Artikel top billede

Ny regeringsplan truer lokale innovationsmiljøer - men uden dem var vores firmaer ikke kommet så langt

Klumme: Det danske erhvervsfremmesystem er en jungle. Mange aktører gør systemet svært at overskue og samtidigt administrativt tungt og dyrt. Men et forslag om at udfase de fire såkaldte innovationsmiljøer er problematisk for danske it-iværksættere og bør tages af bordet hurtigst muligt.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribenternes synspunkter.

Erhvervsministeriet har – fornuftigt nok - ønsket sig et mere gennemskueligt erhvervsfremmesystem og derfor bedt et såkaldt ”Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme” om at komme med forslag til hvordan.

Ministeriets hensigt er at gøre det nemmere for virksomhederne at overskue mulighederne og sikre, at flere midler går til virksomhedsrettede indsatser frem for administration. Så langt så godt.

Nu er udvalgets forslag blevet præsenteret for erhvervsministeren, og det viser sig desværre, at anbefalingerne også går ud på at udfase fire danske innovationsmiljøer, som er vigtige for danske iværksættere.

Investerer når ingen andre tør

Forenklingsudvalget foreslår, at tidlige iværksættere fremover – i stedet for investering fra de lokale innovationsmiljøer - skal have tilskud fra Innovationsfonden, mens de mere modne skal have investering fra Vækstfonden.

Det synes vi er en dårlig idé.

Forslaget behandles nu politisk, så intet står skrevet i sten endnu. Derfor vil vi gerne fortælle, hvorfor innovationsmiljøerne spiller en vigtig rolle i understøttelsen af iværksætteri i Danmark, og hvordan de bidrager med funding og kompetenceløft på projekter, hvor de private investorer ser for stor risiko, ganske enkelt fordi de helt nystartede selskaber skal igennem en udviklingsproces, før de når et markedsproof.

Et af de berørte innovationsmiljøer er Capnova, som har kontor i Roskilde og Aarhus og har investeret i vores virksomheder, da ingen andre turde.

Innovationsmiljøerne, der er private virksomheder, investerer nemlig egne og statslige midler i iværksættervirksomhedernes helt tidlige fase, heriblandt rigtigt mange it-virksomheder som os i Vindstød og Nabto.

Iværksætteri har det svært nok

Vi ønsker at understrege overfor erhvervsministeren, at iværksætteri altså har det svært nok i Danmark grundet skattereglerne. Derfor er der ikke behov for, at politikerne yderligere svækker iværksætteriet – tværtimod.

Velfærdssamfundet har brug for, at iværksætteriet blomstrer.

At tro det vil skabe bedre resultater, såfremt iværksætterne i stedet får tilskud gennem centraliserede eller statslige fonde, er en illusion, og det vil skade dansk iværksætteri.

Det samme gælder forslaget om at centralisere dansk investeringskapital yderligere hos Vækstfonden med matchning-lån, der næppe vil tage samme høje risiko som innovationsmiljøerne og lokale investorer, der bedre kender projekterne og folkene bag.

Lokal forankring og hånden på kogepladen

Vi har begge erfaring fra vores samarbejde med Capnova, som er et af de berørte innovationsmiljøer.

Capnova bidrog på et tidligt stadie afgørende til vores virksomheders udvikling – og dette har været væsentligt for, at vores virksomheder i dag er succesfulde og tiltrækker kapital og indtjening fra udlandet.

Resultatet er danske arbejdspladser og indtjening, der beskattes i Danmark.

Capnova har en stærk lokal forankring. Sådanne decentrale miljøer er langt stærkere end store, centrale enheder. Dette gælder ikke blot på innovationsområdet, men på stort set alle områder.

Samtidig har innovationsmiljøerne sammen med lokale investorer selv hænderne på kogepladen. De forvalter egne penge modsat centrale tilskuds-systemer, og det alene er helt afgørende for effekten.

Herudover er det faktisk private virksomheder, der har vundet retten til at forvalte statslige midler til investering af videntunge innovative iværksættervirksomheder, når det har været i udbud hvert fjerde år. Her er ingen støvet offentlig administrativ tung forvaltning men derimod virksomhedsnær, businessorienteret investering og udvikling.

En vigtig del af fødekæden

Derfor, kære Brian Mikkelsen:

En forenkling af det offentlige erhvervsfremmesystem er en rigtig god idé, men bevar de lokale innovationsmiljøer og lad dem fortsætte arbejdet med risikovilligt at investere statslige og egne midler i tidlige iværksættere, samarbejde med lokale investorer, business angels samt levere nærhed og sparring.

Velfærdssamfundet har brug for, at iværksætteriet blomstrer, og innovationsmiljøerne er en vigtig del af fødekæden.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.