Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Hvis vi alle hjælper hinanden, kan it-branchen blive cirkulær

Klumme: Det er altså hverken svært eller besværligt at gøre sin it mere cirkulær. Men vi bliver nødt til at hjælpes ad.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter

It-branchen bliver ofte udpeget som miljøsynder. Og det med rette.

I dag er it-branchen ansvarlig for cirka to procent af den globale CO2-udledning, og hvert år bliver der produceret 50 millioner ton elektronikaffald på verdensplan.

Affaldet indeholder både værdifulde metaller og sundhedsskadelige stoffer, som ofte udledes i naturen.

Men mængden af affald, der genereres ved selve fremstillingen, er endnu større. Ved fremstilling af it-produkter er der også problemer med konfliktmineraler.

Miljøproblemerne sker som følge af nutidens lineære økonomiske model, hvor råstoffer brydes for at fremstille produkter, der sælges og anvendes i relativt kort tid, inden de bliver smidt ud.

Hvis der i stedet satses på cirkulære forretningsmodeller, er der et stort potentiale for, at branchen bliver mere bæredygtig. Og det kan ske relativt hurtigt.

Bæredygtige leverandørkæder

For at gøre it-branchen cirkulær er vi nødt til at satse mere på bæredygtige leverandørkæder, længere produktlevetid, opgradering, genanvendelse af produkter og komponenter samt ansvarlig affaldshåndtering.

Vi er nødt til at gøre omstillingen til en cirkulær økonomi, hvor produkter og materialer bliver håndteret på en ansvarlig måde.

Målet er at få produkter til at leve så længe som muligt og efterfølgende at anvende materialet til at producere nye produkter. Både leverandører, kunder og brugere skal tage del i dette.

En måde at gøre it-branchen mere cirkulær på er ved at tage produkter retur.

De fleste produkter, som eksempelvis computere, skærme og mobiltelefoner, kan genanvendes. Ved at slette data og opfriske produkterne får de nyt liv.

En anden måde at bidrage til en mere cirkulær it-branche på er ved at lease produkterne. Det er anvendelsen af it-udstyret, der skaber værdi i form af effektivitet og lønsomhed. Ikke ejerskabet.

De produkter, der leases hos Dustin, går til genbrug og genindvinding, når leasingperioden er slut. At købe tjenester er yderligere en måde at bidrage til en mere bæredygtig branche på.

Det er alt sammen effektive måder at opnå ressourcemæssige besparelser på til gavn for miljøet og klimaet.

Der bruges 1.800 ton råmaterialer til at producere en almindelig bærbar pc, og for hver gang den returneres til genbrug, sparer vi planeten for udledning af flere hundrede kg CO2, afslutter Henrik Lampa.

Så det er altså hverken svært eller besværligt at gøre sin it mere cirkulær. Men vi bliver nødt til at hjælpes ad.

Både leverandører og kunder skal yde en indsats og sammen bidrage til en cirkulær økonomi. Så kan vi alle sammen se frem til en mere bæredygtig it-branche i den nærmeste fremtid.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.