Artikel top billede

Sådan ser Vito-løsningen ud i øjeblikket.

Minister på banen i alvorlig dansk database-strid mellem Aarhus Kommune og Socialstyrelsen: Her er hendes svar

Socialminister Mai Mercado har set nærmere på database-striden mellem mellem Aarhus Kommune og Socialstyrelsen, hvor en nyudviklet it-løsning står til at blive lukket ned igen.

Bølgerne gik højt tidligere på måneden, da Socialstyrelsen fik hård kritik af Aarhus Kommune for håndteringen af en database.

Computerworld beskrev sagen, der handler om adgangen til data fra Hjælpemiddeldatabasen, som Socialstyrelsen administrerer.

Det kan du læse mere om her: Strid om database mellem dansk kommune og styrelse: Vil spærre for adgang til data i helt ny it-løsning

Aarhus Kommune har fået udviklet en løsning til borgerne, Vito, der skal gøre det let for borgerne selv at søge efter hjælpemidler, hvis man eksempelvis ser eller hører dårligt eller har andre udfordringer.

Databasen er dog ikke udviklet med det formål, mener Socialstyrelsen, og derfor ventes det nu, at der i løbet af få måneder vil blive lukket ned for adgangen til data - hvorefter Vito ikke længere vil fungere.

Få historien her: Strid om database mellem dansk kommune og styrelse: Vil spærre for adgang til data i helt ny it-løsning

Det har fået rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), til at sende et brev til både socialminister Mai Mercado (KF) og innovationsminister Sophie Løhde (V).

“Socialstyrelsen lægger hindringer i vejen for at Aarhus Kommune kan bruge Vito sammen med borgerne. Aarhus Kommune oplever, at Socialstyrelsen ikke er villig til at stille data til rådighed for Vito,” lød det blandt andet i brevet til ministrene.

Læs mere om det her: Database-strid får Aarhus Kommune til at gå direkte til to ministre

Socialstyrelsen har over for Computerworld afvist kritikken med henvisning til, at det ikke er så simpelt:

”Aarhus Kommune ønsker med Vito at bruge data fra Hjælpemiddelbasen i en ny kommerciel sammenhæng og på en måde, som adskiller sig væsentligt fra de oprindelige intentioner med basen."

"På den baggrund har vi haft behov for grundigt at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af, at styrelsen videregiver data i den form og til det formål, som systemet Vito understøtter samt vores hjemmel til at gøre det," har Socialstyrelsen blandt andet forklaret.

Læs mere her: Socialstyrelsens svar på hård kritik fra Aarhus Kommune: "Vi vil meget gerne fortsætte dialogen"

Her er svaret fra ministeren

Børne- og Socialminister Mai Mercado (KF) har nu svaret Aarhus Kommune, efter at kommunen bad ministeren skride ind over for Socialstyrelsen.

Computerworld er i besiddelse af Mai Mercados brev til Aarhus Kommune og rådmand Jette Skive. Her skriver ministeren:

"Kære Jette Skive

Tak for Aarhus Kommunes henvendelse af 18. december 2017 om anvendelse af data fra Hjælpemiddelbasen i Socialstyrelsen.

Jeg vil gerne understrege, at det er regeringens politik, at data selvfølgelig skal deles til gavn for alle, der har en interesse i dem, så de kan se og søge i de tilgængelige data på et givent område.

Jeg vil i forlængelse heraf pointere, at de informationer, der ligger i Hjælpemiddelbasen, er offentligt tilgængelige. Det betyder, at såvel borgere som kommuner og private aktører m.v. har mulighed for at tilgå og søge i disse informationer.

Den konkrete sag handler imidlertid bl.a. om videregivelse af data til brug i kommercielt øjemed på en ny måde, og Socialstyrelsen har oplyst, at der derfor er behov for at sikre, at alle potentielle leverandører af it-løsninger stilles lige, og at hjælpemiddelleverandørerne, som stiller data til rådighed, er indforståede. Desuden skal der sikres klarhed om styrelsens ansvar i den forbindelse.

Socialstyrelsen er i gang med at afdække de juridiske rammer med det formål at sikre, at brug af data fra Hjælpemiddelbasen sker under hensyntagen til alle relevante forhold på området.

Socialstyrelsen har også oplyst til ministeriet, at styrelsen er meget indstillet på at samarbejde med Aarhus Kommune om en fremadrettet løsning på den konkrete sag.

Jeg forstår også, at der er aftalt et møde mellem styrelsen og kommunen. Jeg håber, at dette samarbejde vil være konstruktivt og kan bidrage til at finde en god løsning. "

Med venlig hilsen
Mai Mercado

Skal "finde en god løsning"

Dermed ligger det altså klart, at socialministeren har set på sagen og overordnet har den holdning, at de informationer, der ligger i Hjælpemiddelbasen, er offentligt tilgængelige - men samtidig ikke går ind og blander sig direkte.

I stedet er opfordringen fra ministeren, at de to myndigheder skal “finde en god løsning” i database-striden.

Computerworld følger sagen.

Læs mere her:

Strid om database mellem dansk kommune og styrelse: Vil spærre for adgang til data i helt ny it-løsning

Database-strid får Aarhus Kommune til at gå direkte til to ministre

Socialstyrelsens svar på hård kritik fra Aarhus Kommune: "Vi vil meget gerne fortsætte dialogen"

Det vælter frem med gode idéer til udnyttelsen af danske data: "Men vi kan ikke bare sætte strøm til det, vi har"