Artikel top billede

(Foto: Datatilsynet)

Finanstilsyn får alvorlig kritik for kæmpe PDF-koks: Meta-data afslørede personoplysninger om whistleblowere

Finanstilsynet modtager heftig kritik fra Datatilsynet efter ringe håndtering af personoplysninger om whistleblowere, som blev videregivet til en journalist, der havde søgt aktindsigt. Finanstilsynets overstregninger af personoplysningerne kunne nemlig nemt fjernes.

Finanstilsynet får alvorlig kritik af Datatilsynet, efter myndigheden, som fører tilsyn med landets finansielle virksomheder, har håndteret persondata kritisabelt i forbindelse med whistleblowere.

Konkret skriver Datatilsynet i afgørelsen, at Finanstilsynet havde glemt at slette meta-data i et dokument sendt til en journalist, hvilket fik den konsekvens, at der utilsigtet blev
udleveret personoplysninger om whistleblowere.

Fejlen om udlevering af personoplysninger skete i forbindelse med en ansøgning om aktindsigt, hvor Finanstilsynets overstregninger af personoplysninger blot kunne fjernes i pdf-filen.

"Den utilsigtede videregivelse skete, fordi Finanstilsynet ikke på en tilstrækkelig sikker måde havde fjernet personoplysninger fra det materiale, der var givet indsigt i. Finanstilsynet havde således overstreget personoplysninger i de udleverede pdf-dokumenter for at undtage disse fra materialet, men oplysningerne kunne aflæses ved at ”holde musemarkøren” på overstregede passager," skriver Datatilsynet i afgørelsen.

Dermed levede Finanstilsynet ifølge Datatilsynet ikke op til de nødvendige sikkerhedskrav.

Datatilsynet lægger i afgørelsen vægt på, at kravet om passende sikkerhed betyder, at den dataansvarlige, som her er Finanstilsynet, skal sørge for, at materiale, der videregives, ikke indeholder personoplysninger, som skulle have været anonymiseret.

Derfor bør Finanstilsynet have slettet de skjulte oplysninger, så de ikke længere kunne findes.

"Datatilsynet har herudover særligt lagt vægt på, at risikoen for den registreredes rettigheder generelt må anses for højere, når oplysningerne stammer fra en whistleblower-ordning, ligesom Datatilsynet konstaterede, at det er en alment kendt del af funktionaliteten i programmer, der teknisk bliver brugt til overstregning, at metadataoplysninger eller underliggende lag af oplysninger kan findes efter overstregning," skriver Datatilsynet.

På den baggrund modtager Finanstilsynet alvorlig kritik for ikke at følge reglerne i databeskyttelsesforordningen.