Artikel top billede

Dropper halvdelen af anklagerne mod Apple: EU er dog fortsat meget bekymret over Apples praksis

EU's konkurrencemyndighed har droppet et af to anklagepunkter mod Apple i forbindelse med undersøgelse af selskabets praksis i App Store efter klage fra Spotify. Kampen er dog langt fra slut, lader det til.

EU dropper halvdelen af anklagerne mod Apple efter Spotify-klage.

EU-Kommissionen har – meget usædvanligt – valgt at justere i den oprindelige anklage i forbindelse med en konkurrenceundersøgelse af Apples App Store-praksis.

I den forbindelse er halvdelen af de oprindelige anklager blevet droppet.

Det fremgår af en præciseret anklage fra EU-Kommissionen.

Klage i 2019

Anklagerne mod Apple tager sit udspring i en klage fra musikstreaming-tjenesten Spotify, der i 2019 indgav en klage til EU’s konkurrencemyndighed, hvor selskabet anklagede Apple for at begrænse brugernes valg og fleksibilitet omkring streamingtjenester for at give Apples egen platform – Apple Music – en konkurrencefordel.

Den europæiske konkurrencemyndighed skulle i den forbindelse også undersøge, anklagerne om, at Apple forhindrer Spotify i at informere brugerne om, hvordan de kan tilmelde sig deres tjeneste uden for App Store, hvor Apple får en betydelig procentdel af indtjeningen.

Herefter igangsatte konkurrencemyndigheden en undersøgelse, der havde fokus på de vilkår, Apple fastsætter for udviklere af apps til musikstreaming samt distribution i App Store og den del af anklagen, der gik på, at Apple forhindrer brugere i at informere omkring alternative og billigere betalingsmuligheder uden for appen.

I den forbindelse udstedte EU’s konkurrencemyndighed for knap to år siden den oprindelig erklæring, som er det første skridt for at åbne en formel konkurrenceundersøgelse. I den forbindelse oplyste myndigheden, at den var stødt på to problemer.

Første problem var, at der ikke blev tilbudt alternativer i Apples egen in-app-købssystem til udviklere af musikstreaming-tjenester i forbindelse med distribution i App Store.

Det andet problem var, at app-udviklere blev pålagt begrænsninger, der forhindrer dem i at informere iPhone- og iPad-brugere om alternative og potentielt billigere købsmuligheder.

I den nye erklæring fra EU-Kommissionen er der kommet en præcisering.

Kommissionen oplyser, at det første problem, der handler om forpligtelsen til alternativer i forbindelse med in-app-køb ikke længere er noget, Kommissionen har nogen holdning til i forhold til lovlighed.

I den præciserede følgeerklæring fra Kommissionen lyder det, at fokus nu udelukkende vil være på det andet problem, som – fra Kommissionens side – betragtes som misbrug af Apples dominerede markedsposition og derfor en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Ifølge EU’s konkurrencemyndighed er disse begrænsninger, som fortsat findes hos Apple, ”hverken nødvendige eller proportionale” for leveringen af App Store, lyder det. Samtidig er de skadelige for brugerne, som derfor ender med at betale mere og påvirker udviklere af apps til musikstreaming ved at begrænse forbrugernes valg.

Fortsat undersøgelse

Mens det måske fra Apples side kan virke som en sejr for selskabet, at det ene af de to anklagepunkter er blevet droppet, lader det ikke til, at sagen er noget nær slut.

EU-Kommissionen er fortsat meget bekymret over Apples praksis og vil fortsætte med at undersøge selskabet yderligere.

Apple App Store er desuden omfattet af den nyligt vedtagne Digital Markets Act, som vil tvinge Apple og andre store tech-virksomheder til at åbne dørene for alternative app stores.

I den forbindelse har Google allerede taget skridt i den retning ved at indføre en ny politik for in-app køb i Google Play.

Det giver udviklere af ikke-gaming apps inden for det europæiske økonomiske område mulighed for at tilbyde alternative faktureringssystemer uden at skulle betale en afgift på tre procent til Google.