Derfor crasher lufthavne og it-systemer:Opdatering fra Crowdstrike har ramt Microsofts systemer i hele verden

Artikel top billede

Sådan får du det bedste ud af dine medarbejdere og får gang i innovationen: Her er mine gode råd

Klumme: Skal man udvikle nyskabende produkter eller services på det digitale område, kræver det god ledelse. Man skal være visionær og se fremtidens behov, inden de eksisterer.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Da Steve Jobs gennem tre årtier viste vejen for tusindvis af medarbejdere i Apple, var han mester i at visualisere computervirksomhedens vision for medarbejderne.

Midlet til successen – at skræmme og intimidere – bifalder jeg ikke, men Jobs evnede at videreføre sin passion og vision på en måde, så det førte til revolutionerende produkter.

At skabe en fælles forståelse for, hvor vi skal hen, er helt fundamental for moderne ledelse - især når man har sat sig en ambition om at udvikle noget, verden endnu ikke har set.

I Nilfisk har vi sat en såkaldt speedbåd i søen, da vi har etableret en ”virksomhed i virksomheden,” der skal innovere rengøringsindustrien og gøre Nilfisk-maskinerne intelligente ved at basere dem på den nyeste teknologi som IoT og artificial intelligence.

Jeg er så heldig at sætte kursen for det, vi betragter som en start-up i en global virksomhed.

Ambitionerne er tårnhøje, og vi er derfor i fuld sving med at rekruttere og sammensætte det team, der skal række ud efter stjernerne og være med til at revolutionere en hel industri.

I øjeblikket ansætter vi i stor stil medarbejdere med ekspertise på det digitale område, og det er selvfølgelig første step på vejen mod at indfri vores ambitioner.

Alle skal ombord

Næste skridt er at få alle ombord, få de samme ”billeder” ind i hovedet om, hvor vi skal hen og tage ejerskab for visionen.

Her spiller visionsledelse en helt central rolle, for som leder skal du ikke kun kunne udstikke visionen og retningen, du skal også give teamet mulighed for i fællesskab at udvikle den undervejs og gøre den endnu tydeligere.

Adskillige danske og internationale studier har vist, at visionsledelse har positive effekter på blandt andet medarbejdermotivation, ejerskabsfølelse og organisatorisk målopfyldelse.

Som grundlægger og leder af flere virksomheder er passion, energi og begejstring – for mig at se – de vigtigste elementer, man kan give videre til sine kollegaer.

Jeg ”tegner med kroppen” og forsøger at sende billeder ind i hovederne på teamet om, hvor vi skal hen ved at definere det, jeg kalder guiding stars (visioner).

Det kunne eksempelvis være at bygge en ny løsning, der er udviklet efter emotional design-principper – altså løsninger, der skal skabe loyalitet og adoption ved at ”bevæge og begejstre” brugeren.

Medarbejdernes billede af visionen er måske ikke ens fra begyndelsen, men gennem åbenhed, involvering, kommunikation og vidensdeling bliver alle mere og mere synkroniserede omkring det samme billede.

Synkroniseringen betyder, at vi bevæger os i samme retning og giver større entusiasme og motivation blandt medarbejderne, fordi de har et klart billede at handle efter, som de selv har været med til at forme.

Min erfaring er, at jo mere medarbejderne er med i ”designprocessen” og får mulighed for at påvirke visionen og vejen til målet, desto mere forelskede og passionerede bliver de i deres arbejde.

Frie rammer

Det skal ikke lyde som om, at jeg har svaret på det hele – for det er langt fra sandheden.

Gennem åbne idéudviklinger og diskussioner, drøfter vi i fællesskab, hvordan det konkrete arbejde skal gribes an, og så prøver vi ellers tingene af.

Ofte er opgaven kun defineret i brede termer, og jeg tror, at de frie rammer for teamet er med til at motivere og skabe passion.

Kommer en medarbejder til mig med en ny idé eller løsning, plejer jeg at sige ”In you I trust. Run with it”. Viser du medarbejderne din tillid, så vil de ofte også have tillid til dig og give den fuld gas.

Af og til begår vi fejl, men det er helt fint – det er en del af processen henimod visionen.

Når det sker, handler det om at hjælpe hinanden med hurtigt at finde ud af, hvad der gik galt. Og så ryste vandet af sig og komme videre.

Med den hurtige udvikling i tech-industrien er visionen ofte et ”moving target”, så vi bliver hele tiden nødt til at tilpasse os vejen dertil – og det sker bedst i et tæt samarbejde mellem medarbejderne i teamet.

I bund og grund tror jeg på, at man bedst lykkes med at sætte markante fodaftryk, hvis man giver sine medarbejdere store frihedsgrader til at gøre deres arbejde, viser dem tillid og giver dem energi og begejstring gennem passion og delegering.

Derfor mener jeg, at den gode leder er ham/hende, der inspirerer sine medarbejdere til at gøre visionerne til deres egne ved – sammen med dem – at tegne fremtiden, før den findes.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.