Artikel top billede

(Foto: Qëndrim Fazliu)

Offdig 2023: Her er årets vindere af digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2023 er netop blev uddelt til tre vindere, der blandt inkluderer Næstved Kommune, Styrelsen for dataforsyning og infrastruktur samt Region Syddanmark. Se dem her.

Vanen tro er årets digitaliseringspris blevet uddelt i forbindelse med Offdig 2023.

I år gjaldt det tre digitale priser.

Helt konkret drejer det sig om innovationsprisen, sammenhængsprisen samt publikumsprisen.

De heldige vindere er i år Næstved Kommune, der vinder innovationsprisen, Styrelsen for dataforsyning og infrastruktur, der vinder sammenhængsprisen, mens Region Syddanmark løber med årets publikumspris.

Priserne hædrer en række succesfulde digitaliseringsprojekter indenfor den offentlige sektor.

Årets dommerpanel bestod af Thomas Therkildsen fra DJØF, der var formand fra panelet, Lisbeth Knudsen, chefredaktør på Mandag Morgen og Altinget, Mikkel Flyverbom, professor inden for kommunikation og digital transformation samt Anna De Boer, der er udviklingskonsulent i Egedal Kommune.

Bag prisen står Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, Dansk IT og Charlie Tango.

Digitaliseringsprisen blev uddelt for første gang i 2004.

Fælles for priserne er, at det tæller positivt, hvis projekterne også opfylder en eller flere af følgende kriterier:

- Har strategisk betydning for organisationen, sektoren (stat, region, kommune) eller den offentlige sektor i bred forstand, og for den måde kerneydelserne leveres på.

- Bidrager til at øge effektiviteten i serviceleverancen uden, at der gås på kompromis med kvaliteten i opgaveløsningen.

- Bidrager til at styrke datasikkerheden, gerne på en måde, der øger trygheden hos borgere og virksomheder.

- Bidrager til at øge digital inklusion.

Du kan læse mere om vinderne samt de nominerede nedenfor:

Vinderne og de nominerede:

Seks offentlige digitale projekter var i år nomineret inden for de to kategorier innovation og sammenhæng.

Alle seks projekter var samtidig med i opløbet til at vinde publikumsprisen.

Mens vinderne af de to hovedkategorier blev udpeget af et dommerpanel, så var det deltagerne på OffDig-konferencen, der stemte og valgte det af de nominerede projekter, der skulle have Publikumsprisen.

Her er de nominerede.

Innovationsprisen

- Næstved Kommune: Digitalt tilsyn - Sygeplejerske på væggen.

- Region Syddanmark / Center for Digital Psykiatri: Internetpsykiatri.

- Ringkjøbing-Skjern Kommune: Robotter sparer 37.000 timer.

Vinder: Næstved Kommune: Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn-projektet anonymiserer videodata på plejehjem ved at transformere kameraobservationer af demente og udsatte beboere til tekst og animationer. På den måde kan plejepersonale om natten følge med i om beboere er i fare for at falde ud af sengen, skade sig selv eller har urolige nætter. Løsningen skaber øget tryghed og sikrer bedre og mere effektiv pleje samtidig med at privacy og anonymitet sikres.

Sammenhængsprisen

- Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur: Grunddataprogrammet.

- København & Aalborg Kommune: Kommunal Pro (Patientoplysninger).

- Danmarks Domstole & Domstolsstyrelsen: Skifteportalen.

Vinder: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SFDI), Fællesoffentlige Grunddata fra Datafordeleren

Projektet ”Grunddata fra Datafordeleren” sikrer sammenhæng på tværs af de vigtigste data-registre og på tværs af den offentlige og private sektor. Man kan her hente frie sammenhængende grunddata fra én indgang, hvor oplysninger kun registreres ét sted og genbruges på tværs. Hver måned trækkes offentlige og private brugere mere end 1,5 mia. Grunddata fra datafordeleren. Det skaber tilsammen en årlig dokumenteret effektiviseringsgevinst på mere end 4,5 mia. kr.

Publikumsprisen

- Næstved Kommune: Digitalt tilsyn - Sygeplejerske på væggen.

- Region Syddanmark / Center for Digital Psykiatri: Internetpsykiatri.

- Ringkjøbing-Skjern Kommune: Robotter sparer 37.000 timer.

- Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur: Grunddataprogrammet.

- København & Aalborg Kommune: Kommunal Pro (Patientoplysninger).

- Danmarks Domstole & Domstolsstyrelsen: Skifteportalen.

Vinder: Region Syddanmark: Internetpsykiatrien

Projektet tilbyder landsdækkende online-behandling af let til moderat depression eller angst for borgere over 18 år. Behandlingen viser høj fastholdelses- og gennemførelsesgrad og symptomreduktion på niveau med andre mere traditionelle behandlingstilbud for målgruppen. Samtidig gør det digitale forløb det muligt at udrede og behandle langt flere patienter, end hvis det var et fysisk tilbud. 2000 personer har hidtil med stor tilfredshed gennemført det digitale forløb.