Artikel top billede

(Foto: David Kahr / David Kahr)

Her er den danske it-branches samlede anbefalinger til regeringen: Her bør Danmark sætte kræfterne ind

Finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) har netop taget imod Digitaliseringspartnerskabets 46 digitaliseringstiltag, der skal danne baggrund for hele Danmarks digitaliseringsstrategi. 'Flere ressourcer til Datatilsynet, flere it-uddannelsespladser og øget kontrol med sociale medier.' Se de 46 forslag her.

Finansministeriet har i dag 1. oktober haft fint besøg af flere af de absolutte topfolk fra it-branchen, der afleverede Digitaliseringspartnerskabets forslag til tiltag som led i partnerskabets samlede "visioner og anbefalinger til Danmark som digitalt foregangsland."

Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup tog imod de i alt 46 digitaliseringstiltag, der er et bud på en strategisk retning for den videre digitalisering af Danmark.

På baggrund af partnerskabets anbefalinger vil regeringen i starten af det nye år lancere en ny samlet digitaliseringsstrategi for hele Danmark.

Ud over finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup deltog formand for Digitaliseringspartnerskabet Jim Hagemann Snabe (tidligere blandt andet global chef for hele SAP-koncernen) i mødet i Finansministeriet.

Derudover var formændene fire arbejdsgrupper også repræsenteret i form af Martin Præstegaard fra ATP, Nana Bule fra Microsoft Danmark, Eva Berneke tidligere fra KMD og André Rogaczewski fra Netcompany.

Flere ressourcer til Datatilsynet

Digitaliseringspartnerskabet har valgt at prioritere syv indsatsområder.

For hvert indsatsområde har Digitaliseringspartnerskabet formuleret en vision for, hvordan området ideelt set udvikler sig, når de digitale muligheder bliver udnyttet optimalt.

Oven på ambitionen om en øget digitalisering af Danmark har partnerskabet formuleret en vision for et fundament, der omhandler digitale kompetencer, øget og ansvarlig anvendelse af data, cybersikkerhed og digital infrastruktur - se figur.

Første anbefaling sender en helt klar opfordring til regeringen om at øge tilføre Datatilsynet flere ressourcer.

"For at fremme den digitale omstilling og databeskyttelsen i samfundet tilføres Datatilsynet flere midler øremærket til mere udadvendt rådgivning, flere medarbejdere med teknologiske spidskompetencer og styrket dansk deltagelse i det europæiske databeskyttelsessamarbejde," lyder opfordringen.

Også når det kommer til uddannelsesområdet er der meget klar tale fra partnerskabet.

Det anbefales, at teknologiforståelse indføres som en obligatorisk faglighed i både grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne og så skal der være flere pladser på efterspurgte it-uddannelser.

"Flere skal søge it-uddannelserne, og alle kvalificerede ansøgere skal optages," lyder en anbefaling.

Blandt de mange digitaliseringstiltag finder vi også en anbefaling om et vågent øje med sociale medier.

"Vi skal arbejde aktivt i EU for at sikre, at sociale medier ikke undergraver demokratiske principper, der udgør fundamentet for vores samfund," lyder det.

Sådan har pagten grebet opgaven an

Regeringen nedsatte i foråret 2021 Digitaliseringspartnerskabet, hvor en række interessenter blev inviteret til at deltage. De omfatter Dansk erhvervsliv, faglige organisationer, brancheorganisationer, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og førende eksperter.

Overordnet har partnerskabet leveret anbefalinger med fokus på "at øge digitaliseringsgraden i danske virksomheder, levere digital offentlig service med borgeren i centrum, sikre verdens bedste digitale offentlige sektor og accelerere innovation gennem offentlig-privat partnerskab."

Formålet med Digitaliseringspartnerskabet er at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue, som kan sikre fremtidig dansk vækst og eksport af digitale løsninger og teknologi, lyder det.

I forordet til Digitaliseringspartnerskabets mange forslag skriver Jim Hagemann Snabe blandt andet.

"Vi er gået til opgaven med en ambition om at præsentere ikke blot visioner, men også konkrete anbefalinger, der hver især og samlet set flytter samfundet fremad, så vi udbygger vores position som digitalt foregangsland. Anbefalingerne er ikke udtømmende," skriver han og fortsætter:

"Men de udgør vores bud på, hvordan vores samfund kan forbedres gennem implementering af digitale løsninger, øget brug af data og anvendelse af nye teknologier. Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger udgør både forslag til at accelerere indsatser, der allerede er igangsat, samt nye initiativer."

Her er de 46 anbefalinger

Du kan læse mere om de 46 digitaliseringstiltag og baggrunden for dem i Digitaliseringspartnerskabets vision her.

Her er et overblik over dem.