Artikel top billede

(Foto: Povl D. Rasmussen)

Prislister: Få et indblik i KMD's monopol-priser

Vil du have et indblik i, hvad KMD's monopol-systemer koster rundt om i forskellige kommuner? Så tag et kig her.

Skænderierne om priserne på KMD's monopol-systemer bliver mere og mere højlydte.

Retslige skridt bliver fulgt op af det ene opsigtsvækkende verbale angreb efter det andet.

Kort sagt fyger beskyldningerne i luften mellem Danmarks største leverandør til det kommunale it-marked, KMD, og kunderne i form af kommunernes it-selskab, Kombit.

Slagudvekslingen sker i øvrigt midt i vedvarende rygter om et forestående salg af KMD.

En oversigt over prisforskellene, udarbejdet af Kombit, der viser store forskelle mellem kommunernes køb af samme it-system, har imidlertid igen skabt røre.

KMD kalder beregningerne for forsimplede og henviser til historiske årsager til prisforskellene.

Læs mere om det her.

Nye tal og oversigt

Herunder finder du en stribe tal og oversigter, så du kan danne dig dit eget indtryk af prisene på KMD's monopol-systemer.

For det første kan du finde du en samlet oversigt over kommunernes regning på 1,1 milliarder kroner fordelt på forskellige it-systemer.

Derudover offentliggør Computerworld nu KMD-priser fra en stribe udvalgte kommuner, hvor der er blevet søgt aktindsigt.

Her får du summen af hver kommunens betaling til KMD hvert år på monopol-området.

Eksempelvis betaler Københavns Kommune cirka 70 millioner kroner om året for monopol-systemer, mens Næstved og Frederikshavn betaler henholdsvis 21,5 og 13 millioner kroner om året.

Bemærk, at listerne kan være svært sammenlignelige kommunerne imellem.

Inden du kaster dig over pristjekket, skal du måske have genopfrisket baggrunden for monopol-området på det kommunale område, som du kan læse mere om på næste side.

Baggrund om det kommunale marked

Hvis man ser på den nyere kommunale it-historie, så spiller KMD en altafgørende rolle.

Selskabet, der i mange år var ejet af kommunerne selv, var stor-leverandør til landets kommuner.

Dog forsøgte eksempelvis Columbus IT sig på et tidspunkt med et kommunalt eventyr, hvilket mislykkedes al den stund, at selskabet blev opkøbt af KMD.

Andre har dog vundet større og større indpas på forskellige områder inden for it-feltet hos kommunerne.

Tilbage stod, da kommunerne blev tvunget af Folketinget til at sælge selskabet, at en stribe it-systemer var såkaldte monopol-systemer, som ingen andre umiddelbart kunne eller ville tilbyde.

Transitionsaftale i centrum

De potentielle problemer omkring monopol-systemer på et privat selskabs hænder gjorde, at man lavede en såkaldt transitionsaftale, der blandt andet skulle regulere mulige prisstigninger på monopol-systemerne.

Men der gik ikke lang tid efter salget til kapitalfonden EQT og pensionskæmpen ATP, før kommunerne brokkede sig over priserne.

Læs mere om det her.

Og da det blev besluttet, at et stort flertal af monopol-systemerne skulle anvendes til Udbetaling Danmark under ATP, så blev der for alvor smidt brænde på striden om priserne.

For at gøre den i forvejen indviklede og komplicerede historie endnu mere uigennemskuelig, så står KMD lige nu over for at blive solgt videre.

På de næste sider kan du læse om konkrete priser i kommunerne. Og kommunernes reaktion på hinandens priser.

Kommuner: Svært at sammenligne

To ud af de tre kommuner, som får offentliggjort deres priser i denne sammenhæng, påpeger særligt én ting.

Nemlig at priserne er svære at sammenligne.

I Næstved Kommune har man gennem årene brugt og bruger fortsat en del tid på at styre KMD-aftalerne, forklarer Bo Guntofte, der er centerchef for Center for IT og Digitalisering.

"Aktuelt tror jeg, vi bruger et halvt årsværk på dette," lyder det fra ham.

Forskelligt aftalegrundlag

Han påpeger, at hvis kommunen gennemregner eksemplet med Frederikshavn kommune kommer den frem til en difference i størrelsesordenen 2.5 millioner kroner i Frederikshavns favør.

"Det tror jeg skal tilskrives, at de to kommuner har et forskelligt aftalegrundlag med KMD," siger Bo Guntofte.

Han vurderer, at Næstved Kommune betaler hvad der svarer til listepriserne i den såkaldte TSA-aftale, som er aftalen mellem KMD og kommunerne, som regulerer priserne på monopolområdet.

Ikke helt den samme vare

Bo Guntofte synes, at eksemplet fint illustrerer, hvor svært det er at gennemskue og sammenligne de priser, som man betaler til KMD.

"Dels gør prissætningen, at der er tale om "æbler og pærer" i de produkter, som vi sammenligner, fordi den enkelte kommune har valgt at it-understøtte sine processer individuelt og derfor ikke indkøber helt den samme vare."

"Dels kan afregningsgrundlaget være forskelligt i form af for eksempel antallet af borgere, sagsmængde etc. Det glæder mig derfor, at vi med etableringen af Udbetaling Danmark får én afregningsmodel - nemlig antallet af borgere," forklarer Bo Guntofte.

Han understreger at aftalegrundlaget være forskelligt - hvilket han mener der er tale om i sammenligningen mellem Næstved og Frederikshavn.

Gamle fastprisaftaler

"I Næstved er vi på en aftaleform hvor vi har selvstændige aftaler for monopolsystemerne og de konkurrenceudsatte systemer, mens andre kommuner sikkert forsat er på de gamle fastprisaftaler."

"Erfaringsmæssigt sker der et prishop ved overgangen fra de gamle til de nye aftaler," lyder det fra centerchefen.

Nogenlunde samme konklussion fremhæver Københavns Kommune.

"Vi er i øvrigt enige i formuleringen om, at det kan være svært at sammenligne priser på tværs af kommuner i artiklen, da der er forskel i opgørelsesmetoder, og de systemer de enkelte kommuner optræder med på listen," lyder det fra Marie Scott Poulsen, der er kommunikationschef hos den store kommune.

Frederikshavn Kommune har ingen kommentarer.

Den samlede regning

Her er de 98 kommuners samlede regning for kritiske it-systemer fra KMD, der er blevet faktureret i 2011:
 
Centrale kritiske It‐løsninger Dagpengesystemet (syge‐ og barselsdagpenge) 173.104.997

Dagpengesystemet (syge‐ og barselsdagpenge) ‐ Service 2.269.914

KMD Boligstøtte (inkl. boliglån) 157.100.358

KMD Boligstøtte (inkl. boliglån) ‐ Service 5.408.950

KMD Børnefamilieydelse (Børnetilskud mv.) 3 0.899.471

KMD Social Pension (førtids‐ og folkepension) 240.668.458

KMD Social Pension (førtids‐ og folkepension) ‐ Service
5.328.494

KMD Underholdsbidrag (børne‐ og ægtefællebidrag) 2 2.094.386

Serviceområde Familie (service på Underholdsbidrag og Børneydelse) 3.408.503

Centrale kritiske It‐løsninger
Total 640.283.531

Infrastrukturer KMD Arkivering 9.387.223

KMD On‐demand (doc2archive) 9.149.603

KMD Sag 133.125.470

KMD Sag ‐ Service 4.067.431

KMD Udbetaling 7 3.269.386

KSP og LOS 2 1.185.583

Infrastrukturer Total 250.184.696

Kopiregistre ESR 9 3.037.976

ESR ‐ Service 6.184.069

KMD Indkomst 3 8.798.492

KMD Indkomst ‐ Service 2.338.435

P‐data 7 1.018.242

P‐data og V‐data ‐ Service 3.495.589

V‐data 5.671.812

Kopiregistre Total 220.544.614


Hovedtotal 1.111.012.841 kroner

Så meget betaler Københavns Kommune

Her er KMD-oversigten fra landets største kommune, København: 

Materiale Betegnelse Total 2012-pris

625956 KMD Udbetaling brugsret 999.926,00

625957 Ejendom (ESR) brugsret 4.549.367,00

625960 P-data, brugsret 3.918.811,00

625963 KMD Indkomst, brugsret 2.879.520,00

625966 KMD Social Pension, brugsret 9.263.464,00

625967 KMD Børneydelse, brugsret 1.634.121,00

625968 KMD Boligstøtte, brugsret 10.686.364,00

625969 KMD Aktiv, brugsret 7.720.977,00

625970 Dagpenge, brugsret 9.104.829,00

625972 Underholdsbidrag, brugsret 1.334.102,00

625973 KMD Sag Basis, brugsret 5.115.884,00

625975 KMD Sygehusophold, brugsret 11.865,00

625976 KSP/CICS, brugsret 675.973,00

625980 KMD Aktiv Korrektion, brugsret 448.972,00

625985 KMD Aktiv Timeregel, brugsret 0,00

625986 Dagpenge, Din Barsel, brugsret 244.527,00

625987 Dagp Barselsoverblik, brugsret 87.421,00

625988 Dagpenge, Refusion, brugsret 416.125,00

625993 KMD Udbetaling, drift 41.297,82

625994 ESR, KMD Ejendomsskat, drift 78.799,65

625995 P-data Kvartårlig drift 368.972,05

625996 KMD Indkomst, KMD V-data, drift 641.916,32

625998 KMD Social Pension, drift 3.052.691,13

625999 KMD Børneydelse, drift 147.296,29

626000 KMD Boligstøtte, drift 2.401.255,95

626001 KMD Aktiv, drift 1.110.216,86

626002 Dagpenge, drift 709.774,49

626004 KMD Underholdsbidrag, drift 149.667,82

626005 Sags- og Advissystemet, drift 978.792,14

626007 KMD Sygehusophold, drift 320,49

626008 KSP/CICS, drift 328.575,45

626014 KMD Aktiv, Korrektion, drift 73.282,88

626016 Dagpenge, Din Barsel, drift 143.658,78

626017 Dagp KMD Barselsoverblik, drift 31.643,29

626018 Dagpenge, Refusion, drift 59.092,30

623841 KMD Aktiv, AMS kommunikation (TASS), licens inkl.
vedl. 90.848,76

607294 KMD Social Pension Ind. Snitflade Vedl. 3.632,45

617911 KMD Social Pension Opd. abonnement sw 1.549,02

608206 Boligstøtte Din Boligstøtte, drift 8.901,84

608205 Boligstøtte, Din Boligstøtte, brugsret 57.018,98

619291 Dagpengesystemet eDagpenge Opdat. sw 1.581,67

623134 Dagpengesystemet eDagpenge Opdat. Sw 1.581,67

613343 KMD Arkivering, brugsret 20.461,86

613344 KMD Arkivering, drift 623.241,14

613349 KMD Arkivering S og A brugsret 19.366,00

613352 KMD Arkivering Institution brugsret 19.366,00

617078 KMD Arkivering Elev, brugsret 19.366,00

617073 Arkivering, KMD ØS, drift 16.707,40

617084 Arkivering, Elev, drift 33.414,80

610982 KMD Børneydelse, brugsret 125.125,92

610983 KMD Børneydelse, drift 26.244,69

KMD Doc2Archive, 1.168.195,00

I alt 71.646.105,00 kroner

Kilde: Aktindsigt hos Københavns Kommune. Data sendt fra kommunen til Kombit. Og supplerende oplysninger sendt til Computerworld fra Københavns Kommune.

Så meget betaler Frederikshavn Kommune

Her er KMD-oversigten fra Frederikshavns Kommune med godt 60.000 indbyggere: 

Dagpengesystemet (syge- og barselsdagpenge) 1.950.374

Dagpengesystemet (syge- og barselsdagpenge) - Service 19.080

KMD Boligstøtte (inkl. boliglån) 1 .499.956

KMD Boligstøtte (inkl. boliglån) - Service 5 2.200

KMD Børnefamilieydelse (Børnetilskud mv.) 313.447

KMD Social Pension (førtids- og folkepension) 2.898.657

KMD Social Pension (førtids- og folkepension) - Service 45.360

KMD Underholdsbidrag (børne- og ægtefællebidrag) 2 48.440

Serviceområde Familie (service på Underholdsbidrag og
Børneydelse) 3 1.680

Centrale kritiske It-løsninger

Total 7 .059.193

Infrastrukturer KMD Arkivering 4 92.864

KMD On-demand (doc2archive) 6 8.159

KMD Sag 1 .324.430

KMD Sag - Service 7 4.340

KMD Udbetaling 8 23.522

KSP og LOS 2 23.188

Infrastrukturer Total 3 .006.502

Kopiregistre ESR 1 .186.797

ESR - Service 5 6.308

KMD Indkomst 4 09.745

KMD Indkomst - Service 2 2.312

P-data 8 42.842

P-data og V-data - Service 1 9.110

V-data 6 2.154

Kopiregistre Total 2 .599.268

Hovedtotal 12.664.964

Kilde: Aktindsigt hos Frederikshavn Kommune.

Så meget betaler Næstved Kommune

Her er KMD-oversigten fra Næstved Kommune med godt 80.000 indbyggere: 

Aftalebeløb - året
Aftalebeløb i perioden
Forbrug i perioden
Difference

Arbejdsmarkedsydelser 489

Dagpengesystemet
2.805.635
2.805.635
2.877.935
72.300
600793

KMD Aktiv
2.311.029
2.311.029
2.408.536
97.507
613015

SO Dagpengesystemet
27.652
27.652
27.662
10
621047

SO Ydelseskontor
104.346
104.346
104.346

-

624947

Jobcenter kommunikation Ekstern
126.509
126.509
131.009
4.500

Arbejdsmarkedsydelser Total
5.375.171
5.375.171
5.549.488
174.317

Arkivering
612231

KMD Arkivering
98.322
98.322
98.165
(156)

Arkivering Total
98.322
98.322
98.165
(156)

Boligstøtte
600853

Boligstøtte
2.375.428
2.375.428
2.523.105
147.678
600854

Boliglån
317.742
317.742
316.568
(1.175)
611361

SO Boligstøtte
75.651
75.651
75.661
10

Boligstøtte Total
2.768.821
2.768.821
2.915.334
146.513

Debitor/Kreditor
262

KMD Udbetaling
1.274.643
1.274.643
1.337.268
62.625
611382

SO KMD Udbetaling
20.087
20.087
20.092
5

Debitor/Kreditor Total
1.294.730
1.294.730
1.357.360
62.631

Ejendom
600802

ESR
1.466.883
1.466.883
1.469.419
2.536
611364

SO Ejendom
65.738
65.738
65.738

-

Ejendom Total
1.532.621
1.532.621
1.535.157
2.536

Familieydelser
611360
SO Familie
55.303
55.303
55.303
-
739

KMD Underholdsbidrag
416.844
416.844
405.628
(11.216)
763

KMD Børneydelse
474.387
474.387
462.834
(11.552)

Familieydelser Total
946.534
946.534
923.766
(22.768)

Pensioner
609477

KMD Social Pension
4.214.449
4.214.449
4.337.705
123.255
611357

SO Pensionsydelser
87.651
87.651
87.651

-

618886

KMD Indkomst
864.675
864.675
843.819
(20.856)
620207

SO Indkomst
36.521
36.521
36.521

-

626063

KMD Begravelseshjælp
-
-
56.316
56.316

Pensioner Total
5.203.296
5.203.296
5.362.011
158.715

Opgaveområde
Løsning
LøsningsTekst
Aftalebeløb - året
Aftalebeløb i perioden
Forbrug i perioden

Difference
01-01-2011 til 31-12-2011

Sikkerhed
600717

KSP/CICS og LOS
321.019
321.019
313.266
(7.754)

Sikkerhed Total
321.019
321.019
313.266
(7.754)

ITO
600708

KMD doc2archive
341.532
341.532
324.782
(16.750)

ITO Total
341.532
341.532
324.782
(16.750)

Person
600177

P-data Basismodul
1.164.378
1.164.378
1.160.187
(4.191)
611372

SO P-data og Valg
65.738
65.738
65.738

-

616738

V-data
74.418
74.418
74.361
(57)

Person Total
1.304.534
1.304.534
1.300.286
(4.248)

Sag
600165

KMD Sag / S og A
2.265.287
2.265.287
2.242.502
(22.785)
611370

SO Sag
45.912
45.912
45.912
-

Sag Total
2.311.200
2.311.200
2.288.414
(22.785)

Hovedtotal
21.497.778
21.497.778
21.968.029
470.251

Kilde: Aktindsigt hos Næstved Kommune. Data sendt fra kommunen til Kombit.
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Ed A/S
Salg af hard- og software.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Strategisk IT-sikkerhedsdag 2022 - identificer, beskyt og forsvar

IT-sikkerhedstruslerne mod virksomhederne er i takt med tiden blevet større og værre, fordi virksomhederne er mere end nogensinde før afhængige af data og IT. Det stiller krav til de IT-ansvarlige, der konstant skal tage bestik af det skiftende trusselniveau. Det kræver blandt andet, at it-sikkerhed bliver sat på den strategiske dagsorden i virksomhederne – men hvordan?

25. januar 2022 | Læs mere


Hjemmearbejdets påvirkning på trivsel, helbred og arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsplads er hybrid, det er der ingen tvivl om. Men hvad fører det egentlig med sig? Og hvordan omstiller du og din arbejdsplads sig til det? Det kan du blive klogere på, på denne digitale konference.

02. februar 2022 | Læs mere


GDPR - persondatabeskyttelse i praksis

Håndteringen af persondata og GDPR er for længst blevet hverdag hos de danske organisationer, men derfor er det til stadighed vigtigt og altafgørende, at den løbende overholdelse af GDPR er på plads. Vær med og hør, hvordan du ved hjælp af processuelle greb, værktøjer og systemer kan sikre dette.

08. februar 2022 | Læs mere