Artikel top billede

(Foto: Photo by Ibrahim Rifath on Unsplash)

ATP bør investere mere i at skabe nye it-virksomheder

Klumme: Regeringen har foreslået, at ATP fremover skal investere dobbelt så meget i aktier og aktive investeringer. Og det er en rigtig god ide. Men ATP bør også investere mere i at skabe nye virksomheder, hvis Danmark skal klare sig i fremtiden.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribenternes synspunkter.

Regeringen har foreslået at ATP fremover skal investere dobbelt så meget i aktier og aktive investeringer. Og det er en rigtig god ide. Men ATP bør også investere mere i at skabe nye virksomheder hvis Danmark skal klare sig i fremtiden.

I dag er cirka 75 procent af ATP’s formue nemlig investeret i obligationer, der giver et lavere afkast end inflationen.

Det betyder, at vores pensionsopsparing alt andet lige vil være mindre værd når den bliver udbetalt, end den er i dag.

Det er blevet kritiseret af flere eksperter, blandt andet Jesper Rangvid, professor i finansiering på CBS, og Henrik Ramlau-Hansen, tidligere direktør for Danica Pension.

ATP investerer 75 procent af formuen i obligationer, fordi de ikke vil løbe nogen risiko. ATP har garanteret pensionisterne, at de vil få udbetalt et bestemt beløb, når de går på pension, og ATP vil være 100 procent sikre på at kunne leve op til sine garantier.

Garantierne er imidlertid målt i faste kroner, og hvis man investerer i obligationer, der giver lavere afkast end inflationen, så er man 100 procent sikker på, at pengene er mindre værd, når de bliver udbetalt.

Så på den måde er der ikke nogen usikkerhed.

ATPs investeringer er ikke altid sikre

Af den årsag anbefaler de fleste pensionseksperter, at man placerer en stor del af sin pensionsopsparing i aktier, i hvert fald hvis man er ung.

ATP investerer også i aktier, men her foretrækker ATP at investere i store solide danske og udenlandske selskaber, hvor de tror at usikkerheden er lille.

En del af ATP’s sikre investeringer har imidlertid vist sig at være knap så sikre. ATP’s største investering er således Københavns Lufthavne, som er faldet ca. 20 procent i værdi i år.

Det illustrerer, at store selskaber solide ikke nødvendigvis er mere sikre end små selskaber, for man ved aldrig, hvad der kan ske. Lufthavnen kan sagtens blive en god investering igen.

Men sikkert er det, at der ikke blev skabt en eneste ekstra dansk arbejdsplads, fordi lufthavnen skiftede ejer fra en australske kapitalfond til ATP.

Hvis ATP virkeligt vil skabe værdi for det danske samfund, så skal ATP også være med til at skabe nye virksomheder.

For vi bliver ikke rigere af at ejendomme og forskellige udenlandske aktier skifter hænder. Og det hjælper heller ikke klimaet, at ATP køber nogle vindmøller fra nogle andre.

Kun 0,1 procent går til nye virksomheder

Kun cirka 0,1 procent af ATP’s formue bliver i dag investeret i at skabe nye virksomheder gennem ventureselskaber.

Og det er alt for lidt, hvis vi skal skabe nye virksomheder, der kan erstatte de gamle industrivirksomheder, som vi lever af i dag, men som blev skabt for mange år siden. Og hvis der ikke bliver skabt nye danske virksomheder, så vil de penge, som ATP udbetaler til pensionisterne en gang i fremtiden, ikke være meget værd.

Den manglende kapital giver blandt andet problemer for nye it-virksomheder, der har svært ved at skaffe kapital.

Computerworld har tidligere afdækket. hvordan det netop var manglen på kapital, som var en medvirkende årsag til, at nogle af de største dansk-startede it-succeser som Zendesk, Unity og Just-Eat endte med at flytte til udlandet. Derved gik det danske samfund glip af nogle store it-virksomheder, og pensionisterne gik glip af nogle høje afkast.

Så når man alligevel kigger på loven, og vil bestemme at 40 procent af formuen skal placeres i virksomheder, så bør man skrive ind i loven, at minimum en procent af formuen skal investeres i at skabe nye virksomheder.

For pensionisternes risiko øges ikke væsentligt ved at en procent af formuen investeres i nye virksomheder. Det vil tværtimod være med til at sikre, at det danske samfund og de danske penge stadig er noget værd, når pensionerne en gang skal udbetales.

ATP har allerede haft succes med at investere i virksomheder som Boozt.com, Asetek og Adform. Men der er brug for flere af den slags investeringer, også i nye virksomheder, der udvikler nye grønne teknologier. For det er den slags investeringer, som vi har brug for, hvis Danmark skal være et højteknologisk samfund.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.