Artikel top billede

Foto: Christoffer Lund-Hansen

Derfor er ATP stoppet med at betale regningerne til KMD

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil sikre, at KMD ikke lukker for pensions-udbetalingerne som følge af, at ATP er stoppet med at betale regningerne. Få overblikket her.

Med et brev til KMD og Udbetaling Danmark vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sikre, at KMD ikke lukker for udbetalinger af pensioner til 1,3 millioner danskere.

Det kan du læse mere om her: Minister skrider ind i strid mellem ATP og KMD: Frygter at KMD vil stoppe udbetaling af pensioner på grund af manglende betalinger fra ATP.

Risikoen må siges at være reel, for Danmarks største pensionsselskab, ATP, stoppede reelt i foråret med at betale sine regninger til KMD, som derfor nu driver et stort system uden at få betalinger for det.

Computerworld kunne i foråret afsløre, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark - der hører under ATP - havde meddelt KMD, at ATP ville stoppe med at betale regningerne for pensions-håndteringen fra marts.

Det skete som led i den langvarige strid mellem KMD og ATP om levering af et nyt pensionssystem, der skal afløse det nuværende.

KMD vandt også denne kontrakt, men blev fyret af ATP i foråret 2017.

ATP beskyldte dengang blandt andet KMD for at spekulere i forsinkelsen, i det KMD tjener betydeligt flere penge på at levere det gamle system end det nye.

ATP har siden præsenteret KMD for erstatningskrav på næsten 1,2 milliarder kroner, mens KMD blankt har afvist ATP’s ret til at ophæve kontrakten og efterfølgende har rettet modkrav mod ATP.

Alt imens leverer KMD altså fortsat det eksisterende pensionssystem til ATP.

ATP besluttede derfor i foråret sig for at fratrække dele af det erstatningskravet fra de månedlige betalinger til KMD.

Det fik KMD til at true landets kommuner med at afbryde adgangen til systemet.

“ATP's manglende betalinger for brugen af KMD Social Pension udgør en væsentlig misligeholdelse af faktureringsaftalen, der lægger til grund for ATP's varetagelse af betalingerne til KMD. Da ATP misligeholder faktureringsaftalen, har vi meddelt ATP, at vi anser aftalen som ophævet,” meddelte KMD dengang i et brev udsendt til landets kommuner.

Du kan læse hele baggrunden for truslen her: KMD truer med at lukke for kommuners adgang til Social Pension.

KMD oplyser i forbindelse med henvendelsen fra ministeren til Computerworld, at selskabet ingen planer har om at stoppe pensions-udbetalingerne som led i striden.

”For KMD er der ingen tvivl om, at virksomheder har et særligt ansvar, når de driver eller ejer kritiske systemer, der understøtter velfærdsstaten. Som ansvarlig leverandør af kritisk infrastruktur har vi naturligvis ingen intentioner om at standse leveringen af det eksisterende pensionssystem, selvom der ikke betales for driften af det," siger KMD-direktør Eva Berneke i en mail til Computerworld.

"Når det er sagt, så mener vi også, at den offentlige part har et ansvar. Vi finder det urimeligt, at ATP i øjeblikket tilbageholder et trecifret millionbeløb for det eksisterende system, der ikke har noget at gøre med den verserende sag i voldgiftsretten, der omhandler udviklingen af et nyt it-system til håndtering af sociale pensioner," lyder det fra KMD.