Artikel top billede

(Foto: Valent Lau/Unsplash)

Microsoft: Sagsanlæg mod os er ulovligt – se alle tech-gigantens 23 modsvar til anklagerne her

Microsoft mener, at den amerikanske myndighed FTC’s retssag mod tech-giganten er imod den amerikanske forfatning. Første høring er 3. januar.

Microsoft har tidligere meldt ud, at tech-giganten er klar til kamp for gigantopkøbet af Activision Blizzard til en værdi af 69 milliarder dollar. Og nu er kampen i gang.

I slutningen af 2022 meddelte den amerikanske konkurrencemyndighed Federal Trade Comission, FTC, at man ville lægge sag an mod Microsoft for at stoppe opkøbet.

Det er en beslutning, som Microsoft forventeligt er utilfreds med. Faktisk mener tech-giganten, at søgsmålet strider mod den amerikanske forfatning.

Det fremgår af sagsdokumentet med Microsofts udspil til forsvar.

Microsoft mener, at FTC overtræder det femte tillæg til forfatningen (Fifth Amendment).

Det femte tillæg er af mange nok kendt fra retssagsdramaer i film eller serier, hvor en tiltalt vil sige ordene ”I inwoke the fifth,” hvorefter de nægter at besvare spørgsmål fra anklageren eller andre. Det bliver også ofte ytret i forbindelse med anholdelser.

Det femte tillæg omhandler strafferetslige sager, og det har til formål at sikre, at en person ikke kan tvinges af regeringen til at give belastende oplysninger om sig selv. Kort og godt er det retten til at forblive tavs.

Den omhandler dog helt overordnet også, at alle skal have ret til en fair retssag og ikke dømmes uden en ordentlig retslig proces. Og Microsoft mener, ikke at FTC følger korrekt procedure.

Tech-giganten mener grundlæggende, at det er imod forfatningen, at FTC både indleder, og derefter selv afgør en klagesag vedrørende opkøbet af spilfirmaet.

”Strukturen af disse administrative procedurer, hvor Kommissionen både indleder og til sidst afgør klagen mod Microsoft, krænker Microsofts ret ifølge det femte tillæg til at stå for en neutral bedømmer,” skriver tech-giganten i dokumentet og uddyber:

”Kommissionens procedurer udsætter vilkårligt Microsoft for administrative procedurer i stedet for en procedure for en artikel III-dommer i strid med Microsofts ret til lige beskyttelse i henhold til det femte ændringsforslag.”

23 svar

I alt har Microsoft leveret 23 forsvarsargumenter, hvor det femte tillæg er et stort tema. Derudover afviser Microsoft anklagerne om, at opkøbet vil skade konkurrencen på spilmarkedet.

Klagen Microsoft svarer på, kan findes her. Første høring er 3. januar.

Alle Microsofts svar fremgår her, hvor FTC er omtalt som ’Kommissionen’:

 1. Klagen undlader at angive et krav, hvorpå der kan ydes lempelse.
 1. Klagen nævner ikke et eller flere plausible relevante produktmarkeder.
 1. Klagen nævner ikke et plausibelt relevant geografisk marked.
 1. Klagen fejler i forhold til at definere en utilbørlig andel i noget plausibelt defineret relevant marked.
 1. Klagen hævder ikke nogen skade på konkurrencen.
 1. Klagen nævner ikke nogen skade på forbrugerne eller forbrugernes velfærd.
 1. Kombinationen af Microsofts spilforretning med Activisions forretning vil være konkurrencefremmende. Transaktionen vil resultere i betydelige opkøbsspecifikke effektivitetsgevinster, synergier og andre konkurrencefremmende effekter, som direkte vil gavne forbrugerne. Disse fordele vil i høj grad opveje enhver og alle tilbudte konkurrencebegrænsende virkninger.
 1. Der vil ikke være nogen skade på konkurrencen, forbrugerne eller forbrugernes velfærd, fordi der er og vil fortsætte med at være, adgang og ekspansion fra konkurrenternes side, hvilket er rettidigt, sandsynligt og tilstrækkeligt.
 1. Den påståede skade på potentiel konkurrence kan ikke gøres gældende.
 1. Kommissionen kan ikke fremlægge klare beviser for, at kombinationen af Microsofts spilforretning og Activisions forretning ville begrænse handelen på de påståede markeder for "bibliotek til multispilindhold" eller "cloud-spilabonnementstjenester", fordi undtagen den foreslåede transaktion, Activision's spil ville ikke være tilgængelige på nogen sådan tjeneste.
 1. Kommissionen har ingen tidsramme for de påståede konkurrencebegrænsende virkninger.
 1. Kommissionen er ikke berettiget til lempelse, fordi ingen af Microsofts adfærd, der er identificeret i klagen, kan gøres gældende – uafhængigt eller samlet – i henhold til antitrustlovgivningen.
 1. Microsofts tilbud om bindende kontraktmæssige tilsagn om fortsat at tilbyde visse titler som Call of Duty til andre spilselskaber, herunder Nintendo og Sony, i mindst ti år adresserer alle de påståede konkurrencebegrænsende virkninger på de påståede markeder og sikrer, at der vil være ingen skade for konkurrencen eller forbrugere.
 1. Kommissionens påstande er for spekulative til at understøtte ethvert krav, der kan ydes lempelse.
 1. Hverken indgivelsen af denne administrative sag eller den påtænkte fritagelse er i offentlighedens interesse i henhold til 15 U.S.C. § 45.
 1. Klagen afspejler ukorrekt selektiv håndhævelse af antitrustlovgivningen.
 1. Disse procedurer er ugyldige, fordi strukturen af Kommissionen som et uafhængigt agentur, der har betydelig udøvende magt, og de dermed forbundne begrænsninger for afsættelse af kommissærerne og andre kommissionsembedsmænd, krænker artikel II i den amerikanske forfatning og magtadskillelsen.
 1. Disse procedurer er ugyldige, fordi afgørelsen af Kommissionens klage af ALJ og Kommissionen er i strid med artikel III i den amerikanske forfatning og magtadskillelsen.
 1. Kommissionens procedurer udsætter Microsoft vilkårligt for administrative procedurer snarere end for en procedure for en artikel III-dommer i strid med Microsofts ret til lige beskyttelse i henhold til det femte tillæg.
 1. Kommissionens procedurer krænker Microsofts ret til proceduremæssig retfærdig rettergang i henhold til due process-klausulen i det femte tillæg.
 1. Strukturen af disse administrative procedurer, hvori Kommissionen både indleder og endelig afgør klagen mod Microsoft, krænker Microsofts ret under det femte tillæg om at blive dømt for en neutral dommer i Fifth Amendment Due Process.
 1. Disse administrative procedurer krænker Microsofts Fifth Amendment Due Process-ret til at dømme for en neutral voldgiftsdommer som anvendt på Microsoft, fordi Kommissionen har forudbedømt berettigelsen af den øjeblikkelige sag.
 1. Kommissionens anklager i henhold til Section 5 i Federal Trade Commission Act er ulovlige i det omfang, Kommissionen foregiver at anvende Section 5 ud over Sherman og Clayton Acts metes and limits.
Du kan finde retsdokumentet her.