen som opfølgning på aftalen om vækstplan for digitalisering fremlægge lovforslag, der skal give teleselskaberne mulighed for realkreditbelåning af digital infrastruktur."

"Regeringen ønsker dermed ad forskellige veje at understøtte udrulningen af bredbånd til gavn for borgerne og virksomheder i hele Danmark," står der i regeringens nye udspil.

Regeringen oplyser, at der til at gennemføre initiativerne i den samlede strategi er afsat cirka ni milliarder kroner i perioden 2015-2019 inklusiv de skatteelementer, der er aftalt som en del af finansloven. 

Læs også:

Ny ordning: Træk din bredbåndsforbindelse fra i skat

Så er den her: Global bredbånds-rapport afslører den reelle situation i Danmark