Artikel top billede

(Foto: Unsplash)

Det er nu, vi for alvor skal gentænke de digitale kompetencer og finde ud af, hvordan vi grundlæggende kan omstille økonomien

Nu synes hverdagen at komme tilbage. Men hvordan sikrer vi, at de gode erfaringer, vi har høstet, bliver til en permanent omstilling af dansk erhvervsliv? Og hvordan bliver vi parate til næste COVID-19-bølge. Ønsker vores før så handlekraftige politikere overhovedet en forandring.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribenternes synspunkter.

Politisk beslutsomhed og omstillingsparate medarbejdere sikrede et godt udgangspunkt for håndtering af COVID-19 i Danmark.

Spørgsmålet om, hvorvidt næste møde kan holdes virtuelt, er besvaret én gang for alle ,og hjemmearbejde er kommet for at blive.

Selvom mange virksomheder mærker de negative effekter af pandemien, er det også synligt, at teknologi og nye måder at arbejde på kan øge effektiviteten. Senest har Google annonceret, at de fleste medarbejdere ville arbejde hjemmefra resten af 2020.

Af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og måske – vil nogen sige - af hensyn til rejseomkostningerne vil flere organisationer følge efter.

Hjælpepakker eller reel handling?

Nu, hvor mundbindet er på plads, er spørgsmålet, om vi er gearet til næste bølge og følgerne af en økonomi i lavere gear, og om vi har de tilstrækkelige forudsætninger til at udvikle vores forretninger på sigt og at sikre innovationen.

I de seneste digitaliseringsrapporter fra FN og EU scorer Danmark gode karakter, og vi er fortsat et digitalt foregangsland.

Men ”er der ugler i mosen” i en tid, hvor befolkningen efterlyser klare svar?

I Danmark har vi en national handlingsplan for digitale kompetencer, herunder ambitionen om et nationalt videns- og ressourcecenter og digitale læringsforløb.

EU-Kommissionen anfører imidlertid, at de fleste af initiativerne lader vente på sig, og at progressionen i Danmark har været lav de sidste fem år.

Det er spørgsmålet, vi må bruge tid på. Selvom der er gode nyheder, for eksempel i forhold til øget teknologiforståelse i folkeskolen og en digitaliseringspagt med gode ambitioner, har præmisserne for at drive virksomhed, være ansat og sidste ende være borger i det moderne samfund ændret sig for altid.

Hvorfor bruger vi så meget tid på at fremhæve os selv? Det er selvfølgelig altid godt for selvtilliden at fremhæve ens styrkepositioner, men nu må fokus ændres.

Det er nu tid til at støve rapporterne af og for alvor gentænke de digitale kompetencer, og hvordan vi kan foretage en grundlæggende omstilling af økonomien og de digitale kompetencer.

Ellers vil vi få et erhvervsliv og et samfund, som måske på kort sigt vil overleve med god bistand fra diverse hjælpepakker, men hvor vi ikke tager de næste vigtige skridt. Nogle virksomheder vil fortsætte i bakgear, men hvor længe?

Lad os lære af børnene

Vi viste politisk vilje i forbindelse med nedlukningen af Danmark. Vi må vise det samme, når det gælder fremtiden. Baseret på seneste erfaringer fra folkeskolen kunne vi i Danmark beslutte os for følgende tre indsatsområder:

 • Øget teknologiforståelse i uddannelsessektoren: Fuld skalering af faget teknologiforståelse til alle uddannelsesinstitutioner allerede nu, herunder også fokus på udskolingen.

  Evalueringen viser, at motivationen falder, jo ældre eleverne bliver. Det samme gælder i øvrigt ifølge midtvejsevalueringen også for lærerne.

  Dette er ikke godt nok. It-virksomhederne kan inddrages.

 • Investeringer i folkeskolen: Under første bølge af COVID-19, hvor børnene var hjemsendt fra skole, blev en række digitale hjælpeværktøjer stillet til rådighed for eleverne.

  Flere virksomheder bidrog, og det gav nye muligheder for interaktion og opfølgning. Aldrig har mine børn lavet så mange lektier.

  I tiden efter Corona er der ikke adgang til de samme værktøjer. Hvorfor? Hjælpepakker til erhvervslivet er nødvendige, men investeringer i digital læring vil gøre en forskel for næste generation, og samtidig give en reel saltvandsindsprøjtning til mange små og mellemstore virksomheder.

 • Digital kompetence i erhvervslivet: Strategien for Danmarks digitale vækst indeholder flere gode initiativer, herunder SMV:Digital med fokus på e-handel og Digital Hub Danmark.

  Desuden er der i teknologipagten initieret en lang række interessante projekter.

  Spørgsmålet er, om forsøgene med teknologiforståelse i folkeskolen kan udbredes til erhvervslivet i en bredere skala? Og hvordan kan vi sikre innovationskraften i en tid, hvor mange sandsynligvis skal vænne sig til mere hjemmearbejde.

  Også her vil den danske it-sektor kunne bistå.

  Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

  Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

  Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.