Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Kristian Brøns Nielsen er Viborgs Apple-mand: "Næsten uanset hvad Apple har haft brug for i forbindelse med datacenteret, har selskabet bare kunne spørge"

Reportage: Viborg Kommunes chief investment officer, Kristian Brøns Nielsen, har i årevis haft Apples kæmpe-byggeri på en mark ved Foulum tæt inde på livet. Her er hans historie om eventyret på marken ved Foulum.

Reportage: Det er en kendt sag, at man i visse egne af Danmark ikke finder det strengt nødvendigt at indblande skattemyndighederne hver eneste gang penge skifter hænder mellem mandfolk.

Måske for at kompensere for dette forhold har en del trafikanter på den helt lige landevej mellem Randers og Viborg generøst og af egen drift åbenbart valgt frivilligt at tillægge moms på de normalt gældende hastighedsbegrænsninger.

Her går det stærkt, og svingene er slået i lige vinkler.

Derfor skal man holde tungen lige i munden, når man midt i det hele pludselig bremser ned for at svinge ind ad den lille Blichers Alle med retning mod Aarhus Universitets Foulum-afdeling.

Også Blichers Alle er som slået efter en lineal med marker og lav beplantning på begge sider.

Om et par år kommer den til at flugte med nogle af Danmarks største bygninger, nemlig Apples enorme datacenter-haller, som et mylder af gravemaskiner og arbejdsmænd for tiden bygger på.

Midt på den flade Blichers Alle stikker forskningscenteret Agro Business Parks røde bygninger i vejret bag nogle grønne hække.

Business-parken er et forsknings- og iværksætterhus med fokus på innovation inden for fødevarer, bio-energi og landbrug.

Det var på vej til et møde i netop Agro Business Park, at Viborg Kommunes daværende udviklingsdirektør, Kristian Brøns Nielsen, i 2011 kom til at kigge ind på den store mark til venstre.

"Og der slog det mig, at det da det perfekte sted til et datacenter. ‘Det er sguda det perfekte areal,' tænkte jeg. Vi havde i Viborg Kommune på det tidspunkt ellers kig på en række andre lokationer i kommunen. Men her var der fladt, der var strøm, plads og store muligheder," fortæller Kristian Brøns Nielsen.

'Chief investment officer'

Computerworld møder Kristian Brøns Nielsen ved den lille udstilling af det kommende datacenter, som Apple og Viborg Kommune har arrangeret i forhallen i Agro Business Park.

I den stille forhal 15 kilometer fra Viborg finder vi plancher og miniature-modeller af området og de haller, som snart bliver opført.

Apple har betalt 23 millioner kroner for grunden og investerer i alt 6,3 milliarder kroner i projektet.

64-årige Kristian Brøns Nielsen har spillet en væsentlig rolle i kommunens Apple-eventyr, som ifølge planen skal have udmøntet sig i flere kilometer data-haller, når centeret er fuldt udbygget i 2026.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Efter en årrække som erhvervs- og udviklingschef i Viborg Kommune, skiftede han i fjor til en ny-oprettet stilling som ‘chief investment officer' i Viborg Kommune, hvor han er kommunens hoved-kontakt-person til Apple.

"Danmark er helt unik på det her område med noget af verdens bedste og mest stabile strøm-forsyning, god it-infrastruktur, høj sikkerhed, stor stabilitet og god infrastruktur [veje og adgangsforhold, red]. Så Viborg er et godt sted for en virksomhed som Apple at lave forretning," siger Kristian Brøns Nielsen.

Apple vil anvende det gigantiske datacenter - der er Apples største projekt i Europa nogensinde - til at drive selskabets europlæiske online-tjenester som iTunes Store, App Store, iMessage, Maps og Siri.

Lokalplanlægning

Det var et utvetydigt forhold fra både Apple og den danske investerings-organisation Invest in Denmark, at forhandlingerne og planerne med Apple skulle være absolut hemmelige, indtil Apple selv meldte ud, at der var et datacenter vej.

Det skete først i slutningen af februar 2015 - flere år efter, at Viborg Kommune egentlig gik i gang med at undersøge mulighederne for at få tiltrukket et datacenter til området.

"Vi har været i gang siden slutningen af 2010. Dengang begyndte vi i samarbejde med Invest in Denmark at arbejde ret målrettet på at få landet en stor virksomhed som for eksempel et stort datacenter. Dengang kunne vi nu ikke forestille os, at det ville blive SÅ stort som dette. Det har jo været en lang proces, hvor vi først til allersidst var sikre på, at det rent faktisk ville blive til noget," siger Kristian Brøns Nielsen.

En stor del af Viborg Kommunes arbejde har undervejs ikke mindst handlet om at undersøge og klarlægge muligheder og eventuelle forhindringer for projektet, som kunne forestilles at stå i vejen for byggeriet - kort sagt at få tingene til at glide glat og nemt.

Viborg Kommune vedtog i begyndelsen af 2016 lokalplanen - lokalplan 460 - for området, efter kommunen i mere end et år havde samarbejdet tæt med Apple om anvendelse af byggegrunden. 

Her blev der kigget på mange forskellige emer: Miljøpåvirkning, design, veje, håndtering af regnvand, strøm, beplantninger, trafik-afvikling, landskab, klima og flere andre ting. 

I lokalplanen fremgår det, at Viborg Byråd ser ‘et stort potentiale i projektet og vil arbejde for at udnytte mulige synergieffekter for blandt andet erhvervsudvikling og forskning."

"Vi har brugt en del tid på at screene mulige forhindringer - for eksempel angående sikkerhed, fredninger og lignende. Samarbejdet har hele tiden været rigtigt godt, og Apple frabad sig fra begyndelsen særbehandling i sagsbehandlingen," fortæller Kristian Brøns Nielsen.

(Artiklen fortsætter under billedet).

Nem adgang til alt

Et vigtigt - men så kendt - emne, der har været med til at gøre Danmark attraktiv for Apple, har været den nemme adgang til alle relevante data og services, fortæller Kristian Brøns Nielsen.

Det offentlige system er herhjemme nemlig opbygget på en måde, så Apple har haft mulighed for nærmest alene via Viborg Kommune og erhvervs- og udviklingschefen at få fuldt overblik over og håndtering af det betydelige antal aktører i et projekt af denne størrelse, aftaler, regelsæt, informationer, data og lignende, som det er nødvendigt at håndtere i så stort et byggeri.

Det er en unik ting ved det danske system, fortæller Kristian Brøns Nielsen, der i perioder har været i kontakt med Apples folk dagligt med korrespondance og dokumenter frem og tilbage i en hurtig kadence. Andre gange har der været mere stille på tråden.

"Der er ikke mange steder ud over Danmark, hvor man på den måde har et samlet overblik. Næsten uanset hvad Apple har haft brug for, har selskabet bare kunnet spørge Viborg Kommune. Og så har det, som vi har meldt tilbage, altså været i overenstemmelse med fakta. Det har været med til at bygge en tillid op," siger han.

Foruden opgaven som primær kontaktperson til Apple, er det hans opgave at forsøge tiltrække yderligere investeringer til kommunen i kølvandet på Apple-eventyret.

Kommunen har afsat 17 millioner kroner til at følge op på Apple-successen. En del af disse penge er blevet brugt på at ansætte to nye medarbejdere i samarbejde med Invest in Denmark.

Heraf sidder den ene i Viborg, mens den anden sidder i Palo Alto, Silicon Valley, hvor mange af de store it-virksomheder holder til huse.

Hvad er der på vej fra den front?

"Det kan jeg ikke sige noget om, andet end at vi altid arbejder på noget nyt. Man kan jo håbe, at der sker noget, men man ved aldrig i disse sager. Man kan aldrig vide, hvilke bestræbelser, der bærer frugt, og vi arbejder på flere forskellige ting, der alle understøtter vores styrke-positioner," siger han.

Det gælder således både Agro Business Park og Aarhus Universitet Foulum, der blandt andet forsker i teknologier til vedvarende energi og udvikling og innovation inden for landbrug og fødevarer.

Netop det bæredygtige element har været en vigtig faktor for både Viborg og for Apple, og det ligger i planerne, at det enorme datacenter skal energioptimeres.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Datacenteret får fuldt udbygget et anslået energiforbrug på 700-900 GWh - eller det samme som et par hundrede tusinder danske husstande. Hele Region Midtjylland har alt medregnet i dag et samlet forbrug på omkring 6.600 GWh.

Apple har tidligere meldt ud, at selskabet i samarbejde med lokale partnere vil udvikle nye projektet baseret på netop vedvarende energi.

Samtidig ligger det i kortene, at den ikke ubetydelige overskudsvarme fra de mange servere i hallerne skal genanvendes.

"Apple satser fuldstændigt på grøn energi, og datacenteret bliver bygget, så det kan lade sige gøre at producere på 100 procent grøn energi og genanvende det," siger Kristian Brøns Nielsen.

I købsaftalen indgår således en stor mark, som er udset til at skulle huse en stor varmepumpe-central til udnyttelse af overskudsvarmen, som i givet fald skal kunne opvarme overskudsvarmen til en brugbar og anvendelig temperatur i fjernvarme-nettet.

Dette anlæg bliver dog ikke bygget i første omgang. Det skyldes, at Apple i givet fald skal betale en afgift som varmeproducent.

Denne afgift vil ifølge Kristian Brøns Nielsen gøre overskudsvarmen dyrere end den fjernvarme, der i dag produceres via afbrænding af træflis, som for tiden er fritaget for afgifter.

Og det stejler både Apple og Viborg Kommune over.

"Datacenteret vil producere nok varme til at kunne opvarme hele Viborg og flere andre byer, og Apple har allerede meldt ud, at vi må få varmen kvit og frit, da selskabet ikke selv skal bruge den til noget. Men overskudsvarmeafgiften, der blev vedtaget i 1990'erne, er for tiden en alvorlig showstopper. Den betyder, at Apple skal betale en afgift for at komme af med varmen, og den afgift er et problem, som vi håber, at man fra politisk side vil kigge på," siger Kristian Brøns Nielsen.

Ifølge ham udgør afgiften et generelt problem for det, som han kalder en 'samfundsmæssig fornuftig udnyttelse' af den overskudsvarme, der i dag produceres af mange forskellige virksomheder og institutioner i almindelighed og af datacentrene i særdeleshed.

Det er der innovationsmæssige og meget store forretningsmæssige muligheder i, mener han.

"Vi kan blive verdensførende på at videreudvikle denne teknologi, hvis vi altså får fjernet den skævhed i afgiftssystemet," siger Kristian Brøns Nielsen.

Hundredevis af arbejdspladser

Der har været forskellige vurderinger af, hvor mange lokale arbejdspladser det nye datacenter vil skabe i området.

Byens borgmester, Torsten Nielsen (K), har tidligere peget på, at han tror, at projektet kan skabe 10.000 arbejdspladser i området alt medregnet.

Viborg Erhvervsråd har peget på omkring 300 faste arbejdspladser efter det 10-årige byggeprojekt er afsluttet.

Kristian Brøns Nielsen vil ikke selv skyde på et antal, men han peger dog på, at Apple vil anlægge små 400 parkeringspladser bag hegnet.

"Og det kan måske tages som en indikation på antallet af medarbejdere. Hertil kommer jo så de forskellige aftaler med mange underleverandører og lignende. Og så er selve byggeriet jo et årelangt projekt, hvor mange virksomheder er nødt til at være i nærområdet. Apple gør meget ud af at skabe lokale arbejdspladser, og det finder vi meget glædeligt," siger han.

Hvor meget har det her projekt kostet Viborg Kommune?

"Det rappe svar er nul kroner. Projektet har i begyndelsen kun kostet lidt af min tid om aftenen, hvor kontakten med Apple typisk har fundet sted, da det er her, at amerikanerne er vågne. Ellers har det kun kostet almindelig sagsbehandlingstid. Der er ikke blevet bevilget ekstra penge til det her," siger Kristian Brøns Nielsen.

Kristian Brøns Nielsen understreger, at der i Viborg og Midtjylland findes mange spændende muligheder også inden for en række forskellige områder for udenlandske virksomheder.

Blandet peger han påuddannelses-institutionen Animation Workshop med 500 studerende fra hele verden, som ligger midt i Viborg.

Animationsskolen er et eksempel på et område, som ifølge ham kan udnyttes til fremgang i kølvandet på interessen fra Apple, da skolen rummer store muligheder inden for uddannelse af kreative folk til film-, app- og spilindustrien.

"Det er et undervisningssted i verdensklasse. Halvdelen af de studerende er udenlandske, og mange af dem ryger lige ind hos Disney og Pixar-studierne i USA. Der er allerede udsprunget 30 nye virksomheder af miljøet. De bor i iværksætterhuset 'Arsenalet'," siger Kristian Brøns Nielsen.

Du har været i gang med Apple-projektet i flere år. Er det her det største, som du har udrettet i dit arbejdsliv?

"Det er der nok nogen, der vil mene, men det er fordi, de ikke kender min historie. Jeg var i 1980'erne chef for udlægningen og omorganisering af særforsorgen i Nordjyllands Amt og herefter Viborg Amt. Her stod jeg i spidsen for arbejdet med at nedlægge de store centralinstitutioner og decentralisere tilbuddene indenfor særforsorgen og psykiatrien. Det var en en udvikling, der slog igennem i hele Danmark. Det er nok det største projekt, jeg har arbejdet med."

Du kan se Computerworlds store galleri fra byggeriet her: Galleri: Så langt er Apple nået med kæmpedata-center ved Viborg: Tag med på besøg.

Læs også: 

Overblik: Internet-giganterne buldrer ind i Danmark med datacentre

Sådan kommer Facebooks datacenter i Odense til at se ud

Her skal Danmarks næste gigant-datacentre bygges

Seks grunde til at Facebook vil bygge datacenter i Danmark - og en væsentlig grund til at valget er faldet på Odense

Datacenter-kapløb i Norden: Nu rykker flere it-giganter ind med store datacentre

Apple søger chef for det kommende kæmpe-datacenter ved Viborg: Her er kravene