Artikel top billede

(Foto: Computerworld US/CIO)

Syv kæmpespring venter for danske it-afdelinger: I bliver alle nødt til at få it-kompetencer udefra eller efteruddanne indefra

Klumme: Ifølge CIO'erne i danske Top 500-virksomheder vil it-organisationen skulle udvikle sig i kvantespring på en lang række områder inden for de næste tre år. Ingen kommer uden om at kigge ud i verden for at rekruttere de nødvendige kompetencer eller kigge indad og efteruddanne egne it-medarbejdere.

I undersøgelsen IT i praksis 2016 fra Rambøll og Dansk IT er CIO'er i danske top 500-virksomheder blevet spurgt om, hvilken rolle it-organisationen har i dag, og hvilken rolle den vil få inden for de næste tre år.

Kommer forventningerne til at holde stik, får it-organisationen meget travlt med at skulle udvikle sig.

Især på syv områder vil udviklingen groft sagt foregå i kvantespring inden for de næste tre år.

  • 17 procent af de adspurgte CIO'er angiver, at it-organisationen i dag i høj grad understøtter forretningens beslutninger ved hjælp af business intelligence. Det forventes at stige til 45 procent inden for de næste tre år. 
  • 16 procent er i dag i høj grad i stand til at skabe et samlet dataoverblik på tværs af forretningen. Om tre år forventes det at stige til 43 procent. 
  • 16 procent vurderer, at de i dag i høj grad har en rolle i forhold til at forbedre forretningens processer. Det stiger til 44 procent om tre år. 
  • 14 procent mener, at de i dag skaber fremtiden for forretningen med den rette teknologi. Det stiger til 44 procent. 
  • Blot 12 procent mener, at de i dag har en rolle som dem, der i høj grad bidrager til udviklingen af forretningen og dens muligheder. Det forventes at stige til 47 procent. 
  • Den rolle, der handler om at forbedre virksomhedens kunders muligheder for at få mere ud af forretningens produkter, forventer CIO'erne vil sprede sig fra 4 til 24 procent.
  • Når det handler om it-afdelingens rolle som den, der skaber fremtidens produkter, forventes det at udvide sig fra 4 til 15 procent af virksomhederne.

Ikke alt er lige vigtigt

Ikke alle områder er selvfølgelig lige vigtige for alle virksomheder, men tendensen er, at it-organisationen kommer til at bruge væsentligt flere ressourcer på aktivt at bidrage til udviklingen af forretningen og dens muligheder. 

Det betyder ifølge IT i Praksis-rapporten dog langtfra, at de klassiske it-discipliner skal nedprioriteres.

CIO'erne vurderer, at it-organisationens vigtigste rolle om tre år stadig er at sikre, at it og sikkerhed fungerer optimalt (82 procent), ligesom det at forvalte og håndtere forretningens it-systemer forsat skal være der, hvor it-organisationen i høj grad spiller en rolle (58 procent).

Også når det gælder det at være forretningens egentlige bindeled til it- og sourcingleverandørerne, vil it-organisationen spille en stor rolle.

Tidshorisonten er kort

Det siger sig selv, at hvis it-funktionen skal nå at udvikle sig så meget på bare nogle af områderne og samtidig bibeholde sin rolle som den instans, der driver de klassiske it-aktiviteter, så får den meget travlt.

Tidshorisonten er kort, og de løft, der skal finde sted, er så store, at det vil blive særdeles svært blot at finde kompetencer internt i organisationen eller i Danmark til at sikre udviklingen af it-funktionen.

I EU-Kommissionens årlige rapport "The Digital Economy & Society Index" får man et fingerpeg om, hvilke kompetencemæssige udfordringer it-organisationen i stigende grad kommer til at stå over for.

Her kan man læse, at det ikke går den rigtige vej i Danmark, når det gælder adgangen til it- og kommunikationsspecialister.

I 2014 var 4,2 procent af arbejdsstyrken it- og kommunikationsspecialister, men i 2015 var tallet 3,9 procent.

Samtidig oplevede 42 procent af de danske virksomheder, der i 2015 søgte efter it-specialister, at de havde svært ved at rekruttere de nødvendige it-folk.

Kig udad og indad

Skal virksomhederne derfor for alvor udvikle it-organisationen i kvantespring, kommer de ikke uden om at kigge ud i verden for at rekruttere de nødvendige kompetencer.

De kommer heller ikke uden om at skulle kigge indad og efteruddanne egne it-medarbejdere.

Ingen virksomheder har i dag råd til at vente flere år på, at nye kandidater kommer ud fra uddannelsesinstitutionerne. Dertil er presset for at blive blandt de bedste virksomheder til at udnytte de nye digitale muligheder for store.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling. 

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt? 

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.