Artikel top billede

Sådan ser brugergrænsefladen i Vito ud.

Strid om database mellem dansk kommune og styrelse: Vil spærre for adgang til data i helt ny it-løsning

Aarhus Kommune anklager Socialstyrelsen for ikke at ville give adgang til offentlige data i helt ny it-løsning, der skal hjælpe danske borgere. Det er ærgerligt og grænser til sabotage, lyder anklagen fra kommunen.

Selvbetjeningsløsninger hitter i det offentlige, og det er en officiel målsætning, at flere offentlige data skal i brug til gavn for borgere og virksomheder.

Aarhus Kommune og Socialstyrelsen befinder sig dog netop nu i en strid om adgangen til data fra den såkaldte hjælpemiddeldatabase, som Socialstyrelsen administrerer.

Aarhus Kommune har fået udviklet en løsning til borgerne, Vito, der skal gøre det let at søge efter hjælpemidler, hvis man eksempelvis ser eller hører dårligt eller har andre udfordringer.

Idéen er, at eksempelvis forældre til et barn med særlige behov selv kan undersøge mulighederne for hjælpemidler og danne sig et overblik før et eventuelt møde med en sagsbehandler i kommunen.

Søgeværktøjet, www.vito.nu, der har været i luften siden oktober, står dog nu til at blive ubrugeligt, fordi Socialstyrelsen vil lukke for adgang til den database, hvor alle informationerne ligger. Det kommer efter al sandsynlighed til at ske inden for nogle måneder, erfarer Computerworld.

Socialstyrelsen argumenterer blandt andet med, at de leverandører af hjælpemidler, der har leveret data til databasen, ikke har gjort det med udgangspunkt i, at borgere skal have direkte adgang til databasen. 

"Aarhus Kommune ønsker med Vito at bruge data fra hjælpemiddelbasen i en ny kommerciel sammenhæng og på en måde, som adskiller sig væsentligt fra de oprindelige intentioner med basen."

"På den baggrund har vi haft behov for grundigt at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af, at styrelsen videregiver data i den form og til det formål, som systemet Vito understøtter samt vores hjemmel til at gøre det," oplyser Socialstyrelsen blandt andet til Computerworld.

Se Socialstyrelsens udlægning af sagen i fuld længde her:

Her er Socialstyrelsens svar på database-kritik fra Aarhus Kommune

"Det grænser jo til sabotage"

I Aarhus Kommune mener man dog, at Socialstyrelsen helt bevidst og unødvendigt vil lukke for adgangen til de hjælpemiddeldata, som kan være til gavn for borgerne, og som er hele fundamentet for selvbetjeningsløsningen. 
 
“Jeg synes, at det er dybt ærgerligt, at Socialstyrelsen ikke er i stand til at tilrette de kontrakter, de har med private virksomheder, sådan at de kan leve op til hensigten i lovgivning om at gøre det lettere for borgerne at få hjælpemidler,“ siger velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, Ivan Kjær Lauridsen, til Computerworld.

“Det er virkelig vanskeligt for os at forstå, hvorfor styrelsen agerer, som den gør.”

Ivan Kjær Lauridsen siger, at Aarhus Kommune grundlæggende ikke forstår, hvorfor Socialstyrelsen ikke lægger sig i selen for at få omkalfatret databasen, så den kan bruges til at servicere kommunerne og deres borgere. Andre kommuner end Aarhus ønsker nemlig også at anvende Vito-løsningen.

Samtidig meddeler Aarhus Kommune i en skriftlig kommentar til Computerworld, at rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), nu vil have sagen taget op politisk.

”Det grænser jo til sabotage og jeg har nu taget fat i Christiansborg for at få sat skub i udviklingen. Opgaver der kan løses billigere af det private og samtidig give borgeren mulighed for selv at finde et hjælpemiddel, skal ikke bremses af snævre interesser og juridiske spidsfindigheder.”

Socialstyrelsen afviser dog anklagerne fra Aarhus Kommune og har en noget anden udlægning af sagen. 

Du kan læse Socialstyrelsens kommentar i fuld længde her: 

Her er Socialstyrelsens svar på database-kritik fra Aarhus Kommune

Læs også: Database-strid får Aarhus Kommune til at gå direkte til to ministre

Sagen kort fortalt

Sagen begynder ifølge Aarhus Kommune tilbage i september 2015, hvor der bliver indgået en kontrakt mellem Socialstyrelsen og virksomheden Human Technologies, der skal levere en løsning til Aarhus Kommunes medarbejdere og derfor skal have adgang til databasen.

På daværende tidpunkt er det planen, at det kun er kommunens medarbejdere, der skal have adgang til data fra hjælpemiddeldatabasen. I foråret 2016 vurderer projektteamet bag Vito dog, at det giver mere mening at gøre løsningen borgerorienteret.

Idéen er, at borgerne via www.vito.nu selv skal kunne deltage aktivt i at søge efter hjælpemidler.

Herefter gør Socialstyrelsen dog kommunen opmærksom på, at det kan være problematisk, at data fra hjælpemiddeldatabasen skal vises i en løsning, der offentlig tilgængelig.

Efterfølgende har der været en længerevarende dialog frem og tilbage mellem parterne. Undervejs har man blandt andet undersøgt mulighederne for at gøre løsningen mere link-baseret, så der kun linkes fra Vito til databasen. Den løsning mener Aarhus Kommune dog ikke kan blive brugervenlig nok, og den opgives derfor.

Endnu en privat virksomhed, Zealand Care, bliver også involveret undervejs i takt med, at man forsøger at nå frem til en løsning, der kan fungere.

Som det fremgår af den fremlægning af sagen fra Aarhus Kommunes side, som Computerworld har set, bliver dialogen dog mere og mere tilspidset undervejs, og det står klart, at der tilsyneladende slet ikke er enighed om vilkårene for adgang til databasen - herunder også de nødvendige tekniske løsninger og priserne for at få adgang til fremvisninger fra databasen.

KL også involveret

Socialstyrelsen argumenterer blandt andet med, at de leverandører af hjælpemidler, der har leveret data til databasen, ikke har gjort det med udgangspunkt i, at borgere skal have direkte adgang til databasen.

Samtidig stiller Aarhus Kommune dog spørgsmål ved, om det i virkeligheden også har noget at gøre med den betalingsmodel, der er i forhold til visning af informationer fra hjælpemiddeldatabasen - som blandt andet betyder en indtægtskilde hos Socialstyrelsen.

Sagen eskalerer i løbet af 2016 og 2017, og undervejs kommer KL også ind over, blandt andet fordi uenigheden om adgangen til databasen kan have betydning for andre kommuner også.

Løsningen www.vito.nu er nu gået i luften, men det det er kun et spørgsmål om tid, før løsningen ikke længere fungerer.

Socialstyrelsen har nemlig opsagt kontrakterne med både Human Technologies og Zealand Care, og når de udløber om nogle måneder, forsvinder adgangen til hjælpemiddeldatabasen også.

Læs også: Database-strid får Aarhus Kommune til at gå direkte til to ministre

Offentlige data skal i spil

Aarhus Kommune mener, at Socialstyrelsen har trukket sagen i langdrag og stiller også spørgsmål ved, om det hele i virkeligheden drejer sig om at fastholde en substantiel indtægtskilde for Socialstyrelsen.

“Med Vito har vi et tilbud til borgerne om at blive mere selvhjulpne og deltage aktivt i at vælge hjælpemidler. Det er et forsøg på at sikre, at den enkelte får produkter, vedkommende har gavn af i hverdagen. Problemet er, at vi ikke kan komme til at bruge Vito, fordi Socialstyrelsen nægter at give de nødvendige tilladelser,” udtaler Ivan Kjær Lauridsen.

Han undrer sig over, at Digitaliseringsstyrelsens politik for offentlige data går på, at der skal være åbenhed, samtidig med at Socialstyrelsen netop ikke vil give adgang til en database.

Digitaliseringsstyrelsen skriver blandt andet om offentlige data:

”Offentlige data kan bruges som råstof i udvikling af innovative digitale tjenester i den private sektor, og adgang til offentlige data kan skabe mere transparens i den offentlige forvaltning.”

Socialstyrelsen afviser dog anklagerne fra Aarhus Kommune og har en noget anden udlægning af sagen.

Du kan læse Socialstyrelsens kommentar i fuld længde her: 

Her er Socialstyrelsens svar på database-kritik fra Aarhus Kommune

Læs også:

Database-strid får Aarhus Kommune til at gå direkte til to ministre

Få dog stoppet reguleringen på dataområdet så vi kan komme i gang med at bruge offentlige data

Stort uforløst potentiale: Otte vigtige konklusioner om digitaliseringen i Danmark lige nu

Jeg har næsten givet op: Hvorfor kan vi ikke få lov til at høste værdier på big data, når vi nu kunne spare det offentlige for milliarder?