Stifter bliver arbejdende bestyrelsesformand:Michael Holm stopper som direktør for Systematic

Artikel top billede

Massive udfordringer truer it-afdelingerne: Seks nødvendige tiltag kan hindre en knock-out

It-afdelingerne er ekstremt udfordret og bliver derfor nødt til at gribe til en række drastiske tiltag for ikke at gå helt bagud af dansen.

Det er er ikke kun internationale it-giganter som Ericsson, IBM, HP, Intel og Nokia, der i øjeblikket er tvunget til at gennemføre omfattende transformationer med massive nedskæringer og omstruktureringer.

Også it-afdelingerne er nødt til at tænke i helt nye baner.

Det giver nemlig ikke længere mening at køre med samme organisations-model og drifts/udviklings-setup, som man gjorde for bare få år siden.

Derfor bliver it-afdelingerne nødt til at overveje nye strategier og modeller, hvis de vil bevare relevansen og sikre en central position i virksomhederne fremadrettede arbejde med digital innovation.

Bimodal IT er en af de modeller, der er talt meget om i de senere år, og som flere danske it-afdelingerne også allerede anvender. Læs mere om det her.

Læs også: It-chefen er under pres - formår du at kæmpe dig til fremtidens CIO-stilling?

Men det er slet ikke sikkert, at det er nok bare at splitte it-organisationen op i to mindre afdelinger, der kan arbejde med it-drift og -udvikling i to forskellige hastigheder.

Derfor skal meget laves om

For sandheden mange steder er nok også, at der er behov for en mere grundlæggende transformation af it-afdelingerne (både driften og udviklingen), præcis som det er tilfældet hos de store it-giganter.

Her står en forsimpling af it-organisationen og arbejdet med at drive og udvikle it højt på agendaen.

"Virksomhedernes it-funktioner bliver ramt med et 'one-two punch.' Digitale teknologier øger behovet for, at man kan tilpasse sig endnu hurtigere til nye disruptive applikationer og services. Disse teknologier skaber også stigende forventninger hos kunderne."

Sådan skriver rådgivningsfirmaet Boston Consulting Group i en gennemgang af den situation, mange it-organisationer befinder sig i i disse år.

"For at kæmpe sig tilbage er traditionelle virksomheder nødt til at blive langt mere agile ved at forkorte time to market og levere it-services hurtigere og mere fleksibelt, eksempelvis ved at skalere it-volumen op og ned hurtigt og effektivt og ved at reducere it-omkostningerne."

"En simplificering af it er en essentiel opgave for en hvilken som helst it-organisation, der ønsker at forblive konkurrencedygtig," skriver Boston Consulting Group.

Seks konkrete tiltag

Rådgivningsfirmaet peger i den forbindelse på seks konkrete håndtag, man som it-organisation kan dreje på i arbejdet med at simplificere:

1) En intelligent styring af efterspørgslen.

Med det mener Boston Consulting Group, at der skal skabes en bedre forståelse for it-ressourcerne og 'cost-driverne', så man både kan sikre den daglige drift og tage hul på nye projekter og få den maksimale værdi ud af de nye projekter.

2) En simplificering af applikationer og data.

3) Infrastrukturen skal forsimples både i forhold til hardware og software, og der skal mere automatisering og standardisering ind i billedet.

4) Selve it-organisationen skal forsimples - eksempelvis ved at skære i ledelses-lag og sikre et mere effektivt samarbejde mellem forretningen og it.

Herunder skal man også se på, om it-organisationen har den rette størrelse, og om man har de rette kompetencer hos medarbejderne.

5) En mere effektiv governance, mere agile metoder og mere simple processer.

6) En shared-services model og en sourcing-optimering.

Læs også: Årets CIO 2016: Her er Danmarks fem bedste it-chefer

Uanset om disse seks håndtag også er dem, der er mest relevante i din organisation, der der næppe tvivl om, at der er et stigende behov for forandringer i mange it-organisationer.

I analysefirmaet Gartners seneste CIO survey, hvor 2.944 it-chefer fra 84 lande svarer på spørgsmål om deres prioriteringer i 2016, var en hovedkonklusion, at den digitale virksomhed nu er en realitet.

Det betyder, at det forventes, at man ved hjælp af it og digitalisering kan opnå konkurrencemæssige fordele og differentiering, hvilket så igen medfører ekstremt høje krav til it-afdelingerne.
 
Læs også:

Årets CIO 2016: Her er Danmarks fem bedste it-chefer

It-chefen er under pres - formår du at kæmpe dig til fremtidens CIO-stilling?