Her er hele listen:Sådan klarer 50 danske it-virksomheder sig i Computerworlds store image-undersøgelse

Artikel top billede

Vi skal i gang med at udnytte data nu, før Asien og USA løber fra os ... og vi skal blive bedre til at samarbejde om det

Klumme: Transaktionsbaserede data kan både sætte skub i danske virksomheders forretningsudvikling og konkurrenceevne og gøre samfundet som helhed mere levende og smart.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

De fleste danske virksomheder er optaget af, hvordan de kan skabe øget relevans for deres kunder samt sikre agilitet og synlighed i markedet.

Desværre søger ganske mange virksomheder inspiration, indsigt og svar i egne systemer og eksisterende back end-data, når de skal vurdere, hvordan de kan blive bedre og styrke deres konkurrenceevne og markedsføringsprofil.

Når en virksomhed hovedsageligt benytter egne, og ofte historiske data til brug for forretningsudviklingen, så misser ledelsen det væsentlige potentiale, der ligger i at koble virksomhedens eksisterende datagrundlag med aktuelle brugerdata og adfærdsbaseret data.

Den type data kan for eksempel komme fra sensorer eller anonymiserede bevægelsesdata fra mobile enheder, og kan gøre virksomhedens beslutningsgrundlag ”levende”.

Ved at skabe forbindelse mellem ting, internet og mennesker, så opnår virksomheder og samfundet generelt nye muligheder for at optimere processer, spare ressourcer og løse udfordringer mere smart og effektivt.

Internet of Things (IoT) gør dagligdags devices, apparater og systemer i stand til at opsamle og formidle data. Og det er snart sagt kun fantasien, der sætter grænser for hvad der kan forbindes og hvordan det kan skabe værdi.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 35 procent af danske virksomheder benyttede internetforbundne sensorer ved udgangen af 2018. Antallet af devices der er koblet til en IoT-løsning i Europa er mere end fordoblet i løbet af 2018. Og prognoserne peger på, at et sted mellem 20 og 50 milliarder devices vil være online på globalt plan i 2020.

Vi er indtil videre godt med i Norden. Forventningen er at der vil være op til 8 tilsluttede ting pr. person i 2022, hvilket er mere end i resten af Europa. Så potentialet er enormt i konkurrencemæssigt henseende for de danske virksomheder.

Men særligt USA og Asien buldrer derudaf, så der er grund til at træde yderligere på speederen, hvis vi også fremover skal være blandt de globale ledere inden for forbundne teknologier.

Infrastrukturen er på plads

Som teleselskab har vi den kritiske infrastruktur på plads, der muliggør aktiveringen af de mange indsigter, som de forbundne devices genererer.

Eksempelvis i form af et landsdækkende IoT-netværk, der giver mulighed for at udstyre stationært udstyr med sensorer, der kan sende små datamængder, og som derfor har en lang batterilevetid på op til ti år.

Mobiloperatører over hele verden har taget Narrowband-IoT-standarden i brug, og det er derfor en teknologi med fremtid i, som det danske samfund skal udnytte, så vi også fremover står skarpt i den globale konkurrence.

Mulighed for crowd insights

Et andet interessant område, hvor teleselskaber kan byde ind med data, for at løse udfordringer smartere er ’crowd insights’.

Her kan anonymiseret bevægelsesdata fra mobilnetværket give indsigt i overordnede pendlermønstre samt befolkningstætheden i forskellige geografiske områder på alle tidspunkter af døgnet.

Den viden kan blandt andet hjælpe byplanlæggere og offentlige transportoperatører til at identificere nye eller mere hensigtsmæssige transportruter samt reducere pendlertider, trafikbelastning, forurening og driftsomkostninger ved at tilpasse tjenester og bemanding til det reelle behov.

Vi er i dialog med en lang række af vores erhvervskunder, der ønsker at vurdere og udnytte det potentiale, der ligger i at koble forskellige datakilder til nye indsigter og forretningsmodeller.

Mulighederne er mange og kan virke uoverskuelige, derfor er det en god ide at starte i det simple, hvor det kan give en direkte realiserbar værdi.

Telebranche, softwareudviklere og virksomheder må øge samarbejdet

I forlængelse af de diskussioner, står det klart for mig, at telebranchen bør rykke tættere sammen med softwareindustrien og virksomhederne med henblik på at samle løsninger, der bygger på unikke indsigter fra data.

Softwareindustrien kan bidrage til at synkronisere den opsamlede viden med virksomhedernes it-systemer gennem kunstig intelligens, maskinlæringog predictive analytics og spiller derfor en nøglerolle i at realisere datapotentialet.

For virksomhedernes vedkommende er det afgørende, at de er nysgerrige på, hvor og hvordan de nye teknologier kan bringes i spil.

Stil spørgsmål internt såvel som til de software- og televirksomheder, der er i virksomhedens netværk:

Kan vi ”connecte” forbrugerne, medarbejderne og det bredere univers af egne og offentlige applikationer, for dermed at se og anvende vores data i nye og værdifulde sammenhænge?

Kan IoT gøre vores produktionsapparat levende, så det selv kan fortælle, hvor og hvornår det skal vedligeholdes?

Jeg vil påstå, at forbindelsen mellem enheder, maskiner og sensorer er den mindste del af ligningen.

Den større opgave består i at forbinde hele økosystemet af virksomheder, myndigheder, teleaktører og softwareindustrien, så vi kan udfordre os selv og hinanden.

Vi har et fælles ansvar for at styrke brugen af data, så det bliver enkelt, relevant og skaber konkurrencefordele. Der er et kæmpe potentiale i at anvende eksisterende og transaktionsbaseret data til at udforme enkle, smarte og simple løsninger til gavn for virksomheder, medarbejdere og borgere i Danmark.

Sådan kommer din virksomhed i gang

1) Vær nysgerrig og inddrag samarbejdspartnere fra virksomhedens eksisterende ”økosystem” (medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, teleselskab m.m.)

2) Tag fat i et område, som alle i virksomheden kan forstå – og udarbejd på den baggrund en pilotcase, der gavner både jer og jeres kunder med det samme.

3) Sørg for at forretningen bliver holdt løbende orienteret om projektet (intern kommunikation er vigtig her), for at sikre fælles forståelse for casen og potentialet. Det øger også sandsynligheden for, at medarbejderne byder ind med nye forslag til videre afprøvning.

4) Hav fokus på at værdien skal kunne realiseres hurtigt. Det skaber indsigt og forståelse – også i forhold til om løsningen kan skaleres til andre forretningsområder.

Se evt. også:
https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/publications/connected-things---2018-edition/
https://medium.com/datadriveninvestor/10-amazing-cases-of-iot-applications-taken-from-the-real-life-a8682cdb48d0
https://digitaliseringssnurran.se/

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.Mest læste klummer og blogs