Artikel top billede

(Foto: unsplash)

Microsoft, Meta, Google og Twitter har skrevet under: Nu skydes krigen mod falske nyheder, deep fakes og falske profiler igang - se detaljerne i aftalen her

Digitale giganter som Microsoft, Google, Facebook og Twitter har forpligtet sig til at skrue gevaldigt op for bekæmpelse af deepfakes og falske profiler på selskabernes platforme - EU-bøder i milliardstørrelsen truer, hvis det kikser.

Kampen mod falske nyheder, deepfakes og falske profiler på de sociale medier får nu en gevaldig opprioritering i form af nye EU-regler mod disinfomation - og der medfølger trusler om gigantiske bøder, hvis det kikser.

Digitale giganter som Amazon, TikTok, Google og Meta har sammen med over 30 virksomheder netop skrevet under på, at de vil overholde de nye regler. Det skriver Reuters.

Underskriverne har nu seks måneder til at gennemføre de ændringer, der skal til for at overholde de nye regler.

Reglerne kaldes Code of Practice against disinformation.

Bødestørrelsen for overtrædelser kan være op til seks procent af et selskabs globale omsætning.

De nye regler er forbundet til EU’s Digital Services Act (DSA), som blev vedtaget tidligere i år. Ifølge EU-kommissær for det indre marked Thierry Breton er DSA den juridiske ramme om den opdaterede Code of Practice inklusiv de heftige bødestørrelser.

Her er de nye regler

Den nye aftale omfatter 44 forpligtelser og 128 specifikke indsatser på følgende områder:

Beskæring af de økonomiske incitamenter til udbydere af disinformation

Måler er at sikre, disinformation ikke drager fordel af annonceindtægter.

Underskriverne forpligter sig til stærkere foranstaltninger for at undgå at placere reklamer ved siden af ​​disinformation, såvel som spredning af reklamer, der indeholder disinformation.

Reglerne etablerer også et mere effektivt samarbejde mellem aktørerne i reklamesektoren, hvilket muliggør stærkere fælles handling.

Gennemsigtighed i politisk reklame

Underskrivere skal indføre stærkere gennemsigtighed, hvilket giver brugerne mulighed for nemt at genkende politiske annoncer ved at give mere effektiv mærkning.

De skal også afsløre, hvem der er sponsor samt annonceudgifter og visningsperiode. Desuden forpligter underskriverne sig til at etablere effektive og søgbare annoncebiblioteker til politisk annoncering.

Sikring af tjenesternes integritet

De nye regler skal reducere manipulerende adfærd, der bruges til at sprede disinformation (f.eks. falske konti, bot-drevet forstærkning, personefterligning, ondsindede deep fakes) og etablerer et stærkere samarbejde mellem underskrivere for at bekæmpe udfordringerne i forbindelse med sådanne teknikker.

De vil også være forpligtet til med jævne mellemrum at gennemgå listen over taktikker, teknikker og procedurer (TTP'er), der anvendes af ondsindede aktører, og vil implementere klare politikker, der dækker identificeret adfærd og praksis.

Bemyndigelse af brugere

Brugere vil blive bedre beskyttet mod disinformation gennem forbedrede værktøjer til at genkende, forstå og markere desinformation.

De nye regler vil især sikre, at der indføres sikker designpraksis for at begrænse spredningen af ​​disinformation og sikre mere gennemsigtighed i deres anbefalingssystemer.

Bemyndigelse af forskere

Onlineplatforme skal give bedre støtte til forskning i disinformation. Forskere vil få en bedre og bredere adgang til platforms data.

Dette betyder automatiseret adgang til ikke-personlige, anonymiserede, aggregerede eller åbenlyst offentliggjorte data, og at man arbejde hen imod at etablere en forvaltningsstruktur for at forenkle adgangen til data, der kræver yderligere undersøgelse.

Styrkelse af faktatjek-fællesskabet

De nye regler vil udvide dækningen af ​​faktatjek på tværs af alle EU-medlemsstater og -sprog og sikre, at platforme vil indføre mere konsekvent brug af faktatjek på deres tjenester.

Desuden skal der sikres rimelige økonomiske bidrag til faktatjekkeres arbejde og bedre adgang for faktatjekkere til information, der letter deres daglige arbejde.

Transparens-center og Task-force

Et såkaldt gennemsigtigheds-center, der er tilgængeligt for alle borgere, vil give et nemt overblik over implementeringen af reglerne.

Den permanente Task-force vil gennemgå og tilpasse forpligtelserne i lyset af den teknologiske, samfundsmæssige, markedsmæssige og lovgivningsmæssige udvikling.

Taskforcen er sammensat af repræsentanter for underskriverne og flere EU-institutioner og ledes af Kommissionen.

Styrket overvågningsramme

Reglerne har en stærk ramme for overvågning af implementeringen i hele EU og på medlemsstatsniveau.

I begyndelsen af ​​2023 vil underskriverne forelægge Kommissionen de første basisrapporter om deres implementering af reglerne.

Efterfølgende vil Very Large Online Platforms, som defineret i Digital Services Act (DSA), rapportere hvert halve år, mens andre underskrivere vil rapportere på årsbasis.

De nye regler indeholder også en klar forpligtelse til at arbejde hen imod etablering af strukturelle indikatorer, der gør det muligt at måle kodeksens overordnede indvirkning på disinformation.