Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Fint nok med mobility: Men vi arbejder altså bare bedst på kontoret

Klumme: Mobility går sin sejrsgang over hele verden. Alligevel synes langt de fleste, at det bedste arbejde bliver udført på kontoret - trods larm og forstyrrelser. Hver femte bruger hovedtelefoner for at holde det ud.

Dell har spurgt knap 5.000 mennesker fra virksomheder i 12 forskellige lande om teknologitrends på arbejdspladsen.

Hvor meget går medarbejdere for eksempel op i at have den seneste teknologi?

Hvor og hvornår arbejder de, hvordan udnytter de den teknologi, der er tilgængelig i dag, og hvilke tendenser ser de for deres arbejdsfunktion i fremtiden?

Svarene peger på, at den traditionelle arbejdsplads er under forandring.

I 1980'erne revolutionerede desktop-computeren måden, vi arbejder på, og det indledte en hæsblæsende udvikling mod optimale arbejdsgange og innovative arbejdspladser.

Her 30 år senere er desktop-computeren stadig en del af mange arbejdspladser, også selvom de mobile enheder, vi i dag kan have i baglommen, kan arbejde lige så hurtigt.

Men den traditionelle 'arbejdsplads' er i forandring. Det at være på arbejde er ikke længere ensbetydende med at være på kontoret. Arbejdsopgaver bliver løst i toget, på caféen, ude hos kunderne og derhjemme.

Derfor er krav om mobilitet og den seneste teknologi i dag afgørende for medarbejderne.

Selv om desktoppen stadig er den primære arbejdsstation, er tallet dalende til fordel for mobile enheder.

Derfor er det ikke overraskende, at 60 procent af de ansatte i undersøgelsen bruger mere end én enhed til at udføre deres arbejde.

Ydelsen er det vigtigste

Den mest afgørende faktor for valg af arbejdsenhed er performance, hvor for eksempel batteritid kommer ind på en tredjeplads, mens vægt og design prioriteres lavere.

Det er altså en gennemgående trend, at arbejdspladser i højere grad skal give mulighed for at bruge flere enheder til at udføre arbejdsopgaverne.

I Danmark ser vi også en tendens til øget brug af mobile enheder.

Men det er ikke kun tablets og tynde klienter, der udgør væksten.

Også sessions roaming med levering af desktops og apps ved hjælp af virtualisering på tværs af enheder og operative systemer er i vækst.

Overordnet set har der i undersøgelsen vist sig fire trends, som jeg her og i en kommende klumme vil gå lidt dybere ind i.

Trend 1 - Kontoret er i højsædet, og dog...

Kontoret er stadig stedet, hvor der arbejdes mest, og stort set alle i undersøgelsen bruger tid på kontoret, mens mere end halvdelen bruger minimum 75 procent af deres arbejdstid på arbejdspladsen.

Ifølge undersøgelsen bliver arbejdstiden globalt set fordelt således:

- 29 timer af arbejdsugen bliver brugt på kontoret.

- Fire timer arbejdes der fra en ekstern lokation (for eksempel hos kunder/klienter).

- Fem timer om ugen arbejdes der fra hjemmet.

- To timer arbejdes der fra offentlige steder (for eksempel i forbindelse med transport).

Ydeevnen

Denne spredning i de fysiske rammer for arbejdet er dog ikke en faktor i forhold til de ansattes ydeevne.

70 procent mener, at de udfører deres bedste arbejde inden for kontorets fire vægge, selv om det også er her, forstyrrelser oftest forekommer.

48 procent siger, at deres arbejde ofte bliver afbrudt på kontoret, hvilket også har resulteret i, at hver femte medarbejder regelmæssigt bruger hovedtelefoner.

Trend 2 - Arbejdsliv + privatliv = Livet

Næst efter kontoret er det mest udbredt, at de ansatte arbejder hjemmefra.

Næsten to tredjedele af de adspurgte udfører minimum nogle arbejdsopgaver fra hjemmet, og halvdelen afsætter regelmæssigt noget af deres arbejdstid til at arbejde fra hjemmet.

Derfor har 50 procent af de ansatte fået godkendelse til at bruge private enheder til at udføre arbejdet, men foruroligende nok er det kun halvdelen af disse, der har fået sikret enhederne efter virksomhedens standarder.

Endnu værre er det, at yderligere 43 procent siger, at de benytter private enheder til at udføre arbejdsopgaver hjemmefra, uden at arbejdsgiveren ved det.

Arbejde fra hjemmet gør således også i stigende grad op med den traditionelle 9 til 17-rutine, hvilket faktisk resulterer i en øget produktivitet.

Brugen af mobile enheder uden for arbejdspladsen betyder nemlig, at langt de fleste faktisk arbejder mere, end de ellers ville have gjort.

I Danmark ser vi er en voksende interesse for sikring af mobile data, som efterspørges sammen med selve enhederne. 

Ikke overraskende - men hvordan håndterer vi det?

Udviklingen i arbejdslokation er ikke overraskende, hvis man tager de seneste mange års vækst inden for mobilitet i betragtning.

Men det kræver stadig noget ekstra af it-afdelingerne.

For eksempel et andet fokus i indkøb af enheder, en overvejelse og måske udvidelse af sikkerhedsaspektet.

Samtidig betyder det et skift i grænsen mellem arbejdsliv og privatliv, som for længst er blevet om ikke helt udvisket, så noget mindre tydelig.

Det stiller krav til både arbejdsgiver og medarbejdere om at sikre, at der er en ordentlig balance begge veje.

For mig at se er det første og vigtigste skridt at have en bevidsthed om udviklingen.

Man kan opsætte regler og guidelines for at forsøge at bremse udviklingen, men det er meget mere hensigtsmæssigt at have lidt mere åbne arme og indse, at mobiliteten er kommet for at blive.