Artikel top billede

Byd robotterne velkommen - de flytter produktion hjem til Danmark, og der er plads til mange flere

Klumme: Vi skal i den grad omfavne robotteknologien, hvis Danmarks skal styrke sin position som produktionsland. Og der er ingen grund til sortsyn og teknologiskepsis - historien og tallene taler sit tydelige sprog.

For 130 år siden fik Thomas Edison lys i sin glødepære, og det ændrede på alle måder verden og livet for størstedelen af verdens befolkning.

Det var en epokegørende opfindelse for det moderne samfund, og udbredelsen af elektricitet var startskuddet til en teknologisk revolution.

Siden har vi taget mange store skridt, og det vil vi også gøre i fremtiden.

Sandheden er, at i forbindelse med en hvilken som helst teknologisk fremgang, er der vindere og tabere.

Det er oplagt, at lysmagerne i sin tid mistede deres job. Til gengæld fik de fleste andre adgang til væsentligt bedre og væsentligt billigere lys.

Det gav dem større økonomisk overskud i hverdagen, der med tiden blev kanaliseret over i nyt forbrug, der skabte nye arbejdspladser.

Robotter og andet avanceret produktionsteknologi kan i dag udføre langt mere komplekse opgaver, end vi har været vant til, og flere typer af arbejdsfunktioner kan i dag automatiseres.

Lige fra manuelle processer i en industriproduktion til teoretiske analyseopgaver i advokatbranchen.

IBM's kognitive supercomputer Watson blev verdenskendt, da den slog nogle af verdens bedste Jeopardy-deltagere.

I dag bruges Watson til at hjælpe virksomheder over hele verden med at optimere deres produktion, forudse fejl og analysere komplekse spørgsmål.

De billigere varer, der er resultatet af automatiseringen, vil forøge købekraften og derigennem skabe jobs i andre sektorer.

Det er ikke økonomisk Armageddon, det er økonomisk udvikling.

I forhold til de første generationer af robotter sker der i disse år meget nyt.

Robotter kan i dag flyttes rundt i produktionen og udføre meget forskelligartede opgaver.

Samtidig er de udstyret med sensorer, så de kan arbejde side om side med mennesker uden at udgøre en sikkerhedsrisiko.

Og ikke mindst er de kommet ned i pris, så man i dag kan få en avanceret robot til sin produktion for under 100.000 kroner.

Flere fordele end ulemper

I Dansk Metals egne analyser kan vi se, at de virksomheder, der gør brug af ny teknologi, faktisk skaber job, og der er en klar tendens til, at de selvsamme virksomheder i højere grad end andre flytter produktion, der tidligere var flyttet til udlandet, hjem til Danmark igen.

De skaber altså jobs, de nedlægger dem ikke.

Det har virksomheden Nymann Teknik i Nordjylland blandt andet oplevet.

Her investerede man for et par år siden i to robotter, hvorefter man kunne øge omsætningen.

Det er også lykkedes virksomheden at vinde ordrer, der ellers var gået til kinesiske virksomheder.

For nylig kom konsulenthuset McKinsey med en rapport, hvor man anslår, at 40 procent af danskernes arbejdsfunktioner kan automatiseres.

Det svarer rundt regnet til en million arbejdspladser i Danmark.

Sådan en spådom får altid teknologiskeptikerne op af stolen.

Men det centrale er jo, at McKinseys påstand ikke er, at alle arbejdspladserne forsvinder - indholdet af dem bliver blot anderledes.

Det nye er ikke, at vores arbejdsmarked forandrer sig.

Det nye er, at forandringerne kommer hurtigere, og er man færdiguddannet i 2017, vil ens rolle på arbejdsmarkedet med stor sandsynlighed have ændret sig markant, når pensionen nærmer sig i 2060.

Der vil i de kommende årtier - ganske som i fortiden - opstå nye arbejdsfunktioner og nye jobs, som vi ikke hidtil har kendt.

Og når forbedret teknologi kan hjælpe social- og sundhedshjælperen med at udføre nedslidende og tunge arbejdsopgaver, får han eller hun i stedet tid til at bruge mere tid til at yde personlig pleje og omsorg for borgeren, der har behov for hjælp.

Vi skal som samfund sikre den rette uddannelse og omskoling til de, der er uheldige at befinde sig i sektorer, der bliver ramt af nye teknologier, og vi skal holde fast i vores flexicuritymodel, så udsving i økonomien ikke betyder, at folk skal gå fra hus og hjem.

På den måde kan vi gå fremtiden trygt i møde.

Giv mindre virksomheder fradragsfordele

Det lyder næsten oldnordisk at sige, at ny teknologi er fremtiden - men vi mærker det tydeligere nu end nogensinde før. Og vi skal have både store og små virksomheder med på udviklingen.

Hvis vi skal øge brugen af robotter, kræver det, at vi bliver langt bedre til at informere især de små- og mellemstore virksomheder om potentialerne.

Derudover spiller økonomien selvfølgelig en afgørende rolle. Innovationsfonden modtager langt flere kvalificerede ansøgninger, end den har budget til, og mange af dem vedrører udvikling og implementering af ny teknologi.

Derfor anbefaler vi, at fondens budget styrkes markant ved kommende finanslovsforhandlinger.

Fire ud af fem virksomheder, der det seneste år har flyttet produktion tilbage til Danmark, anvender robotter i produktionen.

Det er markant flere end i den danske industri generelt, hvor kun knap hver anden virksomhed bruger robotteknologi.

Det er altså et kraftigt hint om, at vi i Danmark sagtens kan konkurrere med andre lande, hvis vi i stigende grad investerer i robotteknologi.

Derfor mener jeg, det er helt oplagt, at mindre virksomheder skal have fradragsfordele, hvis de vil investere i robotter. Det er sådan nogle tiltag, der kan styrke Danmark som produktionsland i fremtiden.

Danmark skal blive i teknologieliten

Vi skal turde række ud efter stjernerne, selvom vi måske kun når månen.

Danmark er et lille land, men vi har faktisk rigtig mange gode kræfter på robotområdet. Og det skal vi udnytte alt, hvad vi kan.

Flere robotter gør konkurrenceevnen bedre. Det skaber gode danske jobs, og derfor skal vi arbejde målrettet for en øget brug af robotter.

I Dansk Metal har vi sat os det mål, at Danmark skal være det land i verden med flest robotter pr. indbygger.

I dag ligger vi på en tredjeplads med 170 robotter pr. 10.000 ansatte i fremstillingsindustrien.

Det er flot, når man tager i betragtning, at vi for eksempel ikke har bilindustri i Danmark.

Men vi skal langt videre.

Knap hver anden virksomhed, der arbejder målrettet med implementering af ny teknologi, har ansat flere medarbejdere inden for de seneste 12 måneder.

Derfor er det et erklæret mål i Dansk Metal, at vi fordobler antallet af robotter i den danske industri over de kommende år.

Vi skal have 5.000 nye robotter ud i de danske virksomheder. Det mener vi, er et realistisk mål.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling. 

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt? 

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.