Artikel top billede

(Foto: ExxonMobil)

IBM forsøger at finde kvante-algoritmer til at løse enorm optimerings-opgave

IBM og oliegiganten ExxonMobil forsøger at finde en kvante-algoritme, der kan favne et enormt komplekst logistisk-problem.

IBM og det amerikanske olieselskab ExxonMobil er i gang med udvikle en kvante-algoritme, som er kraftig nok til at løse en af de mest komplekse opgaver, der findes for tiden.

Algoritmen skal nemlig systematisere og effektivisere håndteringen af verdens flåde af fragtskibe, der på kryds og tværs gennemsejler verdenshavene med varer på vej fra det ene sted til det andet.

ExxonMobil var det første selskab, der meldte sig under fanerne i IBM’s såkaldte Quantum Network.

Her er en af de erklærede opgaver at udvikle en algoritme, der kan favne handelsflådens bevægelser med henblik på at minimere forbruget af især tid og brændstof.

Regnestykket er gigantisk, da en meget stor del af verdens varetransport foregår til søs på mere end 50.000 fragtskibe, der hver især hele tiden fragter ofte tusindvis af containere frem og tilbage.

Faktisk er regnestykket så komplekst, at almindelige computere slet ikke kan være med.

Det betyder, at nutidens beregninger til eksempelvis rute-optimeringer ofte ‘er erfarings-baserede eller beror på simplificeringer,” lyder det fra IBM i en evaluering af kvante-samarbejdet.

Her fortæller selskabet om, hvordan parterne har grebet opgaven an med at få algoritmen til at bearbejde data baseret på sejlplaner samt fragtruter og -tider mellem kunder og havneanlæg.

Indtil videre beror arbejdet på forskellige former for eksperimenter på det, som IBM kalder for en ‘simuleret kvante-enhed.’

Den meget komplekse og omskiftlige problemstilling med global søtransport er ifølge ZDNet helt oplagt til at se, hvad kvante computere kan i praksis.

Teorien bag kvante-computere er velkendt, men vi mangler nemlig fortsat ifølge ZDNet at se, om teknologien rent faktisk kan anvendes til at løse udfordringer i det virkelige liv.

“I matematiske termer altså at finde de rigtige kvante-algoritmer, der kan anvendes til den mest effektive model til industriens rute-problemer,” som det hedder.

Hertil har IBM og ExxonMobil foretaget forskellige eksperimenter med forskellige beregnings-modeller, herunder Qubo (‘quadratic unconstrained binary optimization’) samt kvante-algoritmer med navne som ‘the variational quantum eigensolver’ (VQE), ‘the quantum approximate optimization algorithm’ (QAOA), og ‘alternating direction method of multiplier’ (ADMM).

Du kan læse mere om projektet i IBM’s research paper, som du finder her: Formulating and Solving Routing Problems on Quantum Computers.