Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Guide: Sæt billeder sammen og bevar perspektivet

Hvordan sætter man to fotos sammen og bevarer det samme 3D-perspektiv. Her viser vi, hvordan du gør i det gratis billedbehandlingsprogram Gimp – og anvender et royalty-frit billede fra Unsplash. Du får kendskab til perspektiv og lærer at sammensætte billeder, så der opstår en naturlig finish. Vi kommer også ind på teksturer. Du kan vælge et hvilket som helst billede til denne guide, men det er klogt at begynde med at finde et, der fører lige ud imod horisonten.

Af Redaktionen, Alt om Data

Denne artikel er oprindeligt bragt på Alt om Data. Computerworld overtog i november 2022 Alt om Data. Du kan læse mere om overtagelsen her.

1 Vælg dit billede

Som nævnt vælger vi et billede fra Un-splash. Det er taget af fotografen Jurre Houtkamp, og det forestiller en hollandsk strand. Vi vil føje et strand-ikon til stien på billedet, så det ser ud, som om det er blevet malet på. Vi benytter her den engelske version af Gimp, men oversætter funktioner mv. undervejs. Gimp fås nemlig også med danske menuer.

Når du har fundet et godt billede, åbner du Gimp og går til File > Open (Fil > Åbn) og finder dit billede. En anden mulighed er at trække og slippe billedet ind i dit arbejdsområde [Billede A].

Efter at billedet er blevet placeret, skal vi finde vores forsvindingspunkt, der er kernen i billedets perspektiv. Forsvindingspunktet er det sted, hvor to krydsende linjer i billedet mødes. Det opretter man ved først at lave et nyt lag. Fra standard-arrangementet i Gimp foregår det som regel i det nederste højre hjørne – ikonet forestiller et stykke papir med et plustegn. Kald dette lag “forsvindingspunkt” og omdøb billedlaget til “baggrundslag”.

Billede A

2 Forsvindingstricks

Når det er på plads, kan vi begynde at tegne vores forsvindingspunkter. Sørg for, at du er på forsvindingspunkt-laget, og gå til redskaberne til venstre, hvor du vælger pensel-værktøjet. Sørg for, at det har en lille spids uden at være overdrevent præcis.

Klik så forneden til venstre på stien i motivet, og hold Skift-tasten nede. Nu kan du tegne lige linjer. Med denne lige linje følger du stiens linje og fortsætter den, indtil den når til sidens top. Gentag bagefter denne proces på den højre side [Billede B].

Nu trækker du den øverste margen ned, således at den vandrette linje rammer det sted, hvor de to perspektivlinjer mødes. Gør det samme med sidemargenen. Nu bør du have noget, der svarer til vores billede. Det punkt, hvor alle linjerne mødes, er forsvindingspunktet.

Billede B

3 Ikoniske billeder

Tiden er inde til at indsætte vores ikon (se boksen nederst til højre). Vi har valgt en solnedgangs-grafik og ønsker at placere den, så det ser ud, som om den er malet på stien. Sæt den ind i dokumentet ved at kopiere den fra websitet, og gå så til Edit > Paste As > New Layer (Redigér > Indsæt som > Nyt lag). Omdøb så dette lag.

Billede C

Gå igen op i topmenuen, og vælg “Layer” (“Lag”) og derefter “Crop to content” (“Beskær til indhold”). Det skærer laget ned til størrelsen på den grafik, vi netop har indsat. Træk den så til forsvindingspunktet, hvorefter den bør falde på plads. Hvis den ikke gør det, går du til “View drop-down” (“Vis rullebjælker”) og sørger for, at “snap to grid” (“Ret ind efter gitter”) er aktiveret [Billede C].

4 Magiske forvandlinger

Det er her, magien finder sted. Vi kan skjule forsvindingspunkt-laget i øjeblikket, fordi vi har fået vores ikon på plads. Mens du er på ikonlaget, trykker du på tasterne Skift + W for at hente værktøjet 3D transformering.

Her skal du sikre dig, at “Unified interaction” (“Samlet interaktion”) er markeret i menuen til venstre [Billede D]. Før så musen over til siden af ikonet, hvorefter du kan holde tasten Skift nede og tippe billedet frem og tilbage for at give det et 3D-perspektiv.

Billede D

Få laget til at forsvinde ved at tippe det tilbage ind i horisonten – det vil fremstå, som om det er en flad linje ligesom i vores billede [Billede E]. Når du fører musen hen over den flade linje, hvor billedet er gemt, ændrer den sig til “move tool”-ikonet (“Værktøjet flytning”), og så kan du trække den ned mod stien, således at den følger perspektivet og sidder pænt i forhold til stien.

Man kan ændre størrelsen ved at holde Ctrl-tasten nede – det låser Z-aksen og sikrer, at perspektivet forbliver det samme. Når du er tilfreds med placeringen, trykker du “Transform” (“Transformér”) i 3D transformerings-værktøjet og bekræfter dit valg.

Billede E

5 Tilføj tekstur

For at gøre billedet færdigt vil vi føje teksturen fra det oprindelige billede til vores ikon. Dupliker den oprindelige baggrund, og før dette lag op til toppen. Skift så blending-tilstanden til “Grain merge” (“For-én kornethed”) i lag-menuen til højre under “Normal”.

Nu vil vi lave en lagmaske ud fra ikonlaget. Klik derfor på dette lag, mens du holder Alt-tasten nede og markerer et udvalg. Højreklik så på det øverste lag, og vælg “add layer mask” (“Tilføj lag maske”).

I rullemenuen klikker du på “Selection” (“Udvalg”). Vælg nu igen ikonlaget, gå til “Layer” (“Lag”), og vælg funktionen “layer to image size” (“Lag til billedstørrelse”) [Billede F]. Tryk så på skråstreg-tasten for at udføre en søgning. Når den er åben, skriver du “Bump Map” (“Ujævnhedsafbildning”) og trykker “OK”.

Billede F

“Bump Map” kan overføre teksturer fra et lag til et andet med finjustering. Efter at vinduet dukker op, klikker du på spørgsmålstegnet og dobbeltklikker på det oprindelige baggrundslag. Dernæst kan du justere elevations- og dybdeskyderne for at opnå den 3D-tekstur, du ønsker dig.

Når du er tilfreds, klikker du “OK”, og så er du færdig [Billede G]. Du har netop føjet en malet grafik til et eksisterende billede ved hjælp af 3D-perspektiv og et forsvindingspunkt. Bliv ved med at afprøve det på forskellige billeder med alternative former og billeder.

Det giver dig færdigheder, som er meget nyttige, og som du får gavn af, når du vil forstå, hvordan perspektivet fungerer i et billede.

Billede G