Artikel top billede

(Foto: Randy Gibson)

Socialt begavet eller særling: Er topchefens psykologiske profil vigtigere end firmaets nøgletal?

Klumme: Computerworld Top 100 er overstået og vinderen fundet. Det sker på baggrund af regnskabsanalyser, men måske burde topchefernes psykologiske profil have en meget mere fremtrædende rolle i kåringerne.

Så er Computerworld Top 100 afsløret, og de bedste it-virksomheder er atter udpeget, vejet og fejret.

De bedste er selvfølgelig dem, som skaber de stærkeste økonomiske resultater. Og når historien skal fortælles, er det ofte den administrerende direktør, og jo allerhelst iværksætteren bag virksomheden, som toner frem. Det er ham (og i sjældne tilfælde hende), der personliggør virksomheden.

Det virker jo lidt forsimplet. Hvad med medarbejderne, samarbejdspartnerne, teknologierne, markedsforholdene og så videre?

Men kunne det tænkes, at der alligevel er noget om snakken: At netop personliggørelsen, eller helt præcist personligheden hos lederen af virksomheden faktisk er central for, at virksomheden får succes?

Hvis det forholdt sig sådan, skulle vi jo kigge på personlige egenskaber, og ikke regnskaber og nøgletal, for at spotte de næste års vindere.

Er der en personlig forklaring på succes?

Kigger vi ind i personlighedspsykologien og nærmere ind i psykometrien, hvor man påtager sig at definere, opmåle og kvantificere personlighedstræk hos ledere og så relatere dem til performance, får man et interessant indblik i en verden, som sjældent får opmærksomhed, når man forsøger at forklare virksomhedssucceser.

Startende forsigtigt i 1960'erne og så for alvor i 1980-90'erne er der opstået og rendyrket en ganske stabil statistisk valideret model, som i dag gennem resultater fra normgrupper blandt erhvervslevere bruges til at forudsige ledelsesperformance.

Modellen er opbygget om fem personlighedstræk, eller faktorer, som det hedder i fagsproget. Den indgår i headhunteres og erhvervspsykologers værktøjskasse i form af personlighedstests.

Testene kan hedde meget forskelligt, for eksempel NEO PI-R, OPQ32, og nok bedst kendt i erhvervslivet: Hogan Assessments. De bruges blandt andet til at vurdere, sammenligne og udvælge ledere til topposter.

Modellen kaldes for Big Five og består af fem skalaer, hvor man ud fra svarene i personlighedstest placeres fra høj til lav. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det er bedre at være høj end lav på de forskellige faktorer. Det afhænger nemlig af det job, man skal præstere i.

Lad os kigge på de fem faktorer, som bedst forudsiger ledelsesperformance efter tur og drage nogle paralleller til det at drive en succesfuld it-virksomhed.

Første faktor: neuroticisme

Det lyder unægtelig noget sygeligt, men dækker over, hvor man ligger på en skala, som går fra "bekymret" til "rolig". Sommetider hedder den da også bare følelsesmæssig stabilitet.

Der er almindeligt antaget, at lave scorer hænger dårligt sammen med at stå i spidsen for en virksomhed, som jo lever et farligt, konkurrenceudsat liv.

Når skal der vækstes, kræver det is i maven og en pæn portion risikoappetit. Lad os antage, at en topleder i en it-virksomhed bør ligge i den middelhøje ende på denne skala.

Anden faktor: ekstraversion

Igen et lidt teknisk udtryk, der dækker en skala fra indadvendt til udadvendt som personlighedstræk.

Den kan vi godt genkende i it-verdenen. Den nørdede særling, som holder sig for sig selv og roder med teknik: Bill Gates og vel også den tidlige Mark Zuckerberg. Steve Jobs var i en kategori for sig selv.

Det er jo nok noget, som hænger ved it-branchen. Men der er vist ingen tvivl om, at skal virksomheden ud af garagen, må der skrues op for udadvendtheden - eller der skal ansættes nogle til at sparke døre ind, tale med medarbejdere og så videre.

Vi må derfor forvente at se en variation her - og måske tage et kig på resten af ledelsesteamet.

Tredje faktor: venlighed

Faktoren dækker ikke over gode manerer, men derimod en skala fra irritabel til godmodig - altså hvor omgængelig man er, om man giver plads, er opmærksom på andres behov og så videre.

Her går myterne i it-verdenen jo på, at iværksætteren kan være temperamentsfuld, kritisk og irritabel, når tingene ikke går, som de skal, og uden øje for, om teamet er ved at brænde sammen.

Men de virksomheder, der når igennem pionerstadiet, har jo fundet en balance, så vi skal nok et stykke op på skalaen for at finde de succesfulde it-frontfigurer.

Fjerde faktor: samvittighedsfuldhed

Denne størrelse handler om, i hvilken udstrækning man foretrækker at følge ydre satte regler eller sine egne impulser, og om man går op i detaljer, planer og procedurer eller har en mere helhedsorienteret og fleksibel tilgang til tingene.

Her kan man sige, at med it-virksomheder er pålidelige og kontrollerede processer et must, men det er jo et paradoks, at før tingene kan blive så strømlinede, skal der mønstres store mængder out-of-the-box-tænkning.

Nogle it-profiler fremstår som rene rebeller drevet af egne idealer. Andre ligner traditionelle forretningsfolk og bedsteborgere. Så der er plads til variation på denne faktor.

Femte faktor: åbenhed

Den sidste faktor har med graden af nysgerrighed, uddannelse og at søge nye oplevelser at gøre.

Er man generelt videbegærlig, idérig og nysgerrig, eller er man mindre interesseret i boglig viden, ligeglad med at søge nye oplevelser eller forstå, hvordan ting hænger sammen og så videre.

Denne skala synes klart at kunne pege på den succesfulde it-iværksætter som høj på intellektuel åbenhed og en brændende lyst til at løse svære, teknisk betonede problemer gennem nytænkning.

Hvad med dig selv?

Det var de fem faktorer forsøgt relateret til it-personligheder. Så for at opsummere:

Skal vi spotte den næste succesfulde it-frontfigur, skal vi zoome ind på en risikovillig, over tid socialt begavet, for det meste ret omgængelig person med øje for både detalje og helhed samt udstyret med stor nysgerrighed.

Det er jo ganske mange ting på samme tid.

Hvor ligger du mon selv ligger på Big Five? Tag evt en test. Hvad med fronfiguren i it-firmaet, hvor du arbejder - eller drømmer om at arbejde? Ser du en sammenhæng fra persontræk til resultatskabelse?

Sammenhængen skulle være der ifølge videnskaben om personlighed.

Måske vil vi i fremtiden se personprofiler og Big Five-scores på toplederen, eller topledergruppen, som en integreret del af virksomhedens performancerapportering.

Koblingen mellem ikke bare de aktuelle, men også fremtidige resultater er allerede påvist i videnskaben. Nu er det op til erhvervslivet at begynde at bruge denne viden.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling. 

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt? 

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.