Artikel top billede

(Foto: TDC)

Kæmpe skatteregning på vej til tidligere TDC-ejere for at føre milliarder af TDC-kroner ud af landet

Der er kæmpe skatteregning på vej til de fem kapitalfonde, der via selskabet Nordic Telephone Company i syv år ejede TDC. Kapitalfondene flyttede systematisk milliarder af kroner ud af Danmark, konkluderer Østre Landsret i ny dom.

De fem kapitalfonde, der via selskabet Nordic Telephone Company ejede TDC i syv år, står til at skulle betale flere hundrede millioner kroner i skat til den danske statskasse.

Sådan kan konsekvensen nemlig blive af torsdagens afgørelse i Østre Landsret i det langvarige opgør mellem Nordic Telephone Company og det danske skattevæsen.

De fem kapitalfonde - KKR, Providence, Apax, Permira og Blackstone - ejede 87,9 procent TDC fra 2005 til 2012.

Via en sindrig opbygget seskabs-konstruktion førte de 59 milliarder af kroner ud af Danmark og til Luxembourg i form af udbytte og renter uden at betale skat af dem.

Og disse rentebetalinger skal der betales skat af i Danmark, lyder det nu fra Østre Landsret, som altså dermed giver Skatteministeriet medhold.

Det er ganske vist muligt ifølge EU-lov at overføre penge skattefrit mellem EU-lande.

Men Østre Landsret konkluderer, at de fem kapitalfonde har misbrugt disse regler, i det konstruktionen alene er blevet etableret med det formål at føre penge uden om skattevæsenet.

“Selskabskonstruktionen var etableret som led i ét samlet og på forhånd tilrettelagt arrangement uden forretningsmæssig begrundelse, men med det hovedformål at opnå skattefrihed for renterne,” lyder det i konklusionen fra Østre Landsret.

Det betyder, at TDC-ejeren Nordic Telephone Company ikke har haft krav på
hverken “skattefritagelse efter direktivet eller dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, og [at] renterne derfor ikke [var] skattefritaget,” lyder det.

Skatteministeriet har krævet 900 millioner kroner betalt som skat af renter for 3,2 milliarder kroner.

Sagerne kaldes for ‘beneficial owner’-sagerne, da Skatteministeriet har fastholdt, at de pågældende moderselskaber ikke kan opfattes som retmæssige ejere - altså beneficial owners - af de danske selskaber.

De rette ejere findes i stedet i lande uden EU.

Sagerne stammer egentlig helt tilbage fra 2005 og 2006 og lå i en årrække stille herhjemme.

Men en række domme fra EU-Domstolen i 2019 satte gang i bolden igen, da Skatteministeriet fik blod på tanden igen i spørgsmålet om, hvorvidt multinationale selskaber skal beskattes i Danmark, hvis de via Danmark kanaliserer penge videre til et andet land.

Du kan læse dommen hos Østre Landsret her.