Artikel top billede

(Foto: unsplash)

Corona har flået kvinder i tech-branchen tilbage til kønsstereotype arbejdsopgaver

Den skulle have sat speed på kønsdiversiteten i tech-branchen. Men nedlukningen er endt med at spænde ben for kvinders karriereudvikling, og tvunget dem ind i mere kønssteotype opgaver.

Da corona kom og dømte store dele af verden til hjemmearbejde, blev det først spået, at den fleksibilitet, der måtte ligge i at arbejde hjemmefra endelig kunne sætte rigtigt skub i kønsdiversiteten og kvidners karriereudvikling i tech-branchen.

De heldige kvinder, kunne endelig gøre op med fordomme om, at de skulle være særligt utilgængelige og mindre tilstedeværende.

Men det skulle gå lige omvendt. Og kvinderne blev med krisen rykket ind i langt mere kønssteotype opgaver, end de måske i forvejen tog sig af.

Det viser en ny rapport, som teknologi-virksomheden Kaspersky har udarbejdet. Rapporten dækker 13.000 af branchens kvinder og mænd.

Pandemien har slået kvinderne hjem

Da kvinderne blev spurgt ind til de daglige opgaver, der har forringet deres produktivitet eller arbejdsfremgang, svarer 60 procent, at de har stået for størstedelen af al rengøring i hjemmet.

63 procent har været ansvarlige for hjemmeskolingen af børnene, og 54 procent har i højere grad end deres mænd måttet tilpasse deres arbejde efter familiens behov.

Således tilkendegiver hver anden kvinde, at nedlukningen snarere har bremset deres karriereudvikling, end fremmet den.

"En anden kedelig og desværre markant tendens, som pandemien har accelereret er, at kvinder, der arbejder hjemmefra, kan have svært ved at få adgang til topledelsen, som fortsat arbejder fra kontoret," siger Patricia Gestoso, der arbejder med kønsdiversitet og er medlem af Ada's List, som er en organisation, der arbejder for ligestilling i tech-branchen.

"I værste fald kan det mindske deres chancer for at blive taget i betragtning til opgaver, der kan føre til forfremmelse. Det er vigtigt, at arbejdsgiverne er opmærksomme på dette og tænker det ind i deres planlægning, så de minimerer disse forhindringer.”

Hjemmearbejde er alligevel vejen mod ligestilling

På trods af den kedelige udvikling under coronakrisen, så mener 41 procent af kvinderne og 34 procent af mændene, at 6 procent, at hjemmearbejde er den optimale måde at opnå ligestilling i branchen på.

Hver tredje kvinde svarer, at de arbejder mere effektivt hjemmefra. Det samme antal mener, at de bedre kan tilrettelægge deres arbejde, når de ikke arbejder på kontoret.

Undersøgelsen er foretaget fra november til december 2020 på tværs af 19 lande.

I spørgeundersøgelsen er der spurgt ind til folks opfattelse af kønsforskelle i branchen, barrierer der kan stå i vejen for en karriere i tech- og it-branchen, mænd og kvinders motivation for at gøre karriere i disse brancher samt corona-pandemiens betydning for respondenternes karriereudvikling.