Artikel top billede

(Foto: CopyrightTomas BertelsenGammel Kongevej 33ADK-1610 København VDenmarkmob. +45 4041 0560mail@tomasbertelsen.dk)

Region Hovedstaden melder om millionbesparelser på Sundhedsplatformen - men regnestykket mangler afgørende udgifter

Sundhedsplatformen var, ifølge Region Hovedstaden, 16 millioner kroner billigere end ventet at implementere. Regionens opgørelse tager dog ikke højde for alle omkostninger i forbindelse med implementeringen af det udskældte it-system.

1,3 milliarder kroner.

Eller 1.347 millioner kroner for at være helt præcis.

Det er den samlede pris for implementeringen af det udskældte it-system Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra 2014 til 2018, og det er faktisk 16 millioner kroner billigere end den forventede pris på 1.363 millioner kroner.

Det fremgår af mødedagsordenen til et regionsrådsmøde i Region Hovedstaden, der blev afholdt 18. december.

"Det samlede forbrug for hele programperioden, som regnskabsmæssigt har strakt sig over årene 2014 til 2018, udgør 1.347 mio. kr. Set i forhold til den samlede bevilling givet til programmet på 1.363 mio. kr. udgør mindreforbruget 16 mio. kr. Regnskabet for Sundhedsplatformen er opgjort pr. 1. november 2018, og der forventes ikke yderligere forbrug," skriver Region Hovedstaden i mødereferatet under punktet 'sagsfremstilling'.

Det fremgår desuden, at implementeringen af Sundhedsplatformen blev færddiggjort 31. december 2017, men de sidste betalinger blev først afviklet i løbet af 2018.

Læs også: Statens nøleri i sag om ulovlig udflytning af data parkerer den danske it-sektor i juridisk dødvande på sjette måned

Herfra kommer besparelsen

11 millioner kroner af besparelsen på 16 millioner kroner kan henføres til, at leverandøren Epic i tidligere år via ændringsanmodninger har opkrævet udgifter for integrationer, der allerede var en del af kontraktvederlaget. Dette blev korrigeret ved en reduktion af den sidste kontraktlige milepælsbetaling til Epic.

Læs også: Danmark har tradition for kuldsejlede it-projekter i det offentlige: I hvilke andre brancher accepterer man en vare med 1.000 fejl?

De resterende fem millioner kroner af besparelsen skyldes
mindreforbrug på et budget reserveret til eventuelle udestående betalinger fra programperioden, og dels at enkelte aktiviteter, udført af opsummeret mindreforbrug ved udgangen af 2017, ikke nåede at blive igangsat og gennemført i 2018.

Det fremgår desuden, at Region Sjælland, som også har implementeret Sundhedsplatformen, betaler en smule mere af udgifterne end oprindeligt planlagt.

Læs også: Sundhedsminister undsiger regioners udmelding om Sundhedsplatformen: "Det er helt faktuelt forkert"

Regner ikke alle udgifter med

Sagsfremstillingen fra Region Hovedstaden tager dog langt fra højde for alle udgifter forbundet med implementeringen af Sundhedsplatformen.

Læs også: Sundhedsplatformen kostede Region Sjælland 700 millioner: Nu indrømmer regionen at platformen ikke fungerer

Udgiften til uddannelse af systemets brugere og andre personaleudgifter tæller eksempelvis ikke med i opgørelsen.

"Det skal bemærkes, at regnskabet for det fælles program ikke indeholder personaleressourcer, som har været anvendt i den samlede programperiode i de to regioner. Det drejer sig om udlånte medarbejdere til programorganisationen fra it-afdelingerne, hospitalerne og administrationerne samt om superbrugerressourcer på hospitalerne i forbindelse med go-live-perioderne," står der i mødedagsordenen fra Region Hovedstaden.

Læs også: Sundhedsminister sætter pris på udskiftning af Sundhedsplatformen: Vil koste næsten tre milliarder

Region Sjælland betaler mere end ventet

Fordelingen af udgifterne mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden ville være med 75 procent til Region Hovedstaden og 25 procent til Region Sjælland, men den endelige opgørelse viser, at Region Hovedstaden kun har betalt 73 procent, mens Region Sjælland har tegnet sig for 27 procent af udgifterne - altså to procentpoint mere end planlagt.

"Dette skyldes at der er lavet forholdsmæssigt flere integrationer for Region Sjælland end for Region Hovedstaden, og at udgifterne hertil er fordelt efter, om der er tale om fælles integrationer eller integrationer som kun vedrører den enkelte region, jf. samarbejdsaftalen," skriver Region Hovedstaden.

Læs også: Region Hovedstaden afsætter 22 millioner til forbedring af Sundhedsplatformen: 3.000 læger tilbydes individuel opsætning