Artikel top billede

Google trækker Epic i retten for at udbyde Fortnite-ydelser i Google Play uden at betale Google

Google sagsøger spilselskabet Epic, der står bag Fortnite, for at have undladt at betale Google efter reglerne for brug af Google Play Store.

Google trækker det store spilselskab Epic Games i retten med beskyldninger om groft kontrakt- og aftalebrud i forbindelse med håndteringen af betalinger i det udbredte Epic-spil Fortnite.

Google er utilfreds med, at Epic Games har indført mulighed for, at brugerne kan betale for køb af ydelser i appen uden om Play Store.

Det har betydet, at Google er gået glip af en del af betalingen.

“Epic er uretmæssigt blevet beriget på bekostning af Google,” lyder det fra Google.

Søgsmålet er en direkte udløber af det sagsanlæg, som Epic Games anlagde mod Google i august.

Det skete, fordi Google havde fjernet Fortnite fra Play Store, efter Epic havde lanceret den såkaldte ‘Mega Drop’-version af Fortnite, hvor spillerne kunne omgå Play Store, når de indkøbte forskellige tillægsydelser i Fortnite.

Også Apple har smidt Fortnite ud af sin App Store.

“Forbrugere og udviklere er ikke tvunget til at anvende Google Play. De vælger at anvende Google Play, men har valget mellem også at kunne anvende Android app stores og distributions-kanaler,” meddeler Google.

“Vi understøtter det valg via Android, Google Plays politikker og Googles aftaler med udviklere og device-producenter,” lyder det fra Google.

Det er i dette lys, at Google beskylder Epic Games for kontraktbrud, for selskabet fastholder, at Epic Games har skrevet under på, at Google skal have en del af kagen, når Fortnite-spillerne køber ydelser i appen.

Google peger på, at selskabet ikke har noget problem med, at Epic har en version af Fortnite-appen i markedet, som går uden om Google Plays betalings-system - sålænge versionen er helt afskåret fra Google Play.