Artikel top billede

(Foto: CopyrightTomas BertelsenGammel Kongevej 33ADK-1610 København VDenmarkmob. +45 4041 0560mail@tomasbertelsen.dk)

Region Hovedstaden lægger sig fladt ned efter hård kritik af Sundhedsplatformen - minister forventer nu ‘mærkbare resultater’ af genopretning

De omfattende problemer med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden har haft konsekvenser for tilliden til patientsikkerheden. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forventer nu ‘mærkbare resultater’ - og at regionen arbejder ‘systematisk’ på at hæve medarbejdertilfredsheden.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forventer ‘mærkbare resultater’ i arbejdet med at genoprette tilliden til patientsikkerheden, efter de store problemer med implementeringen af Sundhedsplatformen på regionens sygehuse.

Sådan lydet det i en redegørelse fra ministeren, efter Rigsrevisionen i sommer rettede voldsom kritik af implementeringen af det milliard-dyre system i regionen.

Her kaldte statsrevisorerne Region Hovedstadens arbejde med Sundhedsplatformen for ‘uprofessionel og kritisabel.’

“De udfordringer, der har været som følge af den mangelfulde implementering, har blandt andet påvirket tilliden til patientsikkerheden i regionen. Derfor forventer jeg naturligvis, at regionens forbedringstiltag giver mærkbare resultater, således at tiltroen til niveauet af patientsikkerhed i regionen kan blive genoprettet,” skriver Ellen Trane Nørby i sin redegørelse.

Manglende analysearbejde

Rigsrevisionen kritiserede i sin gennemgang regionen for at have indført det milliard-dyre system uden at have foretaget det nødvendige analysearbejde.

Dermed manglede regionen dokumentation for de måder, hvorpå platformen ville påvirke hospitalernes aktivitet og de ansattes produktivitet.

Det kan du læse mere om her: Rigsrevisionen fælder hård dom over Sundhedsplatformen: Det har været uprofessionelt og kritisabelt.

I redegørelsen til Statsrevisorerne lægger Region Hovedstaden sig fladrt ned og erklærer sig enig i kritikken.

Regionen har “på den baggrund iværksat en række forbedringstiltag, der prioriterer og afhjælper konstaterede fejl og mangler ved implementeringen af Sundhedsplatformen, herunder også de forhold der kritiseres i Rigsrevisionens beretning,” lyder det i redegørelsen, som du finder her.

"Region Hovedstaden vil arbejde på at omsætte rigsrevisionens konklusioner, så de fremadrettet kan anvendes til læring, som der kan drages nytte af ved fremtidige større/tværgående projekter," lyder det.

Version2 skriver, at Region Hovedstaden har igangsat 26 konkrete tiltag, som hospitalerne nu har fem år til at implementere.

Det drejer sig blandt andet om at få reduceret antallet af klik, uddanne medarbejderne, øge tilpasningen af systemet samt få oparbejdet mere korrekte registreringer til Landspatientregisteret.

Manglende uddannelse

Rigsrevisionen konkluderede i sommer også, at Region Hovedstaden havde taget Sundhedsplatformen i brug uden at personalet havde fået den nødvendige uddannelse.

"Regionens uddannelse var præget af forsinkelser i forhold til at udarbejde uddannelsesplan, uddannelsesmateriale og gennemføre uddannelse af slutbrugerne. Årsagen var blandt adnet., at der var forsinkelser i udviklingen af systemet. Forsinkelserne betød også, at den version af systemet, som brugerne blev uddannet i, var væsentligt anderledes end det system, de endte med at tage i brug," lød det dengang fra Rigsrevisionen.

Også her løfter sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu pegefingeren over for Region Hovedstaden.

“Jeg finder det afgørende, at Region Hovedstaden arbejder systematisk på at hæve medarbejdernes tilfredshed med systemet. Her skal jeg understrege, at læring og uddannelse er en vigtigt parameter. Det er utilstrækkeligt at tilrette systemet, hvis ikke brugerne er bekendt med ændringer og forbedringer,” skriver hun.

Læs også: