Artikel top billede

Vi anklager: TDC-monopol skader danske forbrugere

Klumme: TDC og YouSees dominerende stilling på det danske tv- og telemarked hæmmer konkurrencen - og reguleres af en lov fra 1999. Det er på tide at politikerne skaber reel konkurrence til fordel for bredbåndsinfrastrukturen.

Klumme: De danske forbrugere har lige siden 1999 fået at vide, at Danmark har fulgt i hælene på resten af Europa og gennemført en teleliberalisering, som skulle tage magten fra de gamle stats-telefonmonopoler rundt omkring.

Det er desværre forkert. Danmark ligger tredjesidst i EU i disciplinen bredbåndskonkurrence.

Rent lovteknisk er rammerne for liberaliseringen gennemført, men det har ikke ført til reel konkurrence, og derfor oplever mange danskere, at det er svært at få nok fart på sin bredbåndsforbindelse til en rimelig pris, og at man skal betale overpris for adgang til tv - især hvis man er bundet til at skulle aftage fra TDC/YouSee, hvilket er hverdagen for hundredetusindevis af danskere.

Erhvervsstyrelsen har ansvaret for liberaliseringen, og man arbejder heldigvis målrettet og loyalt på sagen.

Desværre tyder stadig flere ting på, at myndighederne ikke råder over de nødvendige redskaber, at lovgivningen og styrelsens mandat reelt er ufuldstændigt og utilstrækkeligt i forhold til at opnå de mål, man tilstræber.

Tag nu en ganske aktuel sag. Erhvervsstyrelsen har sendt en afgørelse om et tvangsindgreb over for TDC/YouSee i høring. Udkastet til denne afgørelse indebærer, at TDC/YouSee skal stille deres omfattende kabel-tv-netværk til rådighed for konkurrerende selskaber.

Årsagen er, at TDC/YouSee har en så altdominerende stilling over infrastrukturen på det danske tv- og telemarked, at loven finder anvendelse i forhold til indgreb.

Vi er tilfredse med, at myndighederne aktivt anerkender og arbejder målrettet for at sikre konkurrencen på det danske tv- og telemarked, og det fremgår med al tydelighed af Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse, at man har arbejdet ganske detaljeret og systematisk med ethvert muligt aspekt, der kan tænkes at give TDC/YouSee adgang til at lægge sten i vejen for andre tv- og teleselskabers adgang til TDCs netværk.

Dybt bekymrede

Når vi alligevel er dybt bekymrede, er det fordi, Erhvervsstyrelsens udspil ikke vil være nok til at sikre effektiv konkurrence.

Sagt på en anden måde, så indeholder Erhvervsstyrelsens værktøjskasse kun en skruetrækker, mens der egentlig er behov for en motorsav.  Beregninger, som Boxer har foretaget viser, at såfremt Erhvervsstyrelsens afgørelse realiseres, vil det få betydning for langt færre forbrugere end forventet - bl.a. på grund af myndighedernes manglende redskaber.

Vores vurdering er, at afgørelsen reelt kun kommer til at omfatte omkring 70.000 ud af de 1,2 mio. husstande i TDC/YouSees kabel-net. Det svarer til 6%, hvilket er alt for lidt.

Erhvervsstyrelsens lovmæssige grundlag er telelovgivningen, og derfor er det Erhvervsstyrelsens eneste fokus at sikre mere konkurrence på bredbånd: Konkurrencen skal sikre, at der investeres meget mere i udbygning af bredbåndsinfrastrukturen, og at det bliver til lavere priser end i dag.

Erhvervsstyrelsen har imidlertid indset, at forbrugerne i dag i stigende grad køber disse produkter i bundter, så man køber tele/bredbånd sammen med en tv-pakke og noget telefoni.

I disse pakker er tv det vigtigste for langt de fleste forbrugere, hvorimod bredbånd oftest er noget, som følger med som en sekundær tjeneste.

Adgangen til en sand og velfungerende konkurrence på bredbåndsområdet er derfor i realiteten gennem tv-produktet. I dag har TDC/YouSee tilrettelagt teknologiske løsninger, som gør, at man ikke kan komme udenom at blive tv-kunde hos TDC/YouSee, hvis man vil have bredbånd fra et konkurrerende selskab i det samme net.

Så da Erhvervsstyrelsen i 2009 foranstaltede et tvangsindgreb over for TDC/YouSee, var det uden effekt, fordi man ikke dengang indså, at TDC/YouSees teknologiske sammenkobling af tv og bredbånd ville være en afgørende barriere for, at alternative selskaber ville have lyst til at gå ind og starte egen forretning i TDC/YouSees net.

I dag er man meget klogere - ikke mindst fordi der desværre er gået fem år siden, og at TDC/YouSee i den mellemliggende periode bare er blevet større og stærkere. Og derfor er det fuldstændig afgørende, at myndigheder og politikere denne gang sikrer, at der kommer gang i konkurrencen.

Samfundet kan ikke holde til, at der går endnu fem år uden forandringer.

Det er EU-regler, der udgør hovedparten af reglerne til at sikre konkurrence på bredbåndsmarkedet.

Disse regler kan dog suppleres af nationale regler, navnlig når man ser på sammenhængen mellem tv og bredbåndsmarkedet.

Der er jo forskel på tv- og bredbåndsmarkederne i de forskellige lande, og derfor må man aktivt se på, om der er behov for at supplere med en national indsats.

Vores bekymring er derfor, at der måske ikke er de fornødne redskaber til stede til at supplere EU-reglerne, som er nødvendigt for at få konkurrencen til at fungere i Danmark.

Det må og skal ikke forsinke processen. Danmark og forbrugerne kan ikke tåle, at der går yderligere fem år med den totale dominans, som TDC/YouSee repræsenterer.

Det vil i alle henseender skade samfundsøkonomien, vores teknologiske udvikling, - og forbrugerne vil blive plukket.

Vi indgår gerne i dialog med myndigheder og med politikere om at sikre den hurtigst mulige og mest effektive vej til at skabe langt bedre rammer, end vi har i dag.

Der er brug for ny lovgivning og nye redskaber til myndighederne, herunder eventuelt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det er også afgørende at gennemføre et nyt teleforlig, hvor man sætter fokus på sammenhængen mellem tv- og bredbåndsmarkedet og sikrer ordentlige redskaber for myndighederne.

Det eksisterende teleforlig er fra 1999 og har som et hovedformål at fremme konkurrencen på et liberaliseret telemarked.

Det må man bare konstatere ikke er lykkedes. Der er derfor behov for, at erhvervs- og vækstminister Henrik Saas Larsen indkalder teleforligskredsen til en drøftelse af et nyt forlig.

Læs også: Danmark styrtdykker på listen over bedste it-nationer