Artikel top billede

Sådan kommer Region Syddanmarks kommende datacenter til at se ud.

Region Syddanmark: Vi bygger vores eget datacenter, for det er beviseligt godt købmandsskab

Klumme: Hostingfirmaernes brancheforening IT-Branchen er hård i sin kritik af Region Syddanmarks beslutning om selv at bygge og drive et splinternyt datacenter. Men kritikken er helt forfejlet - det bliver faktisk væsentligt billigere og bedre end traditionel outsourcing, lyder det fra regionen.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter

Mandag 10. december 2018 tog vi det første spadestik til Region Syddanmarks kommende datacenter.

Beslutningen om at bygge og drive eget datacenter får i Computerworld nogle hårde ord med på vejen af Birgitte Hass, administrerende direktør i IT-Branchen. Kritikken går på konkurrenceforvridning, manglende udbud på it-drift, og på at regionen ikke køber datacenterydelserne af private leverandører.

Det kan du læse mere om her:
Skarp kritik af nyt offentligt datacenter i Danmark: Det bliver ineffektivt og alt for dyrt

Bygger ikke uden udbud

Udover denne kritik giver Computerworld i indledningen til artiklen det indtryk, at IT-Branchen mener, at det ”er helt hen i vejret, at det offentlige bygger datacentre – oven i købet uden udbud”.

Denne påstand fra IT-Branchen er dog ikke at spore i selve artiklen, og jeg må derfor formode, at det skyldes en misforståelse. For en god ordens skyld vil jeg derfor gerne præcise fakta:

Region Syddanmark bygger efter reglerne i udbudsloven. Derfor sker byggeriet af datacenteret – lige som alle andre byggerier i regionen – på baggrund af et udbud af entreprisen.

Godt købmandsskab til gavn for patienter

Det er vigtigt for mig at understrege, at der er forskel på byggeri og drift af et datacenter. Det Birgitte Hass taler om og foreslår i artiklen, er at driften af it-løsningerne bør sendes i udbud.

Når Region Syddanmark vælger ikke at sende driften i udbud, men i stedet løse opgaven selv, så skyldes det, at vi i 2013-14 foretog en komplet gennemgang af datacenterdriften med henblik på at undersøge, om regionen kunne spare penge ved at outsource området.

Resultatet dengang viste entydigt, at omkostningerne ved at flytte opgaven til en ekstern leverandør ville være næsten 50 procent højere end ved selv at løse den. Siden da har regionen løbende været i dialog med potentielle leverandører for at undersøge mulighederne for ekstern drift af opgaver.

Inden for de seneste to år har Region Syddanmark hjemtaget opgaver fra eksterne leverandører på flere kernesystemer, blandt andet det elektroniske patientjournalsystem COSMIC. Alene på den øvelse blev der frigjort 16 mio. kroner årligt. Og det er altså 16 mio. kroner, som i stedet kan bruges på vores patienter.

For mig at se, er det faktisk et udtryk for godt købmandsskab, at regionen selv driver datacenteret.

Jeg er fuldstændig enig med Birgitte Hass i, at prioriteringen af borgernes penge er en væsentlig faktor i det her. Så når vi bygger vores eget datacenter, er det netop udtryk for en prioritering af borgernes penge, patienternes sikkerhed, de ansattes arbejdsvilkår og det samlede sundhedsvæsen.

Ikke alle systemer er klar til ”skyen”

Region Syddanmark har et godt og tæt samarbejde med en række eksterne leverandører – både når det gælder indkøb og drift af it-systemer. Regionen er i løbende dialog med potentielle leverandører af driftsløsninger.

I de tilfælde, hvor ydelserne kan købes billigere ude i byen uden at gå på kompromis med kvalitet eller sikkerhed, så gør vi det. Regionen får eksempelvis hostet applikationer hos eksterne leverandører, når det er den bedste løsning i forhold til pris og kvalitet.

Vores referenceberegninger viser dog, at langt de fleste opgaver aktuelt varetages billigst af regionen.

Uden at skulle kloge mig på detaljer så skyldes det primært, at størstedelen af it-systemerne ikke på nuværende tidspunkt er egnede til cloud-løsninger. De er simpelthen designet, før den teknologi for alvor blev en mulighed.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne minde om, at vi med etableringen af vores kommende datacenter styrker driftssikkerheden ved at opnå spejling af alle vores systemer. Når driftssikkerheden og risikoen for fejl minimeres, så styrkes patientsikkerheden. Og patienten er naturligvis vigtigst for os.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.